Країни - учасники Женевської Угоди стосовно прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин для колісних транспортних засобів, та стосовно умов взаємного визнання схвалень, що надаються за цими приписами


    Дата набуття чинності:
    Оригінальна версія:     20 червня 1959 р.
    Перевидання 1:            10 листопада 1967 р.
    Перевидання 2:            16 жовтня 1995 р.

 
Позначення ЄЕК Країна Приєднання до Угоди
Е 1
Е 2
Е 3
Е 4
Е 5
Е 6
Е 7
Е 8
Е 9
Е 10
Е 11
Е 12
Е 13
Е 14
Е 15
Е 16
Е 17
Е 18
Е 19
Е 20
Е 21
Е 22
Е 23
Е 24
Е 25
Е 26
Е 27
Е 28
Е 29
Е 30
Е 31
Е 32
Е 33
Е 34
Е 35
Е-36
Е 37
Е 38
Е 39
Е 40

Е 41
Е 42
Е 43
Е 44
Е 45
Е 46
Е 47
Е 48
Е 49
Е 50
Е 51
GERMANY
FRANCE
ITALY
NETHERLANDS
SWEDEN
BELGIUM
HUNGARY
CZECH REPUBLIC
SPAIN
YUGOSLAVIA
UNITED KINGDOM
AUSTRIA
LUXEMBOURG
SWITZERLAND
-------------------
NORWAY
FINLAND
DENMARK
ROMANIA
POLAND
PORTUGAL
RUSSIAN FEDERATION
GREECE
IRELAND
CROATIA
SLOVENIA
SLOVAKIA
BELARUS
ESTONIA
------------------
BOSNIA AND HERZEGOVINA
LATVIA
-----------------
BULGARIA
-----------------
LITHUANIA
TURKEY
-----------------
AZERBAIJAN
THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA
-----------------
EUROPEAN COMMUNITY
JAPAN
-----------------
AUSTRALIA
UKRAINE
SOUTH AFRICA
NEW ZELAND
CYPRUS
MALTA
REPUBLIC OF KOREA
НІМЕЧЧИНА 1
ФРАНЦІЯ
ІТАЛІЯ
НІДЕРЛАНДИ
ШВЕЦІЯ
БЕЛЬГІЯ
УГОРЩИНА
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА 3
ІСПАНІЯ
ЮГОСЛАВІЯ
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
АВСТРІЯ
ЛЮКСЕМБУРГ
ШВЕЙЦАРІЯ
-------------------
НОРВЕГІЯ
ФІНЛЯНДІЯ
ДАНІЯ
РУМУНІЯ
ПОЛЬЩА
ПОРТУГАЛІЯ
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
ГРЕЦІЯ
ІРЛАНДІЯ 9
ХОРВАТІЯ 5
СЛОВЕНІЯ 2
СЛОВАЧЧИНА 4
БІЛОРУСЬ
ЕСТОНІЯ
------------------
БОСНІЯ ТА ГЕРЦЕГОВИНА 6
ЛАТВІЯ
-----------------
БОЛГАРІЯ
-----------------
ЛИТВА
ТУРЕЧЧИНА
-----------------
АЗЕРДБАЙЖАН
КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА PЕСПУБЛІКА МАКЕДОНІЇ 7
-----------------
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 8
ЯПОНІЯ
-----------------
АВСТРАЛІЯ
УКРАЇНА
ПІВД.-АФРИКАНСЬКА РЕСП.
НОВА ЗЕЛАНДІЯ
КІПР
МАЛЬТА
РЕСП. КОРЕЯ
28.1.1966
20.6.1959
26.4.1963
29.8.1960
20.6.1959
5..9.1959
2.7.1960
1.1.1993
10.10.1961
15.4.1962
16.3.1963
11.5.1971
12.12.1971
28.8.1973

4.4.1975
17.9.1976
20.12.1976
21.2.1977
13.3.1979
28.3.1980
17.2.1987
5.12.1992
24.3.1998
8.10.1991
25.6.1991
1.1.1993
2.7.1995
1.5.1995

6.3.1992
18.1.1999

21.1.2000

29.3.2002
27.2.1996

14.06.2002
17.11.1991


24.3.1998
24.11.1998

25.4.2000
30.6.2000
17.06.2001
26.01.2002
1.5.2004
1.5.2004
31.12.2004

1. Чинний з 3 жовтня 1990, Німецька Демократична Республіка приєдналась до Федеративної Республіки Німеччини.
2. Утворилась після розпаду Югославії, повідомлення № 439.1992. УГОДИ-53 від 18 березня 1993 р.
3. Утворилась після розпаду Чехословаччини, повідомлення № 229.1993. УГОДИ від 14 грудня 1993 р.
4. Утворилась після розпаду Чехословаччини, повідомлення № 184.1993. УГОДИ від 20 липня 1994 р.
5. Утворилась після розпаду Югославії, повідомлення № 66.1994. УГОДИ-10 від 31 травня 1993 р.
6. Утворилась після розпаду Югославії, повідомлення № 35.1994. УГОДИ від 2 травня 1994 р.
7. Утворилась після розпаду Югославії, повідомлення № 142.1998. УГОДИ-33 від 4 травня 1998 р.
8. Державам-членам ЄС надається право на використання відповідних позначень ЄЕК. Декларація, яка додається до цього акту приведена у додатку 2 (повідомлення № 60. УГОДИ.28 (перевидання) від 19 червня 1998).
9. Внаслідок приєднання до Угоди Європейського Союзу 24 березня 1998.
На головну сторінкуОновлено 01.05.2021