ПК-05 "Транспорт та зв`язок "


     ДП "ДержавтотрансНДІпроект" очолює і веде секретаріат підкомітету 05 "Транспорт та зв`язок" технічного комітету акредитації (ТКА) Національного агенства з акредитації України (НААУ)
      Основними функціями підкомітету є:
       - розроблення, розгляд та погодження проектів нормативних документів щодо акредитації;
       - розроблення методичних рекомендацій, правил, процедур і програм, опрацювання проблемних питань з акредитації та надання до секретаріату ТКА для розгляду на президії ТКА;
       - визначення спеціальних вимог і додаткових критеріїв акредитації у відповідних сферах, підготовка й надання пропозицій до органу з акредитації;
       - участь у роботі споріднених технічних комітетів міжнародних та регіональних організацій.
       - подання до НААУ проектів планів публікації стандартів з акредитації міжнародних організацій і національних стандартів, в т.ч. інших країн, брати участь в організації їх перекладу на державну мову, а також проведені науково-технічної експертизи;
       - участь у розробленні кваліфікаційних вимог до аудиторів та експертів підготовка висновків щодо відповідності кандидатів в аудитори професійним вимогам;
       - участь у розробці програм навчання та атестації аудиторів та експертів;
       - проведення аналізу документів з акредитації органів з оцінки відповідності за зверненням НААУ;
       - проведення робіт з опрацювання питань щодо впровадження простежуваності та невизначеності вимірювань;
       - проведення робіт з опрацювання пропозицій, методичних матеріалів, нормативних документів щодо процедури міжлабораторних порівнянь, визначення координаторів з виконання міжлабораторних порівняльних випробувань за закріпленими галузями акредитації
 

Склад ПК 05 "Транспорт та зв`язок " ТКА НААУ

Представник робочої групи (П.І.Б., посада)
Назва організації та її адреса
Редзюк Анатолій Михайлович, директор – голова ПК-05 ДП „ДержавтотрансНДІпроект”, 03113, м.Київ, пр.Перемоги, 57
Терещенко Валентин Петрович завідувач відділу – відповідальний секретар ПК-05 ДП „ДержавтотрансНДІпроект”, 03113, м.Київ, пр.Перемоги, 57
І. Робоча група у сфері дорожніх транспортних засобів
1. Агеєв Володимир Борисович – перший заст. директора, заступник голови ПК-05, координатор міжлабораторних порівнянь, керівник робочої групи ДП „ДержавтотрансНДІпроект”, 03113, м.Київ, пр.Перемоги, 57
2. Зарецький Захар Аркадійович – завідувач лабораторії ДП „ДержавтотрансНДІпроект”, 03113, м.Київ, пр.Перемоги, 57
3. Лободенко Володимир Анатолійович – заст. начальника центру, начальник лабораторії ДП „Укрметртестстандарт”, 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 4
4. Лютий Андрій Євгенович – начальник відділу ДП «НДІ “СИСТЕМА”,79008, м. Львів, вул. Кривоноса, 6
5. Новохатько Анатолий Васильевич – інженер І категорії ДП „Сумистандартметрологія”, 40007, м. Суми, вул. Харківська, 101
6. Дейнега Ігор Леонідович – заст. головного конструктора — начальник випробувального центру ВЦ "ЗАЗ"
Володимирович – провідний інженер
ПАТ „ЗАЗ”, 69600, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 8
7. Панін Максім Юрійович – інженер зі стандартизації відділу сертифікації продукції, послуг та систем управління ДП „Кривбасстандартметрологія”, 50005, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 23
8. Неретін Сергій Михайлович – заст. завідувача випробувальної лабораторії ПАТ “Полтава – Авто”, 36000, м. Полтава, вул. Великотирнівська, 1
ІІ. Робоча група у сфері електромагнітної сумісності
1. Поляков Петро Федорович – директор, координатор міжлабораторних порівнянь, керівник робочої групи ОС “Дортранстелеком”, 61050, м. Харків, майдан Феєрбаха, 7
2. Дьомін Дмитро Олександрович – провідний інженер Центр “Укрчастотнагляд”, 03000, м. Київ, пр. Перемоги, 15
3. Мухін Павло Володимирович - керівник виконавчої групи з обстеження виробництв та сертифікації СУЯ Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення, 65026, м. Одеса, вул. Буніна, 31
ІІІ. Робоча група у сфері рухомого залізничного транспорту
1.Донченко Анатолий Володимирович – директор, координатор міжлабораторних порівнянь, керівник робочої групи Державний Український науково-дослідний інститут вагонобудування, 39607, м. Кременчук, Полтавської обл. вул. І. Приходька, 33
2. Шаповал Ірина Анатоліївна - зав. лабораторії Державний Український науково-дослідний інститут вагонобудування, 39607, м. Кременчук, Полтавської обл. вул. І. Приходька, 33
ІV. Робоча група у сфері трубопровідного транспорту
1. Кальмус Віктор Георгійович — начальник відділу сертифікації, заступник директора, координатор міжлабораторних порівнянь, керівник робочої групи ДП „Центр сертифікації і контролю якості будівництва об’єктів нафтогазового комплексу” Держнаглядохоронпраці України, 49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, корп. 9
V. Робоча група у сфері космічної техніки
1. Дудко Юрій Степанович - заступник директора, координатор міжлабораторних порівнянь, керівник робочої групи “Державний науково-інженерний центр сертифікації космічної техніки“ (ДНІЦСКТ), 61010, м. Харків, вул. Примакова, 40/42


На головну сторінкуОновлено 13.07.2015