Розроблення спеціальних розділів проектів

Розроблення спеціальних розділів проектів


     Стислий опис суті (процесу) надання послуги:

     До спеціальних розділів відносяться:
  • Оцінка впливу на оточуюче середовище;
  • Охорона праці;
  • Проектування організації будівництва.
     Перелік основних нормативних документів, які є основою надання послуги:
  1. ДБН А.2.2-1-2003 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.”.
  2. ГОСТ 17.2.3.02-78 “Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями”.
    Структурні підрозділи, які надають послугу:
    - проектний відділ.

    Шаблони документів, необхідних у процесі надання послуги:
  • завдання на проектування;
  • опитувальні листи;
  • технічні умови.
Журнал


ПЕРЕДПЛАТА

Наші видання
Усі видання ДП "ДЕРЖ- АВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" можна придбати за
адресою:
пр.Перемоги 57
кім. 606
тел. 201-08-09

ПРОПОЗИЦІЯ

ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ