Процес розробки правил WP.29


Перетворення WP.29 у Всесвітній форум зажадало від WP.29 прийняти однакову процедуру розробки нових правил і узгодження або зміни чинних правил відповідно до вимог, викладених у багатосторонніх угодах, що входять в сферу компетенції WP.29. Хоча в кожній угоді містяться конкретні вимоги, що стосуються прийняття і здійснення правил або поправок до них їх Договірними сторонами, технічна процедура розробки, кінцевим результатом якої є прийняття рекомендованих правил або поправок до них, по суті однакова для всіх угод. Процес, описаний нижче, дозволяє простежити послідовність подій, установити ключові елементи і коло відповідальності різних допоміжних органів WP.29 під час розробки, узгодження або зміни правил і застосуємо до всіх інших технічних видів діяльності WP.29

Внесення пропозицій з розробки правил.

Процес ініціювання будь-якої діяльності з розробки правил відповідно до будь-якої угоди, що входить у сферу компетенції WP.29, здійснюється за загальною схемою. Перший крок - це представлення письмової пропозиції для розгляду WP.29. Пропозиція може подаватися тільки учасниками, визначеними в Положенні про правила процедури WP.29. Пропозиція передається на розгляд Адміністративного комітету з координації роботи (WP.29/AC.2), і, якщо виявиться, що воно відповідає завданням WP.29 в галузі безпеки, охорони довкілля і захисту від угону, WP.29 рекомендуватиме включити її в програму роботи.

Програма роботи WP.29

Учасники WP.29 розглядають і обговорюють всі пропозиції, які рекомендує Адміністративний комітет WP.29/AC.2 для включення до порядку денного, і, якщо це відповідає Положенню про коло ведення і правилам процедури WP.29, змінюють і затверджують програму роботи. Потім WP.29 визначає, на яку з допоміжних робочих груп буде покладена відповідальність за виконання, у разі необхідності, конкретної технічної роботи, що відповідає вимогам, викладеним у відповідній угоді (відповідних угодах).

Розробка технічних правил

онкретна допоміжна робоча група WP.29 (GR) буде займатися розробкою, узгодженням або зміною технічних правил стосовно колісних транспортних засобів , предметів обладнання і частин, які можуть бути встановлені і/або використані на колісних транспортних засобах. Звичайно ця робота включає такі напрямки, як методології випробувань, граничні величини, стандарти в галузі конструкції і/або експлуатаційних характеристик транспортних засобів або компонентів, знаки офіційного затвердження або сертифікації.

Оскільки правила, що розробляються в рамках WP.29, носять "добровільний" характер, вони не мають обов'язкової сили доти, поки не будуть прийняті або включені Договірними сторонами тієї або іншої угоди на державному рівні.

З цього випливає, що ті елементи правил, які стосуються їх прийняття і здійснення, вважаються такими, що відносяться до політичної юрисдикції Договірних сторін конкретних угод. Такі елементи включають методи оцінки відповідності виробництва (офіційне затвердження за типом конструкції, самосертифікація і процедури сертифікації, взаємне визнання, дати надання чинності і процедури здійснення контролю за застосуванням; ці положення містяться в додатку до правил, рекомендованих для введення або прийняття на підставі конкретних угод.

Під час розробки правил кожна робоча група GR повинна брати до уваги:

  • мету (цілі) нових правил або поправок до чинних правил, наприклад підвищення рівня безпеки транспортного засобу, зниження екологічного впливу, ефективність використання енергії і захист від угону;
  • найкращі сучасні технології, що є і у відповідних випадках, поступове вдосконалення технології, що значною мірою сприяти досягненню нормотворчих цілей і відповідатиме інтересам суспільства;
  • потенційні переваги, пов'язані з різними рівнями технології і жорсткості нормативних вимог або експлуатаційних характеристик;
  • матеріальні й соціальні витрати, які можуть виникати стосовно кожного рівня жорсткості нормативних вимог або експлуатаційних характеристик;
  • взаємозв'язок або потенційна взаємозалежність конкретних технічних правил з іншими правилами, які вже діють або будуть прийняті Договірними сторонами наявних угод, що входять у сферу компетенції WP.29.

Протягом усього процесу розробки правил або внесення поправок до чинних правил робоча група GR представляє доповіді про хід своєї роботи WP.29 і за вказівкою WP.29 переглядає їх і проводить додаткові дослідження для розв'язання нових питань, пов'язаних з поставленими перед нею завданнями. Після завершення роботи GR представляє WP.29 остаточну рекомендацію за відповідними правилами або поправками.

Розгляд у рамках WP.29 і подання рекомендацій

Отримавши остаточну рекомендацію від GR відносно нових, узгоджених або змінених правил, WP.29 починає вивчення і обговорення рекомендації з участю всіх делегацій. За відсутності заперечень по суті і пропозицій щодо додаткової роботи в рамках робочої групи (GR) WP.29 офіційно передає цю рекомендацію виконавчому комітету відповідної угоди (відповідних угод) для розгляду на предмет введення або прийняття як правила ЄЕК, глобальних технічних правил, припис або поправок до будь-якого з цих наявних положень.

Введення або прийняття правил і поправок до правил

Виконавчий комітет відповідної угоди (АС. 1) Угоди 1958 року;

Виконавчий комітет Глобальної угоди 1998 року; і Адміністративний комітет Угоди про періодичні технічні огляди 1997 року) розглядає представлену рекомендацію для визначення того, чи сумісна вона з положеннями і вимогами, викладеними у відповідних угодах. Ухваливши рішення про відповідність, виконавчий комітет (виконавчі комітети) проводить (проводять) голосування, як передбачено положеннями відповідних угод, для того щоб ввести або прийняти рекомендовані правила, приписи або поправку. Відмова від уведення глобальних технічних правил на основі Угоди 1998 року не виключає можливості їх прийняття як правила ЄЕК на підставі Угоди 1958 року і навпаки. Після введення або прийняття виконавчий комітет (виконавчі комітети) просить (просять) секретаріат ЄЕК направити Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй уведені або прийняті правила, приписи або поправку, для того щоб вони були офіційно введені під егідою ЄЕК ООН.

Прийняті правила відповідно до угод мають позначення:

Е/ЕСЕ/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.#. Угода 1958 року
ECE/TRANS/132/GTR/#. Глобальні технічні правила включені в Глобальний реєстр на підставі Глобальної угоди 1998 року
ECE/RCTE/CONF./4/Add. # Угода про періодичні технічні огляди 1997 року

Кожні правила випускаються як окремий додаток до Угоди 1958 року. Правила № 1 і 2 об'єднуються в одному документі і стають додатком 1 до Угоди. Наступним правилам надається номер додатку, відповідний номеру правил мінус одиниця.

Для того, щоб Угода 1958 року відповідала рівню розвитку техніки, з метою підвищення безпеки дорожнього руху і охорони довкілля, а також з метою взаємного узгодження правил до них вносяться поправки:

1. .../ Amend/Х - поправка, що випускається як доповнення до тексту чинних правил, або нова серія поправок до правил, що містить зміни;
2. .../Rev/Х - перегляд тексту, що містить всі попередні тексти (попередній текст) чинних правил;
3. .../Corr/Х- виправлення, містять редакторські виправлення неточностей у надрукованих текстах

На головну сторінкуОновлено 01.05.2021