НОВИНИОголошення про проведення конкурсу

назва підприємства:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» (ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ»)

місцезнаходження: просп. Берестейський, 57, м. Київ, 03113, офіційний веб-сайт: http://www.insat.org.ua номери телефонів: тел./факс (044) 456–3030 адреса електронної пошти: info@insat.org.ua

Оголошує конкурс на заміщення вакантної наукової посади: заступник завідувача відділу технічного забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері транспорту науково-дослідного центру – технічної служби з випробувань транспортних засобів ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

Вимоги до кандидата на вакантну наукову посаду: додаються

Перелік необхідних документів, що подаються для участі у конкурсі¹:

  • письмову заяву на ім'я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч (форма додається);
  • письмову згоду на обробку персональних даних (форма додається);
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • заповнений особовий листок з обліку кадрів (особову картку встановленого зразка);
  • автобіографію;
  • копію трудової книжки (за наявності);
  • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
  • копії документів про вищу освіту (з додатками), підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання (за наявності);
  • перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі - наукові праці), зокрема опублікованих: у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності; у наукових виданнях інших держав; у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах. (Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти).

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.

З кандидатами, допущеними до участі у конкурсі, може проводитися співбесіда в режимі відеоконференції.

Строк прийняття заяв та документів: до 27.10.2023. Адреса прийняття документів: просп. Берестейський, 57, м. Київ, 03113

Особа, уповноваженої для надання роз'яснень щодо проведення конкурсу: - в.о. ученого секретаря Тарабан Сергій Миколайович, тел. 044-201-08-60, e-mail: staraban@insat.org.ua; - Начальник управління персоналу Чернуха Віра Максимівна, тел. 201-08-10, e-mail: vchernukha@insat.org.ua.

Посадовий оклад: 20 000,00 грн.

З працівником, за зазначеною вакантною посадою, буде укладено: безстроковий трудовий договір.

Датою оголошення конкурсу є дата оприлюднення оголошення.

Дата оприлюднення: 26.09.2023.

¹ Кандидати, які є працівниками ДП «ДержавтотрансНДІпроект», подають лише заяву про участь у конкурсі. У разі подання документів на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти, такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

На головну сторінку

Оновлено 26.09.2023.