У 2019 році ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" пройшло державну атестацію як наукова установа (результати якої затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 31.05.2019 № 768) та отримало свідоцтво Серія ДА № 00060.


ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. Свідоцтво №02658 Серія НД від 25 червня 2019 р, видане Міністерством освіти і науки України.
"ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ": ВІД ВИТОКІВ ДО СЬОГОДЕННЯ    Діяльність ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" від часу заснування до сьогодення спрямована на розвиток та вдосконалення наукової, технологічної та правової бази транспортного сектору економіки країни, із зосередженням на таких аспектах, як безпека, екологія, якість надання послуг, економічна ефективність та конкурентоспроможність транспорту, енергозбереження і впровадження альтернативних моторних палив тощо. Сьогодні інститут працює над створенням ефективної системи правового та технічного регулювання транспорту в умовах ринкових відносин, глобалізації ринків, інтеграції транспортної системи України та ЄС.

    За впроваджені науково-дослідні, технологічні й конструкторські розробки колектив інституту отримав понад 130 авторських свідоцтв та патентів, дипломів і медалей виставок. Колектив та співробітники інституту нагороджені державними нагородами України.

    Інститут є головною організацією Мінінфраструктури України зі стандартизації. На його базі діє Секретаріат технічного комітету зі стандартизації ТК-80 «Дорожній транспорт» та підкомітету "Транспорт" з акредитації.

    ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ"бере участь у роботі адміністративного комітету з автомобільного транспорту, а також Всесвітнього форуму з гармонізації правил щодо колісних транспортних засобів (КТЗ), які працюють у Женеві під егідою Комітету з внутрішнього транспорту ЄЕК ООН (робоча група WP.29), комітету міжнародної організації зі стандартизації ISO ТК-22 «Дорожній транспорт». Фахівці інституту працюють у робочих групах Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) та Організації економічного співробітництва і розвитку (OECР). Інститут уповноважений проводити експертизу щодо переобладнання КТЗ, проводити міжнародний технічний огляд і перевіряти придатність до експлуатації КТЗ міжнародних перевізників з наданням сертифікатів ЄКМТ та МСТО, досліджувати актуальність та обґрунтованість норм витрат палива, шин, акумуляторів.

    Інститут є одним із засновників і колективним членом Транспортної академії України (ТАУ), Української газової асоціації та Асоціації автовиробників "Укравтопром".

Основні напрямки діяльності:
    Ділові та творчі зв’язки поєднують ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" зі спорідненими інститутами Польщі, Білорусі, Казахстану, компаніями, інститутами та фірмами Європи, Азії, Америки. ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" спрямовує значні інвестиції у розвиток сучасної лабораторно-дослідницької бази. Вже сьогодні інститут оснащено комплексом обладнання від провідних світових виробників для випробовування автомобілів і двигунів на відповідність міжнародним екологічним нормам, вимогам з енергоефективності та безпечності конструкції, а також для визначення якості моторних палив тощо.

    Власними силами ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" розроблено унікальне дослідницьке обладнання, що не поступається кращим світовим аналогам: мікротунель для визначення частинок у ВГ; систему визначення масових викидів забруднюючих речовин автомобілями (СVS) із повнопотоковим тунелем; мікропроцесорні системи керування роликовим і моторним стендами; бортові вимірювальні комплекси; аналітичне обладнання; програмно-апаратний комплекс VPAS для автоматизації випробовування автомобілів і двигунів.

    "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" було і залишається підприємством, діяльність якого має загальнодержавне стратегічне значення для забезпечення конкурентоспроможності, сталого збалансованого розвитку в сучасних умовах та ефективного функціонування транспортного сектору, а також суміжних галузей економіки України, зокрема, машинобудування, забезпечення належної якості транспортних послуг, захисту населення від техногенного впливу, небезпечних транспортних засобів, на засадах і відповідно до вимог міжнародних договорів України, з метою підвищення рівня життя та добробуту громадян.Структура ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ"

     
Структура інституту включає 18 виробничих підрозділів (18 науково-дослідних відділів (лабораторій)) і підрозділи апарату управління.

Нотифіковані, акредитовані та призначені органи ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ"Переглянути виробничі підрозділи
ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ"Перелік об'єктів державного нерухомого майна, які перебувають на балансі ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ",
що пропонуються для надання в оренду станом на 31.03.2020

Антикорупційна діяльність


Повідомлення про факти порушення антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень приймаються за телефоном:
(044) 201-08-99, на електронну адресу:
ysnigur@insat.org.ua

Також можна особисто звернутися до
завідувача сектору з питань запобігання корупції Снігур Юлії Василівни.


Антикорупційна програма ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ"СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ
Державного підприємства
«Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут»
(ДП «ДержавтотрансНДІпроект»)
Міністерства інфраструктури України
на середньостроковий період 2014 – 2020 рр


На головну сторінкуОновлено 10.02.2021