TK 80 «Дорожній транспорт»


        Функції, структуру та сферу діяльності технічного комітету стандартизації ТК 80 «Дорожній транспорт» (далі - ТК 80) визначено Положенням про технічний комітет стандартизації ТК 80 «Дорожній транспорт», затвердженого         наказом ДП «УкрНДНЦ» від 27.10.2016 № 344.

        Організаційне забезпечення діяльності ТК 80 покладається на його секретаріат. Здійснення функцій секретаріату ТК 80 покладено на Державне підприємство «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний         інститут»(ДП «ДержавтотрансНДІпроект»), яке підпорядковано Міністерству інфраструктури України, що є юридичною особою і знаходиться за адресою: проспект Перемоги, буд. 57, м. Київ, 03113.


До повноважень ТК 80 належить:


ТК 80 організовує та здійснює такі роботи:

        ТК 16 «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання» в частині погодження нормативних документів щодо застосування підіймальних споруд на шасі колісних транспортних засобів (КТЗ) на основі договору про творче
        співробітництво;

        ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів» в частині дослідження впливу електромагнітних завад при експлуатації КТЗ на основі договору про творче
        співробітництво;

        ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» у частині участі в роботі ТК 88 як індивідуальних членів щодо розгляду проектів НД паливо-мастильних матеріалів для автомобільної галузі;

        ТК 46 «Шини та вироби шинної промисловості» в частині погодження нормативних документів на шини для КТЗ на основі договору про творче співробітництво;

        ТК 88 «Розробка та постановка продукції на виробництво» у частині участі в роботі ТК 88 як індивідуального члена щодо розгляду проектів НД;

        ТК 89 «Оцінка відповідності» у частині участі в роботі ТК 89 щодо розроблення процедур підтвердження відповідності;

        ТК 93 «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів» у частині участі в роботі ТК 93 як індивідуального члена щодо розгляду проектів НД

        ТК 127 «Двигуни внутрішнього згоряння» в частині погодження нормативних документів на двигуни внутрішнього згоряння для ДТЗ;

        МТК 56 «Дорожній транспорт» (Москва, НАМІ) в частині складання відгуків на проекти стандартів дорожніх транспортних засобів;

        ТК 315 «Експлуатація автомобільного транспорту та автотранспортні послуги» (Москва, НДІАТ) в частині складання відгуків на проекти стандартів на послуги автомобільного транспорту та в якості активного члена на
        засіданнях технічного комітету;

        комітетом ISO/TC 22 «Дорожній транспорт» в якості спостерігача. Отримує для ознайомлення електронною поштою проекти міжнародних стандартів;

        Всесвітнім форумом (WP.29) з узгодження правил у сфері транспортних засобів Комітету внутрішнього транспорту (КВТ) Європейської Економічної Комісії (ЄЕК) ООН (м. Женева) з повноваженнями стосовно Женевської угоди 1958         року (Правила ЄЕК ООН та їхнє визнання) в якості офіційного представника компетентного органу України, а також очолює комісію з прийняття Україною Правил ЄЕК ООН.

        Експерти-представники компетентного органу України беруть участь у Робочих групах Всесвітнього форуму WP.29 КВТ ЄЕК ООН:

        комітетом ЄЕК ООН «Віденської угоди 1997 року по узгодженню прийняття єдиних вимог стосовно періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів»;

        європейським транспортним об'єднаним науковим комітетом Joint OECD & ECMT Transport Research Committee.


Керівний склад ТК 80:

        Редзюк Анатолій Михайлович, голова ТК 80, директор ДП «ДержавтотрансНДІпроект», канд. техн. наук, академік Транспортної академії України, тел. (044) 455-67-78, тел./ф. (044) 455-67-91, E-mail: aredzuk@insat.org.ua,
        проспект Перемоги, буд. 57, м. Київ, 03113;

        Агеєв Володимир Борисович, заступник голови ТК 80, перший заступник директора з наукової роботи ДП «ДержавтотрансНДІпроект», канд. техн. наук, академік Транспортної академії України, тел./ф. (044) 455-67-75, E-mail:         vageev@insat.org.ua, проспект Перемоги, буд. 57, м. Київ, 03113;

        Терещенко Валентин Петрович, відповідальний секретар ТК 80, провідний інженер із стандартизації ДП «ДержавтотрансНДІпроект», тел./ф. (044) 455-69-35, E-mail: vtereschenko@insat.org.ua, проспект Перемоги, буд. 57,       м. Київ, 03113.На головну сторінкуОновлено 01.03.2019 Тарабан С.М.