Сертифікація колісних (дорожніх) транспортних засобів (автомобілів, автобусів, мототехніки, причепів та ін.), їхніх складових (запасних) частин та обладнання

Реєстрація транспортних засобів на підставі сертифіката відповідності
ПРАВОВІ ОСНОВИ


     Згідно з Законом України від 10 лютого 2000 року № 1448-ІІІ Україна приєдналась до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, підписаної 20 березня 1958 року в м. Женеві з поправками 1995 року (далі – Женевська Угода 1958 року), яка відповідно до статті 9 Конституції України є частиною національного законодавства України.

     Згідно з підпунктом 22 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2015 р. № 460, а також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 року № 143 на Міністерство інфраструктури України покладені функції компетентного органу щодо забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року.

     Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 року № 143 та від 16 грудня 2015 року № 1057 Міністерство інфраструктури України здійснює функції технічного регулювання у сфері транспортних засобів, їх частин та предметів обладнання.

     Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року № 738 «Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання» зокрема передбачено, що пропуск колісного транспортного засобу, який підлягає державній реєстрації в Державній автомобільній інспекції, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені на транспортному засобі та/або використані для його оснащення, на митну територію України з метою вільного обігу, а також перша державна реєстрація транспортного засобу, введення в обіг обладнання здійснюється за наявності сертифіката відповідності, виданого згідно з порядком затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання.

     На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року № 738 Міністерством інфраструктури, наказом від 17 серпня 2012 року № 521, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1586/21898, затверджено «Порядок затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання» (далі – Порядок затвердження конструкції). Порядок затвердження конструкції розроблено на основі положень Женевської Угоди 1958 року та актів ЄС, він встановлює вимоги безпечності, яким повинні відповідати КТЗ, їх частини та обладнання, для їх введення в обіг в Україні.

     Законом України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» визначено: «...Пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та першу реєстрацію в Україні ввезених транспортних засобів нових і таких, що були в користуванні, або виготовлених в Україні здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам… не нижче рівня «ЄВРО-5» - з 1 січня 2016 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2015 року включно;… Документом, що засвідчує відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів, є сертифікат або інший документ про підтвердження відповідності, виданий згідно із законодавством України, що вказує, якому саме рівню екологічних норм відповідає за конструкцією транспортний засіб («ЄВРО-2» - «ЄВРО-6» або іншому рівню).

     Статтею 29 Закону України «Про дорожній рух» визначено: «До участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби, конструкція і технічний стан яких відповідають вимогам діючих в Україні правил, нормативів і стандартів, що мають сертифікат на відповідність цим вимогам...».

     Пунктом 10 «Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року № 1388, передбачено, що: «Державна реєстрація транспортних засобів, що перебували в експлуатації та ввезені на митну територію України, проводиться за умови відповідності конструкції і технічного стану даної марки (моделі) транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, обов'язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України, що підтверджується сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката, копію яких власники подають до сервісного центру МВС». Пунктом 55 цього Порядку встановлено: «… видача сертифікатів відповідності та Міжнародних сертифікатів технічного огляду транспортних засобів проводиться відповідно до законодавства».

     Наказом Мінекономрозвитку від 06 травня 2015 року № 451, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 травня 2015 року за № 546/26991, з 1 січня 2016 року із «Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні» вилучені дорожні транспортні засоби, їх частини та обладнання, а також скасовано чинність «Правил обов`язкової сертифікації дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя», згідно з якими здійснювалась обов’язкова сертифікація транспортних засобів в державній системі сертифікації УкрСЕПРО.

     З 1 січня 2016 року оцінка відповідності цієї продукції відповідно до законодавства повинна здійснюватися виключно згідно з Порядком затвердження конструкції та виключно на відповідність вимогам, встановленим цим нормативно-правовим документом.

     Оскільки обов`язкову сертифікацію КТЗ, їх частин та обладнання в державній системі сертифікації скасовано, то сертифікація цієї продукції в цій системі, проведена після 1 січня 2016 року, є добровільною, тобто такою, яка здійснюється на відповідність будь-яким заявленим вимогам та за будь-якими процедурами, обумовленими договором між замовником та органом із сертифікації. Результати добровільної сертифікації не можуть служити підтвердженням відповідності КТЗ, їх частин та обладнання вимогам, встановленим законодавством, і отже сертифікати відповідності на КТЗ, їх частини та обладнання, видані в державній системі сертифікації після 1 січня 2016 року, не є такими, які видано відповідно до законодавства.

     Враховуючи зазначене, державна реєстрація транспортних засобів повинна здійснюватися за наявності одного з таких документів:
  • Сертифікат відповідності, виданий виробником або його уповноваженим представником на підставі сертифіката типу транспортного засобу у відповідності до Порядку затвердження конструкції.
  • Сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження колісного транспортного засобу, виданий у відповідності до Порядку затвердження конструкції.
  • Сертифікат відповідності дорожнього транспортного засобу, виданий в державній системі сертифікації (Системі УкрСЕПРО) до 1 січня 2016 року.


     Перелік органів з сертифікації, які видають сертифікати відповідності згідно з Порядком затвердження конструкції, оприлюднений на сайті Міністерства інфраструктури України у розділі «Діяльність Комісії Міністерства інфраструктури України з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року»

     Інформація стосовно акредитації зазначених органів з сертифікації оприлюднена на сайті Національного агентства з акредитації України
На головну сторінкуОновлено 28.10.2016

Журнал


ПЕРЕДПЛАТА

Наші видання
Усі видання ДП "ДЕРЖ- АВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" можна придбати за
адресою:
пр.Перемоги 57
кім. 606
тел. 201-08-09

ПРОПОЗИЦІЯ

ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ