НАУКОВО-ТЕХНІЧНА РАДА


Науково-технічна рада ДП «ДержавтотрансНДІпроект» (НТР Інституту) є колегіальним науково-консультаційним і дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Інституту.

Основні завдання НТР:

- визначення перспективних напрямів наукової та науково-технічної діяльності Інституту;

- здійснення оцінки результатів наукової та науково-технічної діяльності в Інституті;

- аналіз та координація науково-дослідної діяльності в Інституті за пріоритетними напрямами діяльності;

- сприяння комплексному вирішенню наукових та науково-технічних проблем науковими підрозділами Інституту.

Положення про НТР

Основні функції НТР:

1. Обговорення актуальних науково-технічних проблем автомобільного транспорту, основних напрямів наукової, методичної, технічної, експертної і видавничої діяльності Інституту, питань координації співробітництва з іншими інститутами, університетами, підприємствами і організаціями, питань розвитку міжнародного співробітництва.

2. Внесення пропозиції щодо проведення виставок, конференцій, симпозіумів, нарад і семінарів з метою широкого обговорення та розробки рекомендацій стосовно вирішення питань діяльності автомобільного транспорту.

3. Розгляд програм і проєктів розвитку Інституту, питань щодо удосконалення та розвитку структури Інституту. Розгляд і визнання посад та структурних підрозділів Інституту науковими.

4. Розгляд та затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантних наукових посад.

5. Розгляд та затвердження рішень атестаційної комісії разом з іншими матеріалами атестації наукових працівників Інституту. Розгляд та затвердження посадових обов’язків і кваліфікаційних вимог до посад наукових співробітників Інституту.

6. Розгляд та затвердження програм і планів науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, інших наукових праць та розробок, питань про присвоєння наукових звань.

7. Обговорення та затвердження керівників науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт.

8. Розгляд інформації про хід виконання науково-дослідних робіт, поточних і річних звітів про науково-технічну діяльність в Інституті або в окремих підрозділах.

9. Розгляд та схвалення тем дисертацій здобувачів та аспірантів, що працюють в Інституті або навчаються в його аспірантурі (за наявності), планів виконання дисертаційних робіт тощо.

10. Розгляд та рекомендація до друку наукових монографій, написаних співробітниками Інституту.

11. Вирішення інших питань наукової і науково-технічної діяльності Інституту, що визначені його Статутом.

12. Висування наукових працівників, визначних наукових праць, науково-технічних розробок, відкриттів і винаходів на присудження державних та інших премій чи нагород України.

Керівний склад НТР:

Віктор Михайлович Горицький, голова НТР, директор, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;

Олексій Андрійович Клименко, заступник голови НТР, заступник директора з наукової роботи, доктор технічних наук, доцент, академік Транспортної академії України;

Сергій Миколайович Тарабан, секретар НТР, в.о. ученого секретаря, кандидат технічних наук.

Склад НТР Інституту

Засідання та рішення НТР Інституту

... ... ... ...
Контактна інформація:

Адреса для листування: просп. Берестейський, 57, м. Київ, 03113

Тел. 044-201-08-60

E-mail: staraban@insat.org.ua

На головну сторінкуОновлено 21.03.2024