Перелік виконаних робіт за період з 2009 по 2015 рр.


Перелік виконаних ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за період з 2009 по 2015 рр. • Проведення дослідження основних проблем функціонування галузі транспорту та розробка прогнозу її розвитку на період до 2020 року (робота внесена до Державного реєстру НДДКР)
 • Провести дослідження та запропонувати заходи щодо підвищення ефективності діяльності галузі до проекту Державної цільової економічної програми розвитку автомобільного транспорту на період до 2015 року (робота внесена до Державного реєстру НДДКР)
 • Провести дослідження, розробити прогноз та пропозиції щодо розвитку видів транспорту та дорожнього господарства на середньостроковий період до 2015 року відповідно до Транспортної стратегії України (робота внесена до Державного реєстру НДДКР)
 • Провести дослідження та розробити пропозиції щодо надання окремим категоріям громадян адресної грошової допомоги для проїзду громадським транспортом замість компенсації перевізникам за пільгові перевезення (робота внесена до Державного реєстру НДДКР)
 • Розробка методики розрахунку та визначення обсягів викидів парникових газів від пересувних джерел (робота внесена до Державного реєстру НДДКР)
 • Розроблення технології визначення масових викидів забруднюючих речовин колісними транспортними засобами на основі методу відбору проб постійного об’єму (CVS – методу) (робота внесена до Державного реєстру НДДКР)
 • Дослідження впливу кон’юнктури товарних ринків основної номенклатури вантажів на динаміку транзиту територією України та конкуруючих держав і видів транспорту (робота внесена до Державного реєстру НДДКР)
 • Проведення досліджень та розроблення проекту технічного регламенту щодо розміщення та закріплення вантажу на колісних транспортних засобах відповідно до європейських стандартів. Етап 1. Аналіз законодавства з питань розміщення та закріплення вантажу на колісних транспортних засобах. (робота внесена до Державного реєстру НДДКР)
 • Проведення дослідження та започаткування законодавчих ініціатив щодо удосконалення механізму надання послуг громадського пасажирського транспорту для пільгових категорій громадян (робота внесена до Державного реєстру НДДКР)
 • Дослідження та розроблення рекомендацій щодо зменшення питомого споживання енергоносіїв автомобільним транспортом
 • Дослідження впливу на викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря структури парку колісних транспортних засобів України
 • Дослідження впливу застосування автомобільного бензину з вмістом біоетанолу 5%, 7% і 10% на екологічні, енергетичні показники та паливну економічність автомобілів та їх двигунів
 • Розроблення математичної моделі якості атмосферного повітря міста на базі європейської технології THOR-Air-PAS для оцінки ефективності розвитку дорожньої інфраструктури, організації дорожнього руху та проектів містобудування
 • Проведення дослідження типових форм первинного обліку роботи вантажного автомобіля та їх оптиміза¬ція (робота внесена до Державного реєстру НДДКР)
 • Проведення дослідження та розробка нормативно-правового документа про порядок застосування первинної транспортної документації для внутрішніх перевезень вантажів автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи (робота внесена до Державного реєстру НДДКР)
 • Провести дослідження актів законодавства щодо приєднання України до Протоколу до Конвенції про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів (КДПВ/CMR) та розробити рекомендації щодо реалізації участі України у вказаному договорі (робота внесена до Державного реєстру НДДКР)
 • Провести дослідження та розробити проект організаційної системи транспортно-логістичного забезпечення комплексу транспортних послуг, що відповідають вимогам ЄС, під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, (робота внесена до Державного реєстру НДДКР)
 • Провести дослідження та розробити рекомендації щодо формування єдиного квитка на основі створення наскрізних тарифів та порядку взаєморозрахунків за них під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року “Євро-2012” (робота внесена до Державного реєстру НДДКР)
 • Розробити Концепцію оновлення автомобільного парку Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта” на 2009-2013 рр.
 • Розробити Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку автомобільного транспорту на 2010-2014 роки
 • Провести дослідження впливу особливостей конструкції нових типів колісних транспортних засобів та сучасних умов експлуатації на споживання палива і мастильних матеріалів з метою вдосконалення чинної системи нормування (робота внесена до Державного реєстру НДДКР)
 • Дослідження законодавства, національних і міжнародних стандартів та розроблення науково-виробничого довідника "Правила експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі"
 • Вивчення практики застосування Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів, розроблення пропозицій щодо проекту Правил у новій редакції
 • Розроблення дослідного зразка маневрового тепловоза ТГК2, переобладнаного для роботи за газодизельним циклом. (робота внесена до Державного реєстру НДДКР)
 • Розроблення і дослідження перспективних систем автоматичного управління та регулювання транспортних (тепловозних) газодизелів. (робота внесена до Державного реєстру НДДКР)
 • Дослідження технологічних вимог до перевірки технічного стану транспортних засобів, їх обслуговування і ремонту
 • Дослідження вимог до перевірки конструкції та технічного стану транспортних засобів, методів такої перевірки
 • Провести дослідження щодо впливу на ефективність автомобільного транспорту приєднання України до Додаткового протоколу до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів щодо електронної накладної
 • Дослідження проблеми убезпечення процесів утримання колісних транспортних засобів
 • Розроблення «Технічного завдання на передпроектні роботи щодо створення центрального вітчизняного автополігону»
 • Дослідження законодавства, Директиви 2009/40/ЄС щодо проведення перевірки прдатності транспортних засобів до експлуатації та розроблення відповідного проекту постанови КМУ
 • Дослідження питань технічного регулювання технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів та розроблення проекту відповідного Технічного регламенту
 • Дослідження міжнародних стандартів та правил технічної експлуатації коліс та пневматичних шин колісних транспортних засобів
 • Дослідження законодавства і умов технічної експлуатації колісних транспортних засобів, розроблення проекту Правил експлуатації колісних транспортних засобів
 • Провести дослідження та розробити пропозиції до проекту Програми створення та облаштування зон сервісного обслуговування осіб і транспортних засобів на під’їзних шляхах до пунктів пропуску через державний кордон України на період до 2017 року, 2013 р. (робота внесена до Державного реєстру НДДКР)
 • Проведення досліджень та доопрацювання Випуску 69 „Автомобільний транспорт” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
 • Дослідження законодавства, стандартів, розроблення науково-практичних коментарів та методичних рекомендацій довідника, "Обов’язковий технічний контроль колісних транспортних засобів"
 • Проведення досліджень та аналіз виконання програм створення, функціонування та розвитку міжнародних транспортних коридорів, визначення основних напрямів і підготовка пропозицій для розроблення проекту програми розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів та логістики на 2011-2015 роки
 • Моніторинг транспортно-економічних зв’язків України та обсягів перевезень вантажів, визначення потенційних транзитних вантажопотоків, підготовка прогнозу, плану заходів та пропозицій щодо залучення їх до вітчизняної мережі міжнародних транспортних коридорів
 • Оптимізація форми дорожніх листів на внутрішніх вантажних перевезеннях та порядку їх використання
 • Проведення моніторингу стану виконання Закону України "Про комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках", підготовка висновків та пропозицій щодо подальшої реалізації програми
 • Аналіз пріоритетних напрямів розвитку автомобільного транспорту, передбачених Концепцією державної цільової економічної програми розвитку автомобільного транспорту та обґрунтування заходів з їх реалізації.
 • Розроблення методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту
 • Дослідження та визначення оптимального механізму реалізації завдань поетапної заміни пільг на проїзд громадським пасажирським транспортом (автобусами) адресною грошовою допомогою
 • Дослідження міжнародного і національних законодавств щодо єдиних вимог до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються
 • Дослідження технологічних вимог до перевірки технічного стану транспортних засобів, їх обслуговування і ремонту
 • Дослідження вимог до перевірки конструкції та технічного стану транспортних засобів, методів такої перевірки
 • Розроблення «Окремого технічного завдання в частині узагальнених технічних вимог для забезпечення проведення досліджень та випробовувань окремих елементів облаштування доріг і відповідних технологій, що впливають на безпеку дорожнього руху, в інтересах дорожньої галузі, в доповнення до технічного завдання на передпроектні роботи щодо створення центрального вітчизняного автополігону, затвердженого Міністерством інфраструктури України 30.12.2013»
 • Прийняття, ведення справи та видання міжнародного стандарту ISO 39001 методом «переклад»
 • Дослідження аcquis communautaire і розроблення проектів нормативно-правових актів відповідно до Директиви 2014/45/ЕС
 • Провести дослідження щодо впливу на ефективність автомобільного транспорту приєднання України до Додаткового протоколу до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів щодо електронної накладної

Журнал


ПЕРЕДПЛАТА

Наші видання
Усі видання ДП "ДЕРЖ- АВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" можна придбати за
адресою:
пр.Перемоги 57
кім. 606
тел. 201-08-09

ПРОПОЗИЦІЯ

ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ