НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


Перелік основних наукових робіт та напрямків діяльності ДП "ДержавтотрансНДІпроект"

 • проведення дослідження та удосконалення національної системи обліку і розрахунку викидів парникових газів дорожнім транспортом в межах підготовки Національних кадастрів України;
 • здійснення реконструкції обсягів споживання транспортом моторних палив за період 1990-2015 та визначення національних значень показників ефективності використання енергії дорожнім транспортом в період 2000-2015 рр;
 • розробка національної транспортної політики щодо регулювання викидів СО2 та споживання енергії дорожнім транспортом в Україні;
 • розробка, впровадження та супроводження системи нормування витрат моторних палив в експлуатації, яка визнана ефективним інструментом економії паливно-енергетичних ресурсів країною та є елементом забезпечення національної енергетичної безпеки;
 • участь у розробці технічного завдання на створення Національної транспортної моделі та Центру обробки даних;
 • наукові дослідження, які мали ключове значення для створення національної системи оцінки відповідності (сертифікації) колісних транспортних засобів;
 • наукові дослідження, що були основою інтеграції України до міжнародних Угод в сфері дорожнього транспорту;
 • створення та реалізація системи контролю за конструкцією та технічним станом КТЗ згідно міжнародних зобов’язань України;
 • науково-технічна експертиза конструкції та технічних параметрів і вимог до КТЗ;
 • розробка національних стандартів у сфері автомобільного транспорту та участь у розробці проектів кількох законів України та сотень проектів підзаконних актів;
 • виконання з науково-технічної експертизи можливості визнання відповідності КТЗ альтернативним технічним приписам стосовно викидів забруднюючих речовин, які прийнято еквівалентними екологічним нормам, що діють в Україні, та/або випробувань КТЗ згідно з Правилами ООН № 83-06, з метою індивідуального затвердження КТЗ
 • виконання функцій секретаріату технічних комітетів із стандартизації TK 80 "Дорожній транспорт", ISO/TC 22 "Дорожній транспорт", очолює і веде секретаріат підкомітету 05 "Транспорт та зв`язок" технічного комітету акредитації (ТКА) Національного агенства з акредитації України (НААУ);
 • членство в ТК 38 "Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії", повноважний представник МІУ в ТК 82 "Охорона довкілля";
 • колективний член спілки автомобільних інженерів, США (SAE);
 • створення бортових вимірювальних комплексів та розроблення і виготовлення зразків унікального на світовому рівні випробувального обладнання;
 • створення великого унікального комплексу сучасного високотехнологічного і високовартісного устатковання для проведення досліджень, випробовування та інспектування КТЗ, їх частин та обладнання, який дає можливість проводити оцінку відповідності згідно вимог понад 100 міжнародних технічних регламентів;
 • випробування КТЗ, їхніх частин та систем, захист ринку від небезпечних КТЗ;
 • сприяння у розвитку електричного транспорту;
 • створення та забезпечення системи підтримки професійної компетентності на автомобільному транспорті;
 • створення учбового центру з питань небезпечних вантажів;
 • дослідження та надання методичної допомоги з перевезень небезпечних вантажів;
 • забезпечення виконання законодавства на автомобільному транспорті щодо захисту людей з обмеженими фізичними можливостями;
 • участь у проектах з цифровізації автомобільного транспорту;
 • участь у програмі з підвищення безпеки дорожнього руху;
 • науковий супровід участі компетентних органів України у роботі міжнародних транспортних організацій та виконанні міжнародних угод (КВТ ООН, ЄУТР, УПШ, Віденська угода, ЄКМТ);
 • дослідження щодо використання газових палив на автомобільному транспорті;
 • розроблення газового двигуна та системи управління його роботою;
 • дослідження та розробка систем живлення газодизелів;
 • дослідження використання на автомобільному транспорті спиртових палив та інших відновлювальних джерел енергії;
 • створення, оновлення та забезпечення роботи фонду нормативних документів щодо автомобільного транспорту та суміжних галузей;
 • дослідження пасажиропотоків на автомобільному транспорті, розроблення удосконаленої транспортної системи міст;
 • забезпечення та наукова підтримка систем стандартизації та метрології з веденням системи міжнародного кодування ТКЗ та їх частин;
 • створення та забезпечення функціонування системи цифрової тахографії на автомобільному транспорті відповідно до вимог міжнародних угод (ЄУТР КМОП 153);
 • науковий супровід системи технічного обслуговування та ремонту;
 • дослідження технологій перевезень пасажирів та вантажів (швидкопсувних, небезпечних);
 • наукова та методична підтримка формування тарифної політики на транспорті;
 • участь у розробці стратегій, концепцій, програм, прогнозів розвитку транспорту України в цілому, в тому числі автомобільного транспорту;
 • напрацювання методичних рекомендацій та інструктивних матеріалів стосовно засад функціонування автомобільного транспорту;
 • створення та постійне удосконалення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації;
 • виконання техніко-економічних обгрунтувань створення нових підприємств, закупівлі нового рухомого складу, зміни рівня цін на послуги автомобільного транспорту;
 • виконання економічної оцінки щодо вигод України від приєднання до Регламентів та директив в рамках Угоди Україна-ЄС;
 • виконання фінансових розрахунків до проектів нормативних актів;
 • оцінювання проектів нормативних актів, методичних документів, які надаються на розгляд інституту та розроблені фахівцями інших галузей;
 • збереження та ведення архівних матеріалів автотранспортних підприємств автомобільної галузі, раніше розроблених проектів, типових проектів об'єктів інфраструктури та їх паспортів.

На головну сторінкуОновлено 01.05.2021