Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті...
Офіційне друковане видання нормативного документа "Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобіль-ному транспорті» разом з авторською частиною - коментарями до основних положень його нової редакції та узагаль-неними рекомендаціями щодо проведення суб‘єктами господарювання розрахунків нормативних витрат палива мож-на отримати/замовити у науково-технічній бібліотеці ДП «ДержавтотрансНДІпроект» за тел. (044) 201-08-09 або fn@insat.org.ua


На головну сторінку


Оновлено 01.05.2021