Наукова діяльність


Публікації
2017


Автори

Назва публікації

Назва видання

Редзюк А.М.,

Клименко О.А.,

Агеєв В.Б.,

Новікова А.М.,

Щодо Концепції Національної транспортної моделі України

«Автошляховик України»

Окремий випуск. 2017 р. С.4-10.

Редзюк А.М.,

Хабутдінов А.Р

Основні напрямки вдосконалення управління безпекою дорожнього руху

«Автошляховик України»

Окремий випуск. 2017 р. С.18-21.

Агарков О. В.,

Шевчук К. Я.,

Iванина Ю. І.

Європейська програма розробки допоміжних силових установок для автомобільного транспорту на базі твердооксидних паливних елементів

«Автошляховик України»

№ 3. 2017 р. С. 2-7

Редзюк А.М.,

Ковальов С.О.

Перспективи використання зрідженого природного газу як моторного палива для транспортних засобів

«Автошляховик України»

Окремий випуск. 2017 р. С.25-30.

Горпинюк А.В.

Кузьмич В.П.

Current state and near-term prospects for development of the transport logistics market in Ukraine

Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics с. 51-60

Редзюк А.М.,

Ковальов С.О.

Перспективи використання зрідженого природного газу як моторного палива для транспортних засобів.

«Автошляховик України»

Окремий випуск. 2017 р. с. 25-30

Симоненко Р.В.,

Клименко О.А.,

Шиманський С.І.,

Назаренко М.Б.,

Говорун А.Г.

Особливості показників автомобільного двигуна при роботі в несталих режимах на стисненому природному газі.

«Автошляховик України»

Окремий випуск. 2017 р. с. 41-44

Овчинніков Д.В.

Біоетанол як моторне паливо: переваги і недоліки

Вісник Національного транспортного університету. Серія: «Технічні науки» Науково-технічний збірник. К.: НТУ, 2017. – Вип. 1 (37), – С. 300-307.

Кисловський П. В.

Пуха В. М.,

Ященко В. М.

Перспективи використання гібрідних приводів на автомобілях

«Автошляховик України»

№3, 2017 р. С. 9-11

Велісєвич М.К.,

Поспішна О.В.,

Красновидов О.В.

Аспекти імплементації Європейського законодавства щодо громадських послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом

«Автошляховик України»

№ 4, 2017 р. С. 2 -8

Гладченко О.С.

Кузьмич В.П.

Програма курсу «Перевезення пасажирів. Супровід та допомога маломобільним пасажирам на транспорті»

«Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics ( [Sl], v. 2, n. 2, p. 67-75, dec. 2017. ISSN 2520-2979

Грищук О.К.,

Кравчук П.М.,

Оверченко Ю.М.

Щодо можливості переобладнання колісного транспортного засобу у електромобіль

Вісник Національного транспортного університету. Серія: «Технічні науки» Науково-технічний збірник. К.: НТУ, 2017. – Вип. 1 (37), – С. 74-79.

Науменко Н.О.

Організаційні та методологічні аспекти сертифікації персоналу з неруйнівного контролю

Стандартизація, сертифікація, якість. – К.: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», 2017. –– Вип. 2(105), – С. 15-27.

Редзюк А.М.,

Агеєв В.Б.,

Новікова А.М.,

Клименко О.А.,

The concept and the development plan of national transport model of Ukraine

Journall off Susttaiinablle Devellopmentt off Transportt and Logiisttiics

ISSN 2520-2979 © Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, 2 (1), 2017

с. 16-28

http://jsdtl.sciview.net

Карпенко О.

Ковальчук С.,

Кузьмич В.П.,

Горпинюк А.В.,

Шевчук О.

Современное состояние и перспективы развития рынка транспортной логистики в Украине.

Журнал устойчивого развития транспорта и логистики , [Sl], v. 2, n. 1, p. 51-60, май 2017.

ISSN 2520-2979.

Азин В.,

Байда Л.,

Гладченко О.,

Кузьмич В.

«Программа курса: Перевозка пассажиров. Поддержка и помощь пассажирам с ограниченной мобильностью в транспорте».

Журнал устойчивого развития транспорта и логистики , [Sl], v. 2, n. 2, p. 67-75, dec. 2017.

ISSN 2520-2979

Бурлакова Г.Ю.,

Данилова Т.Г.

УДК 656.025.2(1-21) Дослідження варіативності систем організації міських пасажирських перевезень

с.252-256

ISSN 2225-6733 Вісник Приазовського державного технічного університету: зб. наук. праць.

Вип. 35. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазов. держ. техн. ун-т», 2017. – 278 с. – (Технічні

науки)

Хабутдінов А.Р.

Algorithmic method of driving for comprehensive improvement of productivity, safety and energy efficiency of the transport operations and the traffic

Znanstvena Misel Journal,№ 10/2017, p. 99-103,

ISSN 3124-1123

Новікова А.М.

Юрченко О.Г.

Рудюк М.В.

Економіко-математична модель Нового Шовкового шляху залізнично-поромного сполучення через Україну

«Автошляховик України»

№1-2, 2017 р. С. 77-83

Попелиш Д.М.,

Селюк Ю.М.,

Горпинюк Л.В.,

Жовтоног О.О.

До визначення причин ДТП на комерційному транспорті

«Автошляховик України»

№1-2, 2017 р. С. 22-25

Агарков О.В.,

Шевчук К.Я.,

Іваніна Ю.І.

Європейська програма розробки допоміжних силових установок для автомобільного транспорту на базі твердо- оксидних паливних елементів

«Автошляховик України»

№ 3. 2017 р. С. 2-7.

Кисловський П.В.,

Пуха В.М.,

Ященко В.М.

Перспективи використання гібридних приводів на автомобілях

«Автошляховик України»

№ 4. 2017 р. С. 9-10.2016


Автори

Назва публікації

Назва видання

Хабутдінов А.Р.

Основи алгоритмічного управління автомобілем і метод аналізу ризико – регулятивного водіння

Вісник НТУ. – №1 (34). 2016 р. с. 485–489.

Лесик О.С.,

Кузьмич В.П.,

Лотоцька В.

The role of legal regulation and place of international organisations in transport

companies’ development at foreign market

Journall off Susttaiinablle Devellopmentt off Transportt and Logiisttiics.ISSN 2520-2979 © Journal of Sustainable Development

of Transport and Logistics, 1(1), 2016 р. с. 49-55.

(http://jsdtl.sciview.net/index.php/jsdtl/article/view/15)2015


Автори

Назва публікації

Назва видання

В.А.Пінчук,

Ю.В.Риндін

«Мототрицикли, триколісні мопеди і сертифікація»

«Автошляховик України»,

№ 1-2, 2015, 4 сторінки

К.С.Жаров,

В.М.Пуха,

П.В.Кисловський

«Особливості конструкції транспортних засобів, пристосованих для перевезення інвалідів у кріслах колясках»

«Автошляховик України»

№1-2, 2015, стор.21-24

Хабутдінов А. Р.

Основи алгоритмічного управління автомобілем: продуктивність – безпека – енергетична ефективність

Вісник НТУ. – №1 (31). –2015. – с. 519–524. ISSN:2308-6645.

Кравчук П.М.

Розрахункове визначення гальмівної ефективності

колісних транспортних засобів під час сертифікації

Авторефер. дис. канд. техн. наук / Кравчук П.М. – НТУ. – Київ,

2015. – 20 с.

С.М. Шарай,

Т.М.Ященко,

В.М. Ященко

„Транспорт України на шляху до Європейської інтеграції”

«Автошляховик України»

№ 4, 2015

Ф.М. Брегіда,

В.В. Мержиєвський,

Т.М. Ященко

„Нові професії для підтримки прогресу автомобільного транспорту”

«Автошляховик України»

№ 5, 2015

Ф.М. Брегіда,

В.В. Мержиєвський,

Т.М. Ященко

Нові професії для підтримки прогресу автомобільного транспорту

«Автошляховик України»

№ 5, 2015, ст. 2 - 4

Клименко О.А.,

Тарабан С.М.

Управління якістю атмосферного повітря за допомогою європейської системи THOR-AIR-PAS

«Автошляховик України»

№ 3 (245), червень 2015. с. 2–4

Тарабан С.М.

Електричне моделювання міських автотранспортних потоків

Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" : Нові рішення в сучасних технологіях, №46. Жовтень 2015. с.109-114.

Говорун А.Г.,

Павловський М.В.,

Бугрик О.В.

Про деякі особливості адаптації біодизельних палив для дизелів сучасних транспортних засобів, що перебувають в експлуатації.

Вісник Національного транспортного університету.- К.:НТУ, квітень 2015. – Вип. 32

Шевчук Г.Д.

Реалізація настанов ДСТУ ISO 10002:2007 щодо розгляду скарг замовників в органі з сертифікації

«Автошляховик України»

№ 3 (245), червень 2015 р., 3 стор.,

Куций В.П.

Поліпшення експлуатаційних показників транспортних засобів

в неусталених режимах оптимізацією способу регулювання дизелів

Авторефер. дис. канд. техн. наук / Куций В.П. – НТУ. – Київ, 2015. – 20 с.

Крайник Л.В.,

Редзюк А.М.

"Маршрутні таксі" в Україні та структурні зміни типажу парку автобусів

Вісник машинобудування та транспорту.- 2015.- №1.- С.27-32.

Ковбасенко С.В.,

Сімоненко В.В.,

Гутаревич С.Ю.

Результати розрахунків на математичній моделі руху автобуса під час роботи на традиційному нафтовому паливі та дизельному біопаливі

«Автошляховик України»

№ 1-2, 2015 р. С.3-5.

Рибальченко С.А.,

Голоцван О.В.,

Новікова А.М.

Правове врегулювання розміщення рекламоносіїв на автомобільних дорогах – один із напрямів підвищення безпеки дорожнього руху

«Автошляховик України»

№ 3, 2015 р. С. 47-48.

Агарков О.В.,

Шевчук К.Я

Перспективи використання твердооксидних паливних елементів в автомобільному транспорті

«Автошляховик України»

№ 4, 2015 р. С.23-25.

Новікова А.М.

Актуальні проблеми функціонування тарифної політики авіакомпанії

«Економіка. Фінанси. Право»

№ 3/1, 2015 р. с.13-14

Розенталь К.

Кауфман Г.

Дмитриченко М.Ф.,

Дмитрієв М.М.

Грищук О.

Новікова А.М.

Аналіз рамкових умов діяльності і взаємодії елементів трикутника знань в Україні/Внутрішня специфікація по проекту 543853-TEMPUS-1-2013-DE-TEMPUS-SMHES Fostering the knowledge Traingle in Belarus, Ukraine and Moldova (Підтримка трикутника знань у Білорусі, Україні та Молдові)

НТУ, Національний Східно-Український університет ім.. Даля, Ужгородський нац.. ун-т, Спілка ректорів України,

ДержавтотрансНДІпроект

2015 -95 стор.На головну сторінкуОновлено 16.05.2018 Назаренко Н.Б.

Як придбати?


ПЕРЕДПЛАТА

Журнал
Усі видання ДП "ДЕРЖ- АВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" можна придбати за
адресою:
пр.Перемоги 57
кім. 606
тел. 201-08-09
НВЖ
"Автошляховик України"
кім. 902
тел. 201-08-69