ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО ЖЕНЕВСЬКОЇ УГОДИ 1958 РОКУ


Україна стала Договірною Стороною Женевської Угоди 1958 року згідно з Законом України від 20.02.2000 №1448-111 «Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року» і заявила про намір застосовувати на своїй території 99 Правил ЄЕК ООН, що є додатком до Женевської Угоди 1958 року і містять згадані технічні приписи.

Нова назва Женевської Угоди 1958 року, перегляд 3 – «Соглашение о принятии согласованных технических правил Организации Объединенных Наций для колесных транспортных средств, предметов оборудования и частей, которые могут быть установлены и/или использованы на колесных транспортных средствах, и об условиях взаимного признания официальных утверждений, выдаваемых на основе этих правил Организации Объединенных Наций». Набрали чинності з 14 вересня 2017 року.

Ці Правила регламентують питання, які стосуються колісних транспортних засобів (КТЗ), предметів обладнання та їх частин за критеріями безпеки, екологічності та енергоефективності.

Від України до Організації Об’єднаних Націй (ООН) в рамках Женевської Угоди 1958 року нотифіковано (здійснено офіційне письмове повідомлення Генерального Секретаря ООН):

  • Міністерство інфраструктури України, як компетентний орган;
  • ДП «ДержавтотансНДІпроект», як орган затвердження типу (виконавчий орган) та технічна служба;

ООН за Україною закріплено номер „Е46” для маркування продукції затвердженого типу, яке визнають усі Договірні Сторони Женевської Угоди 1958 року.

Інформація щодо нотифікованих ООН відповідальних органів Договірних Сторін Женевської Угоди 1958 року (органи затвердження типу, технічні служби) опублікована в документі «Статус Угоди та Правил, які додають до неї» TRANS/WP.29/343.


На головну сторінку


Оновлено 01.05.2021