Перелік основних наукових робіт та напрямків діяльності


Перелік основних наукових робіт та напрямків діяльності ДП "ДержавтотрансНДІпроект" • проведення дослідження та удосконалення національної системи обліку і розрахунку викидів парникових газів дорожнім транспортом в межах підготовки Національних кадастрів України;
 • здійснення реконструкції обсягів споживання транспортом моторних палив за період 1990-2015 та визначення національних значень показників ефективності використання енергії дорожнім транспортом в період 2000-2015 рр;
 • розробка національної транспортної політики щодо регулювання викидів СО2 та споживання енергії дорожнім транспортом в Україні;
 • розробка, впровадження та супроводження системи нормування витрат моторних палив в експлуатації, яка визнана ефективним інструментом економії паливно-енергетичних ресурсів країною та є елементом забезпечення національної енергетичної безпеки;
 • участь у розробці технічного завдання на створення Національної транспортної моделі та Центру обробки даних;
 • наукові дослідження, які мали ключове значення для створення національної системи оцінки відповідності (сертифікації) колісних транспортних засобів;
 • наукові дослідження, що були основою інтеграції України до міжнародних Угод в сфері дорожнього транспорту;
 • створення та реалізація системи контролю за конструкцією та технічним станом КТЗ згідно міжнародних зобов’язань України;
 • науково-технічна експертиза конструкції та технічних параметрів і вимог до КТЗ;
 • розробка національних стандартів у сфері автомобільного транспорту та участь у розробці проектів кількох законів України та сотень проектів підзаконних актів;
 • виконання з науково-технічної експертизи можливості визнання відповідності КТЗ альтернативним технічним приписам стосовно викидів забруднюючих речовин, які прийнято еквівалентними екологічним нормам, що діють в Україні, та/або випробувань КТЗ згідно з Правилами ООН № 83-06, з метою індивідуального затвердження КТЗ
 • виконання функцій секретаріату технічних комітетів із стандартизації TK 80 "Дорожній транспорт", ISO/TC 22 "Дорожній транспорт", очолює і веде секретаріат підкомітету 05 "Транспорт та зв`язок" технічного комітету акредитації (ТКА) Національного агенства з акредитації України (НААУ);
 • членство в ТК 38 "Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії", повноважний представник МІУ в ТК 82 "Охорона довкілля";
 • колективний член спілки автомобільних інженерів, США (SAE);
 • створення бортових вимірювальних комплексів та розроблення і виготовлення зразків унікального на світовому рівні випробувального обладнання;
 • створення великого унікального комплексу сучасного високотехнологічного і високовартісного устатковання для проведення досліджень, випробовування та інспектування КТЗ, їх частин та обладнання, який дає можливість проводити оцінку відповідності згідно вимог понад 100 міжнародних технічних регламентів;
 • випробування КТЗ, їхніх частин та систем, захист ринку від небезпечних КТЗ;
 • сприяння у розвитку електричного транспорту;
 • створення та забезпечення системи підтримки професійної компетентності на автомобільному транспорті;
 • створення учбового центру з питань небезпечних вантажів;
 • дослідження та надання методичної допомоги з перевезень небезпечних вантажів;
 • забезпечення виконання законодавства на автомобільному транспорті щодо захисту людей з обмеженими фізичними можливостями;
 • участь у проектах з цифровізації автомобільного транспорту;
 • участь у програмі з підвищення безпеки дорожнього руху;
 • науковий супровід участі компетентних органів України у роботі міжнародних транспортних організацій та виконанні міжнародних угод (КВТ ООН, ЄУТР, УПШ, Віденська угода, ЄКМТ);
 • дослідження щодо використання газових палив на автомобільному транспорті;
 • розроблення газового двигуна та системи управління його роботою;
 • дослідження та розробка систем живлення газодизелів;
 • дослідження використання на автомобільному транспорті спиртових палив та інших відновлювальних джерел енергії;
 • створення, оновлення та забезпечення роботи фонду нормативних документів щодо автомобільного транспорту та суміжних галузей;
 • дослідження пасажиропотоків на автомобільному транспорті, розроблення удосконаленої транспортної системи міст;
 • забезпечення та наукова підтримка систем стандартизації та метрології з веденням системи міжнародного кодування ТКЗ та їх частин;
 • створення та забезпечення функціонування системи цифрової тахографії на автомобільному транспорті відповідно до вимог міжнародних угод (ЄУТР КМОП 153);
 • науковий супровід системи технічного обслуговування та ремонту;
 • дослідження технологій перевезень пасажирів та вантажів (швидкопсувних, небезпечних);
 • наукова та методична підтримка формування тарифної політики на транспорті;
 • участь у розробці стратегій, концепцій, програм, прогнозів розвитку транспорту України в цілому, в тому числі автомобільного транспорту;
 • напрацювання методичних рекомендацій та інструктивних матеріалів стосовно засад функціонування автомобільного транспорту;
 • створення та постійне удосконалення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації;
 • виконання техніко-економічних обгрунтувань створення нових підприємств, закупівлі нового рухомого складу, зміни рівня цін на послуги автомобільного транспорту;
 • виконання економічної оцінки щодо вигод України від приєднання до Регламентів та директив в рамках Угоди Україна-ЄС;
 • виконання фінансових розрахунків до проектів нормативних актів;
 • оцінювання проектів нормативних актів, методичних документів, які надаються на розгляд інституту та розроблені фахівцями інших галузей;
 • збереження та ведення архівних матеріалів автотранспортних підприємств автомобільної галузі, раніше розроблених проектів, типових проектів об'єктів інфраструктури та їх паспортів.На головну сторінкуОновлено 13.09.2018 Назаренко Н.Б.

Як придбати?


ПЕРЕДПЛАТА

Журнал
Усі видання ДП "ДЕРЖ- АВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" можна придбати за
адресою:
пр.Перемоги 57
кім. 606
тел. 201-08-09
НВЖ
"Автошляховик України"
кім. 902
тел. 201-08-69