ДП "ДержавтотрансНДІпроект"

Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю


Акти антикорупційного законодавства


Міжнародні акти:
Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції» від 18 жовтня 2006 року № 251-V
Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27 січня 1999 р. ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 252-V
Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. № ETS 191. ратифікований згідно із Законом України «Про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією» від 18 жовтня 2006 р. № 253-V.
Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р. ратифікована згідно із Законом України «Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією» від 16 березня 2005 р. № 2476-IV.
Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)
Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO)

Кодекси України:
Кримінальний Кодекс України
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Кодекс законів про працю України

Закони України:
Про запобігання корупції від 14 жовтня 2014 р. № 1700-VIII
Про державну службу від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII
Про Національне антикорупційне бюро України від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VIII
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення від 24 листопада 2018 р. № 2418-VIII
Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 28 серпня 2018 р. № 2475-VIII

Укази Президента України:
Про утворення Національного антикорупційного бюро України від 16 квітня 2015 р. № 217
Про Національну раду з питань антикорупційної політики від 14 жовтня 2014 р. № 808
Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки від 21 жовтня 2011 р. № 1001
Про Стратегію сталого розвитку “України 2020” від 12 січня 2015 р. № 5/2015
Питання Національної ради з питань антикорупційної політики від 25 червня 2019 року № 453/2019

Постанови Кабінету Міністрів України:
Питання запобігання та виявлення корупції від 4 вересня 2013 р. № 706
Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції” від 14 травня 2015 р. № 301
Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки від 29 квітня 2015 р. № 265
Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування від 13 червня 2000 р. № 950
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики від 17 липня 2014 р. № 295
Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171
Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” від 16 жовтня 2014 р. № 563

На головну сторінку

Оновлено 07.03.2023.