Розробка норм витрат палива

Реєстрація та затвердження Акту проведення замірів витрат палива спеціальними автомобілями


     Стислий опис суті (процесу) надання послуги:
     Розрахунки нормативних витрат палива в експлуатації виконуються з використанням ба-зової норми за формулами, наведеними в нормативному документі "Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті", затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. № 43 (зі змінами і доповненнями).
     Для роботи спеціального обладнання, яке встановлюється на автомобілі, норми витрат палива для якого не увійшли до вказаного нижче нормативного документа, допускається за-стосувати технологічні норми, наведені в документації заводу-виробника обладнання, або розрахувати їх з використанням технічних даних, наведених в цій документації.
     Можливість встановлення тимчасової норми витрати палива розглядає комісія, що ство-рюється на підприємстві. Результати розгляду оформлюються актом (за формою згідно з першим шаблоном).
     Якщо в технічній документації заводу-виробника обладнання відсутні норми, або технічні дані, необхідні для їх розрахунку, комісією проводяться контрольні заміри витрати палива. Результати замірів оформлюються актом (за формою згідно з другим шаблоном). Один заві-рений примірник акту надсилається на розгляд у ДП “ДержавтотрансНДІпроект”, реєструєть-ся та повертається на підприємство.
     Тимчасова індивідуальна норма витрати палива набуває чинності після її реєстрації та за-твердження наказом керівника підприємства.

     Перелік основних нормативних документів, які є основою надання послуги:
     "Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті", затверд-жені наказом Мінтрансу України від 10.02.1998 № 43, зі змінами і доповненнями, затверджени-ми наказом Мінтрансу України від 17.12.2002 № 893 та від 16.02.2004 № 99, наказом Мін-трансзв'язку України від 05.08.2008 № 973 і наказом Мінінфраструктури України від 24.01.2012 № 36.

    Структурні підрозділи, які надають послугу:
    - Науково-виробнича лабораторія енергетики та екології транспорту

    Шаблони документів, необхідних у процесі надання послуги
     - Акт встановлення тимчасової норми витрати палива на роботу спеціального обладнання автомобілів
     - Акт проведення замірів витрат палива спеціальними автомобілями моделі


На головну сторінкуОновлено 06.09.2018

Журнал


ПЕРЕДПЛАТА

Наші видання
Усі видання ДП "ДЕРЖ- АВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" можна придбати за
адресою:
пр.Перемоги 57
кім. 606
тел. 201-08-09

ПРОПОЗИЦІЯ

ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ