ПРО НАС


Мета діяльності ДП «ДержавтотрансНДІпроект» (Інституту) – розвиток та вдосконалення наукової, технологічної та правової бази транспортного сектору економіки країни із зосередженням на таких аспектах, як безпека, екологія, якість надання послуг, економічна ефективність і конкурентоспроможність транспорту, енергозбереження і впровадження альтернативних моторних палив тощо. Сьогодні Інститут працює над створенням ефективної системи правового та технічного регулювання транспорту в умовах ринкових відносин, глобалізації ринків, інтеграції, синергії транспортної системи України та ЄС.

За впроваджені науково-дослідні, технологічні й конструкторські розробки колектив Інституту отримав понад 130 авторських свідоцтв та патентів, дипломів і медалей виставок. Співробітники Інституту неодноразово здобували державні нагороди України.

Сьогодні Інститут є головною організацією Мінінфраструктури України зі стандартизації. На його базі діє Секретаріат технічного комітету зі стандартизації ТК-80 «Дорожній транспорт» та підкомітету «Транспорт» з акредитації.

Інститут бере участь у роботі адміністративного комітету з автомобільного транспорту, а також Всесвітнього форуму з гармонізації правил щодо колісних транспортних засобів (КТЗ), які працюють у Женеві під егідою Комітету з внутрішнього транспорту ЄЕК ООН (робоча група WP.29), комітету міжнародної організації зі стандартизації ISO ТК-22 «Дорожній транспорт». Фахівці Інституту працюють у робочих групах Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) та Організації економічного співробітництва і розвитку (OECР). Інститут уповноважений проводити експертизу щодо переобладнання КТЗ, міжнародний технічний огляд і перевіряти придатність до експлуатації КТЗ міжнародних перевізників із наданням сертифікатів ЄКМТ та МСТО, досліджувати актуальність та обґрунтованість норм витрат палива, шин, акумуляторів.

Інститут був і залишається підприємством, діяльність якого має велике значення для забезпечення конкурентоспроможності, сталого збалансованого розвитку в сучасних умовах та ефективного функціонування транспортного сектору, а також суміжних галузей економіки України, зокрема, машинобудування, забезпечення належної якості транспортних послуг, захисту населення від техногенного впливу, небезпечних транспортних засобів, на засадах і відповідно до вимог міжнародних договорів України, з метою підвищення рівня життя та добробуту громадян.


«Інститут пройшов державну атестацію як наукова установа (результати якої затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 10.11.2023 № 1384) та отримав свідоцтво Серії ДА № 00645».
Інститут внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. Свідоцтво № 03283 Серія ДР від 19 грудня 2023 р, видане Міністерством освіти і науки України.


Основні напрями діяльності:
  • виконання науково-дослідних робіт з проблем організації та вдосконалення вантажних і пасажирських перевезень;
  • дослідження енергетичних, економічних показників колісних транспортних засобів та сертифікаційні випробування;
  • випробування та діагностика колісних транспортних засобів; сертифікація колісних транспортних засобів;
  • дослідження і вдосконалення технічного обслуговування та поточного ремонту рухомого складу;
  • розробка норм і нормативів щодо економічної діяльності автомобільного транспорту;
  • виконання науково-дослідних технологічних розробок з проблем охорони праці й безпеки руху;
  • виконання конструкторських розробок;
  • виконання інженерних випробувань для проектування і виконання комплексної проектно-кошторисної документації;
  • проведення перевірки знань працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів.

Ділові та творчі зв’язки поєднують ДП «ДержавтотрансНДІпроект» зі спорідненими інститутами Польщі, Казахстану, компаніями, інститутами та фірмами Європи, Азії, Америки. Наш Інститут спрямовує значні інвестиції у розвиток сучасної лабораторно-дослідницької бази. Вже сьогодні її оснащено комплексом обладнання від провідних світових виробників для випробовування автомобілів і двигунів на відповідність міжнародним екологічним нормам, вимогам з енергоефективності та безпечності конструкції, а також для визначення якості моторних палив тощо.

Зусиллями фахівців Інституту розроблено унікальне дослідницьке обладнання, що не поступається кращим світовим аналогам: мікротунель для визначення частинок у відпрацьованих газах; систему визначення масових викидів забруднювальних речовин автомобілями (СVS) із повнопотоковим тунелем; мікропроцесорні системи керування роликовим і моторним стендами; бортові вимірювальні комплекси; аналітичне обладнання; програмно-апаратний комплекс VPAS для автоматизації випробовування автомобілів і двигунів. У 2021 році цей комплекс отримав статус Національного надбання. Це перший і досі єдиний науковий об’єкт у сфері управління Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, що отримав статус національного надбання.

Із січня 2023 року Інститут отримав дозвіл на видачу кваліфікаційної картки водія «95 – КОД» та Свідоцтва підтвердження професійної компетентності із внесенням даних до інформаційної (автоматизованої) системи Реєстру водіїв відповідно до Наказу Міністерства інфраструктури від 18.11.2020 р. №789, згідно із Директивою 2003/59/ЄC.


Структура ДП "ДержавтотрансНДІпроект"

Структура ДП «ДержавтотрансНДІпроект» охоплює 18 виробничих підрозділів (18 науково-дослідних відділів (лабораторій)) і підрозділи апарату управління.

Перелік центрів ДП "ДержавтотрансНДІпроект"

Нотифіковані, акредитовані та призначені органи ДП "ДержавтотрансНДІпроект"


«Антикорупційна діяльність (програма)»

Повідомлення про факти порушення антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень приймаються за телефоном: (044) 201-08-99, на електронну адресу: ysnigur@insat.org.ua
Також можна особисто звернутися до завідувача сектору з питань запобігання корупції Снігур Юлії Василівни.


На головну сторінкуОновлено 10.11.2023