Автотоварознавча експертиза КТЗ ...

Автотоварознавча експертиза колісних транспортних засобів (КТЗ).


     Стислий опис суті (процесу) надання послуги:
     - Визначення року виготовлення КТЗ і його складових;
     - Визначення комплектності та укомплектованості КТЗ відповідно до нормативно-технічної документації його виробника;
     - Визначення типу, моделі, версії КТЗ;
     - Установлення типу, потужності та робочого об'єму двигуна, типу кузова, інших технічних показників КТЗ;
     - Визначення класифікаційних ознак транспортного засобу (його складових) за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності;
     - Визначення ринкової вартості КТЗ, їх складових у разі відчуження;
     - Визначення стартової ціни КТЗ для їх продажу з аукціону чи за конкурсом;
     - Визначення вартості КТЗ як об'єкту застави;
     - Визначення вартості КТЗ у складі майна фізичних осіб для його декларування;
     - Визначення вартості КТЗ для страхування фізичними та юридичними особами;
     - Визначення матеріальних збитків, завданих власнику в разі пошкодження КТЗ;
     - Визначення вартості відновлювального ремонту КТЗ;
     - Визначення вартості КТЗ для розв'язання майнових суперечок;
     - Визначення вартості арештованих, конфіскованих КТЗ, їх складових у разі вимушеного їх продажу;
     - Визначення вартості КТЗ, його складових, які ввозять на митну територію України;
     - Визначення вартості КТЗ, його складових, у разі визначення вартості відокремленого КТЗ для встановлення розміру обов'язкових платежів до бюджету.
     - Визначення вартості відокремленого КТЗ в складі основних фондів юридичних осіб для його приватизації чи передачі в оперативне управління;
     - Визначення вартості відокремленого КТЗ у складі основних фондів юридичних осіб для розрахунку ставки орендної плати для укладення договорів оренди КТЗ;
     - Визначення вартості відокремленого КТЗ в складі основних фондів юридичних осіб у разі їх ліквідації та утилізації;
     - Визначення ринкової вартості КТЗ для цілей бухгалтерського обліку.

     Перелік основних нормативних документів, які є основою надання послуги:
     - Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".
     - Національний стандарт № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440.
     - Методика товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затверджена спільним наказом Міністерства юстиції України та Фонду державного майна України від 24.11.2003 № 142/5/2092, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.11.2003 за № 1074/8395.

    Структурні підрозділи, які надають послугу:
    - Відділ дослідження та нормативно-правового забезпечення у сфері технічної експлуатації ДТЗ.
    - Відділ конструкторських розробок та науково-технічних експертиз.

    Шаблони документів, необхідних у процесі надання послуги
     -заява у довільній письмовій формі, з чітко визначеними питаннями, які ставлять на експертне вирішення, та реквізити, необхідні для укладання договору
Журнал


ПЕРЕДПЛАТА

Наші видання
Усі видання ДП "ДЕРЖ- АВТОТРАНСНДІПРОЕКТ" можна придбати за
адресою:
пр.Перемоги 57
кім. 606
тел. 201-08-09

ПРОПОЗИЦІЯ

ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ