Порядок прийняття та запровадження в Україні Правил ЄЕК ООН.


Прийняття та запровадження в Україні Правил ЄЕК ООН проводяться у відповідності з "Порядком визначення переліку єдиних технічних приписів, що будуть застосовуватись Україною, для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах"(затверджений наказом Мінтрансу від 21.05. 2001 р. № З01).

Міністерство транспорту та звязку України своїми наказами призначило ДП "ДержавтотрансНДІпроект" Робочим органом Мінтрансзвязку, для органіхаційного та технічного забезпечення виконання Женевської угоди 1958 р., затвердило склади Комісії та експертної групи з питань прийняття в Україні Правил ЄЕК ООН. Склади Комісії та експертної групи утворені за пропозиціями установ, організацій і підприємств.

До складу Комісії (у кількості 11 чоловік) увійшли представники Міністерства транспорту та звязку України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства промислової політики, Транспортної Академії України, Держспоживстандарту України.

До складу експертної групи (в кількості 42 чоловік) увійшли представники вітчизняних виробників ДТЗ та їхніх складових, державної інспекції з охорони навколишнього середовища, Технічних Комітетів (ТК46, ТК80), Науково-дослідного центру безпеки дорожнього руху МВС, Національного транспортного університету, Українського науково-дослідного інституту стандартизації, сертифікації та інформатики Держстандарту України, Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів, Укравтобуспрому, Мінпромполітики, органів із сертифікації ДТЗ, зокрема, ДержавтотрансНДІпроекту.

Експертна група з питань прийняття в Україні Правил ЄЕК ООН створена з метою відпрацювання рекомендацій щодо аналізу доцільності, обсягів і термінів впровадження в Україні Правил ЄЕК ООН.

Документи з матеріалами стосовно застосування Правил ЄЕК ООН в Україні, які підлягають аналізу, експерти отримують від Робочого органу Мінтрансзвязку для розгляду та надання своїх пропозицій, зауважень. Робочий орган розглядає та узагальнює зібрані пропозиції і готує їх для розгляду Комісією.

Комісія з питань прийняття в Україні Правил ЄЕК ООН створена для визначення переліку Правил ЄЕК ООН та прийняття рішення щодо запровадження їх в Україні, розгляду проектів Правил ЄЕК ООН чи поправок до них.

Комісія відповідно до покладених на неї завдань: проводить на своїх засіданнях обговорення наданих пропозицій, експертних висновків та ухвалює рішення щодо прийняття Правил ЄЕК ООН та поправок до них; обговорює пропозиції щодо участі України в роботі міжнародних організацій з цього питання; подає прийнятий перелік Правил ЄЕК ООН на затвердження Міністру транспорту України.

Прийнятий Комісією перелік Правил ЄЕК ООН узгоджується з Держспоживстандартом України та Мінпромполітики України, після чого передається Міністру транспорту та звязку України для затвердження.

У відповідності з вище наведеним положенням Україна заявляє про намір застосування Правил ЄЕК ООН Генерального секретаря ООН.

Згідно із Законом України "Про стандартизацію" міжнародні стандарти, якими і є Правила ЄЕК ООН, запроваджуються в Україні як національні стандарти і застосовуються на добровільних засадах, якщо інше не встановлено чинним законодавством. Застосування стандартів чи їхніх окремих положень стає обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання, якщо це передбачено технічними регламентами чи іншими нормативно-правовими актами.

Згідно з положеннями Женевської Угоди 1958 року (Документ КВТ ЄЕК ООН TRANS/WP.29/690 "Всесвітній форум з гармонізації правил у галузі транспортних засобів. Коло відання та правила процедур", КВТ ЄЕК ООН TRANS/WP.29/343 "Статус Угоди та Правил, які додаються до неї") та Директивою 70/156/EEC кожну Договірну Сторону чи члена ЄС представляє єдиний Компетентний орган (позначають літерою "А" чи "А(а)"), який відповідає за виконання обов'язків країни в межах угоди та, під свою відповідальність, може доручати на території своєї країні виконувати окремі функції, наприклад, адміністративного чи виконавчого органу (позначають літерою "А(b)") або технічної служби стосовно окремих Правил ЄЕК ООН (позначається літерами "В" чи "в", "С" чи "с" тощо).

Від України згідно з документом КВТ ЄЕК ООН TRANS/WP.29/343/Rev.13 від 15.02.05 заявлено такі органи та технічні служби:


Ukraine (E 46)

46/A (a) Ministry of Transport
Schors Str., 7/9 Tel: (+380.44) 269-3543
UA - 03680, Kyiv, Ukraine Fax: (+380.44) 268-1041

(b) State Road Transport Research Institute
(Executive Body of the Ministry of Transport)
Peremohy Ave., 57 Tel: (+380.44) 455-6778
UA-03113, Kyiv, Ukraine Fax: (+380.44) 455-6791

46/B State Road Transport Research Institute
(Road Vehicle Homologation Centre)
Peremohy Ave., 57 Tel: (+380.44) 455-6779
UA-03113, Kyiv, Ukraine Fax: (+380.44) 456-0111"

На головну сторінкуОновлено 01.05.2021