Основні цілі
Провадження ринкової діяльності
Виконання спеціальних функцій
Керівництво
Керівництво підприємства
Звіти керівника
Річний звіт за 2020 рік
Звіт за 4 квартал 2020 рік
Звіт за 3 квартал 2020 рік
Звіт за 2 квартал 2020 рік
Звіт за 1 квартал 2020 рік
Звіт за 4 квартал 2019 рік
Звіт за 3 квартал 2019 рік
Звіт за 1-2 квартал 2019 рік
Звіт за 1-4 квартал 2018 рік
Звіт за 1-4 квартал 2017 рік
Річний звіт за 2016 рік
Звіт за 1-4 квартал 2016 рік
Фінансова звітність
Звіт за 2020 рік
Звіт за 2019 рік
Звіт за 2018 рік
Звіт за 2017 рік
Звіт за 2016 рік
Звіт за 2015 рік
Статут
СТАТУТ ДП ДЕРЖАВТО- ТРАНСНДІПРОЕКТ

Архів
Моніторинг
Моніторинг стану доступності будівель, приміщень, прилеглої території, що перебуває на балансі ДП "Державто- трансНДІпроект", для осіб з інвалідністю
Переглянути...

План-графік заходів щодо усунення виявлених пере- пон і бар’єрів, що перешкоджають доступ- ності будинків, приміщень та прилеглої території ДП ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ для осіб з інвалідністю та маломо- більних груп населення.
Переглянути...

Стратег. План, Звіти
СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН на 2014 – 2020 рр.
Наказ Мін. Інфрастурктури від 23.10.2014 № 539.

ЗВІТИ

Звіт щодо стану реалізації у 2014 році.
Звіт щодо стану реалізації у 2014 – 2015 роках.
Звіт щодо стану реалізації у 2014 – 2016 роках.
Звіт щодо стану реалізації у 2014 – 2017 роках.
Звіт щодо стану реалізації у 2014 – 2018 роках.
Звіт про хід виконання стратег. плану підприємства у І кварталі 2019 р.
Звіт про хід виконання стратег. плану розвитку підприємства у ІІ кварталі 2019 р.
Звіт про хід виконання стратег. плану розвитку підприємства у ІІІ кварталі 2019 р.
Звіт про хід виконання стратег. плану розвитку підприємства на середньостроковий період 2014 – 2020 рр. у ІV кварталі 2019 р.
Звіт про хід виконання стратег. плану розвитку підприємства на середньостроковий період 2014 – 2020 рр. у І кварталі 2020 р.
Звіт про хід виконання стратег. плану розвитку підприємства на середньостроковий період 2014 – 2020 рр. у ІІ кварталі 2020 р.
Звіт про хід виконання стратег. плану розвитку підприємства на середньостроковий період 2014 – 2020 рр. у ІІІ кварталі 2020 р.
Звіт про хід виконання стратег. плану розвитку підприємства на середньостроковий період 2014 – 2020 рр. у ІV кварталі 2020 р.

Про Інститут

У 2019 році ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" пройшло державну атестацію як наукова установа (результати якої затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 31.05.2019 № 768) та отримало свідоцтво Серія ДА № 00060.


ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. Свідоцтво №02658 Серія НД від 25 червня 2019 р, видане Міністерством освіти і науки України.
"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ": ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ    Діяльність ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" від часу заснування до сьогодення спрямована на розвиток та вдосконалення наукової, технологічної та правової бази транспортного сектору економіки країни, із зосередженням на таких аспектах, як безпека, екологія, якість надання послуг, економічна ефективність та конкурентоспроможність транспорту, енергозбереження і впровадження альтернативних моторних палив тощо. Сьогодні інститут працює над створенням ефективної системи правового та технічного регулювання транспорту в умовах ринкових відносин, глобалізації ринків, інтеграції транспортної системи України та ЄС.

    За впроваджені науково-дослідні, технологічні й конструкторські розробки колектив інституту отримав понад 130 авторських свідоцтв та патентів, дипломів і медалей виставок. Колектив та співробітники інституту нагороджені державними нагородами України.

    Інститут є головною організацією Мінінфраструктури України зі стандартизації. На його базі діє Секретаріат технічного комітету зі стандартизації ТК-80 «Дорожній транспорт» та підкомітету "Транспорт" з акредитації.

    ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ"бере участь у роботі адміністративного комітету з автомобільного транспорту, а також Всесвітнього форуму з гармонізації правил щодо колісних транспортних засобів (КТЗ), які працюють у Женеві під егідою Комітету з внутрішнього транспорту ЄЕК ООН (робоча група WP.29), комітету міжнародної організації зі стандартизації ISO ТК-22 «Дорожній транспорт». Фахівці інституту працюють у робочих групах Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) та Організації економічного співробітництва і розвитку (OECР). Інститут уповноважений проводити експертизу щодо переобладнання КТЗ, проводити міжнародний технічний огляд і перевіряти придатність до експлуатації КТЗ міжнародних перевізників з наданням сертифікатів ЄКМТ та МСТО, досліджувати актуальність та обґрунтованість норм витрат палива, шин, акумуляторів.

    Інститут є одним із засновників і колективним членом Транспортної академії України (ТАУ), Української газової асоціації та Асоціації автовиробників "Укравтопром".

Основні напрямки діяльності:


  • виконання науково-дослідних робіт з проблем організації та вдосконалення вантажних і пасажирських перевезень;
  • дослідження енергетичних, економічних показників КТЗ та сертифікаційні випробування;
  • випробування та діагностика колісних транспортних засобів; сертифікація колісних транспортних засобів;
  • дослідження і вдосконалення технічного обслуговування та поточного ремонту рухомого складу;
  • розробка норм і нормативів щодо економічної діяльності автомобільного транспорту;
  • виконання науково-дослідних технологічних розробок з проблем охорони праці й безпеки руху;
  • виконання конструкторських розробок;
  • виконання інженерних випробувань для проектування і виконання комплексної проектно-кошторисної документації.


    Ділові та творчі зв’язки поєднують ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" зі спорідненими інститутами Польщі, Білорусі, Казахстану, компаніями, інститутами та фірмами Європи, Азії, Америки. ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" спрямовує значні інвестиції у розвиток сучасної лабораторно-дослідницької бази. Вже сьогодні інститут оснащено комплексом обладнання від провідних світових виробників для випробовування автомобілів і двигунів на відповідність міжнародним екологічним нормам, вимогам з енергоефективності та безпечності конструкції, а також для визначення якості моторних палив тощо.

    Власними силами ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" розроблено унікальне дослідницьке обладнання, що не поступається кращим світовим аналогам: мікротунель для визначення частинок у ВГ; систему визначення масових викидів забруднюючих речовин автомобілями (СVS) із повнопотоковим тунелем; мікропроцесорні системи керування роликовим і моторним стендами; бортові вимірювальні комплекси; аналітичне обладнання; програмно-апаратний комплекс VPAS для автоматизації випробовування автомобілів і двигунів.

    "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" було і залишається підприємством, діяльність якого має загальнодержавне стратегічне значення для забезпечення конкурентоспроможності, сталого збалансованого розвитку в сучасних умовах та ефективного функціонування транспортного сектору, а також суміжних галузей економіки України, зокрема, машинобудування, забезпечення належної якості транспортних послуг, захисту населення від техногенного впливу, небезпечних транспортних засобів, на засадах і відповідно до вимог міжнародних договорів України, з метою підвищення рівня життя та добробуту громадян.Структура ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ"

     
Структура інституту включає 18 виробничих підрозділів (18 науково-дослідних відділів (лабораторій)) і підрозділи апарату управління.

Нотифіковані, акредитовані та призначені органи ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ"Переглянути виробничі підрозділи
ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ"Перелік об'єктів державного нерухомого майна, які перебувають на балансі ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ",
що пропонуються для надання в оренду станом на 31.03.2020

Антикорупційна діяльність


Повідомлення про факти порушення антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень приймаються за телефоном:
(044) 201-08-99, на електронну адресу:
ysnigur@insat.org.ua

Також можна особисто звернутися до
завідувача сектору з питань запобігання корупції Снігур Юлії Василівни.


Антикорупційна програма ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ"СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ
Державного підприємства
«Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут»
(ДП «ДержавтотрансНДІпроект»)
Міністерства інфраструктури України
на середньостроковий період 2014 – 2020 рр


На головну сторінкуОновлено 10.02.2021

Міжнародна діяльність
ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ" є робочим органом Мінтрансзвязку України, як Компетентного органу щодо забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 р.,( постанова КМУ від 14.02. 2001р. № 143, наказ Мінтрансзв'язку України від 19.03.2001р. №153)
Історія інституту
За понад 85 років існування інститут неодно- разово зазнавав перетво- рень (роз'єднувався й об'єднувався зі структура- ми в галузі автомобільних шляхів) і, відповідно, змінював свою назву.

ОЧІЛЬНИКИ ІНСТИТУТУ

- 30-ті роки ХХ століття
- 50-ті роки ХХ століття
- 60-ті роки ХХ століття
- 70-ті роки ХХ століття
- 90-ті роки ХХ століття
- 2000-ні роки
- 2010-ті роки
Менеджмент якості
В ДП "ДЕРЖАВТОТРАНС- НДІПРОЕКТ" розроблена, впроваджена і результативно функціонує система управління якістю, яка сертифікована на відповідність вимогам ISO 9001:2015 (170001 QM15)

Політика у сфері якості
та інші політики

Quality policy

Рада ОС ДТЗ

Положення про Раду ОС ДТЗ

Склад Ради ОС ДТЗ

Протокол засідання Ради ОС ДТЗ-2019

Заява керівництва
ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ" щодо незалежності та неупередженості Органу з сертифікації дорожніх транспортних засобів та систем управління якістю, Органу з інспектування і Випробувального центру колісних транспортних засобів.

Інформація щодо можли- вості подання замовниками апеляції для оскарження рішень Органу з сертифікації дорожніх транспортних засобів та систем управління якістю (ОС ДТЗ), Органу з інспектування (ІО).

Інформація щодо можли- вості подання замовниками скарг.
Бланк скарги