Основні цілі
Провадження ринкової діяльності
Виконання спеціальних функцій
Керівництво
Біографічна довідка Директора
Звіти керівника
Звіт за 1-4 квартал 2018 рік
Звіт за 1-4 квартал 2016 рік
Річний звіт за 2016 рік
Статут
СТАТУТ ДП ДЕРЖАВТО- ТРАНСНДІПРОЕКТ
Моніторинг
Моніторинг стану доступності будівель, приміщень, прилеглої території, що перебуває на балансі ДП ДЕРЖАВТО- ТРАНСНДІПРОЕКТ, для осіб з інвалідністю та мало мобільних груп населення (МГН)
Переглянути...

План-графік заходів щодо усунення виявлених пере- пон і бар’єрів, що перешкоджають доступ- ності будинків, приміщень та прилеглої території ДП ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ для осіб з інвалідністю та маломо- більних груп населення.
Переглянути...

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА


Редзюк Анатолій Михайлович • Працює директором Державного підприємства „Державний автотранспортний науково – дослідний і проектний інститут”, з 25.12.1992 р.
 • Громадянство Україна
 • Число, місяць і рік народження 02 лютого 1948 року
 • Місце народження Україна, Київська область, Рокитнянський район, смт. Рокитне
 • Освіта вища, Київський автомобільно-дорожній інститут, 1971 рік, за спеціальністю „Автомобільний транспорт”, інженер-механік
 • Науковий ступінь, вчене звання кандидат технічних наук, доцент
 • Володіння мовами українською, російською – вільно, англійською – зі словником
 • Нагороди, почесні звання Нагрудний знак „Почесний працівник транспорту України”, 2000 рік, Почесна грамота Кабінету Міністрів України, 2003 рік, Почесне звання „Заслужений працівник транспорту України”, 2004 рік, нагрудний знак „Відмінник освіти України”, 2005 рік, нагрудний знак „Почесний автотранспортник України”, 2007 рік, Подяка Прем’єр-міністра України, 2009 рік, орден „За заслуги” ІІІ ступеня, 2011 рік, Грамота Верховної Ради України, 2012 рік
 • Прийняття Присяги державного службовця не приймав
 • Ранг державного службовця не має
 • Загальний стаж роботи 50 років
 • Стаж державної служби 1 рік
 • Депутат ради не обирався
 • Стягнення не має

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ         09.1965р. – 06.1971р. Студент Киівського автомобільно-дорожнього інституту


         01.1969р. – 01.1971р. Лаборант, інженер Киівського автомобільно-дорожнього інституту


         03.1971р. – 06.1971р. Старший механік Киівського автомобільно-дорожнього інституту


         08.1971р. – 12.1978р. Інженер, старший інженер, завідувач кабінету Київського автомобільно-дорожнього інституту


         12.1978р. – 01.1982р. Аспірант Київського автомобільно-дорожнього інституту


         04.1979р. – 01.1987р. Молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, асистент кафедри, старший викладач Київського
                                                 автомобільно-дорожнього інституту


         01.1987р. – 03.1988р. Начальник відділу технічних ВУЗів учбово-методичного управління вищої освіти Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР


         03.1988р. – 12.1992р. Заступник, перший заступник, виконуючий обов‘язки генерального директора Науково-виробничого об‘єднання „Автотранспорт”
                                                 – директора „ДержавтотрансНДІпроект” Міністерства транспорту та зв’язку України


         12.1992р. – 07.1993р. Генеральний директор Науково-виробничого об‘єднання „Автотранспорт” – директор „ДержавтотрансНДІпроект” Міністерства транспорту та
                                                 зв’язку України


         07.1993р. – 09.2003р. Директор „ДержавтотрансНДІпроект” Міністерства транспорту та зв’язку України на умовах контракту


         09.2003р. – 05.2016р. Директор ДП „ДержавтотрансНДІпроект” Міністерства інфраструктури України на умовах контракту


         05.2016р. – 12.2016р. Виконуючий обов’язки директора ДП „ДержавтотрансНДІпроект” Міністерства інфраструктури України


         12.2016р. – по теперішній час Директор ДП „ДержавтотрансНДІпроект” Міністерства інфраструктури України на умовах контракту

На головну сторінкуОновлено 06.02.2018

Міжнародна діяльність
ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ" є робочим органом Мінтрансзвязку України, як Компетентного органу щодо забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 р.,( постанова КМУ від 14.02. 2001р. № 143, наказ Мінтрансзв'язку України від 19.03.2001р. №153)
Історія інституту
За понад 85 років існування інститут неодно- разово зазнавав перетво- рень (роз'єднувався й об'єднувався зі структура- ми в галузі автомобільних шляхів) і, відповідно, змінював свою назву.

ОЧІЛЬНИКИ ІНСТИТУТУ

- 30-ті роки ХХ століття
- 50-ті роки ХХ століття
- 60-ті роки ХХ століття
- 70-ті роки ХХ століття
- 90-ті роки ХХ століття
- 2000-ні роки
Менеджмент якості
В ДП "ДЕРЖАВТОТРАНС- НДІПРОЕКТ" розроблена, впроваджена і результа- тивно функціонує система управління якістю, яка сертифікована на відповід- ність вимогам ISO 9001:2008 (170001 QM08)

Політика у сфері якості
та інші політики

Quality policy

Заява щодо незалежності та неупередженості ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ" – Органу з сертифікації дорожніх транспортних засобів та систем управління якістю, Органу з інспектування типу А.

Інформація щодо можли- вості подання замовниками апеляції для оскарження рішень Органу з сертифікації дорожніх транспортних засобів та систем управління якістю (ОС ДТЗ), Органу з інспектування (ІО).

Інформація щодо можли- вості подання замовниками скарг.
Бланк скарги

ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ