Законодавство - Діючи законодавчи акти

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 • Конституція України від 28.06.96. № 254к/96-ВР.
 • Закон України "Про транспорт" від 10.11.94 р. №232/94-ВР.
 • Закон України “Про автомобільний транспорт” від 05.04.01р. № 2344–III.
 • Закон України "Про дорожній рух".
 • Закон України "Про стандартизацію" від 05.06.2014 № 1315-VII
 • Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 № 1023-12.
 • Закон України "Про наукову та науково-технічну експертизу" від 10 лютого 1995 року № 51/95-ВР.
 • Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність" від 13 грудня 1991 року № 1977-ХІІ.
 • Закон України "Про судову експертизу" від 25.02.94. № 4038-ХІІ.
 • Закон України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" від 17.05.2001. № 2407.
 • Закон України "Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів" від 02.03.2000 р. № 1511-ІІІ;
 • Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів" від 06.04. 2000 р. № 1644-ІІІ;
 • Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12.07.2001 № 2658-14.
 • Закон України “Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” від 01.07.04 року № 1961-IV.
 • Закон України "Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року" від 10.02.2000 р. № 1448-ІІІ.

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 • Указ Президента України від 28 лютого 2006 року № 159/2006 "Про затвердження Угоди про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів"

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ДЕКРЕТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 • Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" від 10.05.1993 р. № 46-93.

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

 • Правила дорожнього перевезення небезпечних вантажів затверджені Наказом МВС України від 26.07.2004р. за № 822; зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. за № 1040/9639.
 • Методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затверджена спільним наказом Міністерства юстиції України та Фонду державного майна України від 24.11.2003 № 142/5/2092 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.11.2003 за № 1074/8395
 • Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів, затверджений наказом Міністерства промислової політики України від 29.12.2004 № 721 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за № 72/10352
 • Норматив вартості створення одного робочого місця в галузі "Автомобільний транспорт" (вантажопасажирські перевезення) затв. наказом Держбуду від 13.02.04р. № 27, зареєстрований в Мінюсті від 20.02.04р. за № 235/8834.
 • Про затвердження Нормативів вартості створення одного робочого місця у різних галузях економіки Наказ Державного комітету України з будівництва та архітектури від 19 липня 2002 року N 13 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 серпня 2002 р. за N 628/6916
 • Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000р. № 124/345, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.07.2000р. за № 435/4656).На головну сторінкуОновлено 04.11.2016

Журнал


ПЕРЕДПЛАТА

Наші видання
Усі видання ДП "ДЕРЖ- АВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" можна придбати за
адресою:
пр.Перемоги 57
кім. 606
тел. 201-08-09

ПРОПОЗИЦІЯ

ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ