НОВИНИОголошення
про проведення конкурсу
назва підприємства:
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ”
ДП „ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ”
місцезнаходження: просп. Перемоги, 57, м. Київ, 03113,
офіційний веб-сайт: http://www.insat.org.ua
номери телефонів: тел./факс (044) 456–3030
адреса електронної пошти: info@insat.org.ua

Оголошує конкурс на заміщення вакантної наукової посади:
заступника начальника науково-дослідного центру – технічної служби з випробувань транспортних засобів
ДП «ДержавтотрансНДІпроект»


Вимоги до кандидата на вакантну наукову посаду: додаються

Перелік необхідних документів, що подаються для участі у конкурсі (1) :

 • письмову заяву на ім'я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч (форма додається);
 • письмову згоду на обробку персональних даних (форма додається);
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • заповнений особовий листок з обліку кадрів (особову картку встановленого зразка);
 • автобіографію;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
 • копії документів про вищу освіту (з додатками), підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання (за наявності);
 • перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі - наукові праці), зокрема опублікованих: у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності; у наукових виданнях інших держав; у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах. (Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти).

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.

З кандидатами, допущеними до участі у конкурсі, може проводитися співбесіда в режимі відеоконференції.

Строк прийняття заяв та документів: до 15.09.2022.
Адреса прийняття документів: просп. Перемоги, 57, м. Київ, 03113

Особа, уповноваженої для надання роз'яснень щодо проведення конкурсу:

 • в.о. ученого секретаря Тарабан Сергій Миколайович, тел. 044-201-08-60, e-mail - staraban@insat.org.ua;
 • Начальник УП Чернуха Віра Максимівна, тел. 201-08-10, e-mail - vchernukha@insat.org.ua.

Посадовий оклад: 17 500,00 грн

З працівником, за зазначеною вакантною посадою, буде укладено: безстроковий трудовий договір.
Датою оголошення конкурсу є дата оприлюднення оголошення.
Дата оприлюднення: 11.08.2022.


(1) Кандидати, які є працівниками ДП «ДержавтотрансНДІпроект» подають лише заяву про участь у конкурсі. У разі подання документів на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).


На головну сторінку


Оновлено 11.08.2022 ТАРАБАН С.М.