Законодавство - Проекти законодавчих актів

     «Рекомендації ДП «ДержавтотрансНДІпроект» ухвалені Комісією Мінінфраструктури з питань забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 року (протокол від 09.02.2018 № 24), з поясненнями щодо виконання вимог Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Мінінфраструктури України від 17.08.2012 № 521, зареєстрованого у Мін’юсті України 14.09.2012 за № 1586/21898, для КТЗ, що були у користуванні і призначені для ринку США, у частині оцінки відповідності екологічним вимогам, які діють в Україні»
На головну сторінкуОновлено 26.03.2018

Міжнародна діяльність
ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ" є робочим органом Мінтрансзвязку України, як Компетентного органу щодо забезпечення виконання Женевської Угоди 1958 р.,( постанова КМУ від 14.02. 2001р. № 143, наказ Мінтрансзв'язку України від 19.03.2001р. №153)
Історія інституту
За понад 85 років існування інститут неодно- разово зазнавав перетво- рень (роз'єднувався й об'єднувався зі структура- ми в галузі автомобільних шляхів) і, відповідно, змінював свою назву.

ОЧІЛЬНИКИ ІНСТИТУТУ

- 30-ті роки ХХ століття
- 50-ті роки ХХ століття
- 60-ті роки ХХ століття
- 70-ті роки ХХ століття
- 90-ті роки ХХ століття
- 2000-ні роки
Менеджмент якості
В ДП "ДЕРЖАВТОТРАНС- НДІПРОЕКТ" розроблена, впроваджена і результа- тивно функціонує система управління якістю, яка сертифікована на відповід- ність вимогам ISO 9001:2008 (170001 QM08)

Політика у сфері якості
та інші політики

Quality policy

Заява щодо незалежності та неупередженості ДП "ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ" – Органу з сертифікації дорожніх транспортних засобів та систем управління якістю, Органу з інспектування типу А.

Інформація щодо можли- вості подання замовниками апеляції для оскарження рішень Органу з сертифікації дорожніх транспортних засобів та систем управління якістю (ОС ДТЗ), Органу з інспектування (ІО).

Інформація щодо можли- вості подання замовниками скарг.
Бланк скарги

ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ