РОЗРОБЛЯННЯ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ, ПОГОДЖЕННЯ ТА ПОДАННЯ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ОРГАНУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ


Стислий опис процедури надання послуги:

  • Розробляння, розгляд, погодження та підготовка до затвердження проектів національних (ДСТУ) і міждержавних (ГОСТ) стандартів;
  • Перегляд і перевіряння стандартів, підготовка змін до них та пропозицій щодо скасування ДСТУ, ГОСТ і галузевих стандартів ОСТ та ГСТУ.

Перелік нормативно-правових актів і нормативних документів, які є основою для надання послуги:

  • Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII;
  • Збірник ДСТУ «Національна стандартизація», частина 1;
  • Збірник ДСТУ «Національна стандартизація», частина 2;
  • ДСТУ ГОСТ 1.2:2016 (ГОСТ 1.2-2015, IDT) Міждержавна система стандартизації. Стандарти міждержавні, правила та рекомендації з міждержавної стандартизації. Правила розроблення, прийняття, поновлювання та скасування;
  • ДСТУ ГОСТ 1.3:2013 Міждержавна система стандартизації. Правила та методи прийняття міжнародних та регіональних стандартів як міждержавних стандартів (ГОСТ 1.3-2008, IDT)
  • ДСТУ ГОСТ 1.5:2004 Міждержавна система стандартизації. Стандарти міждержавні, правила та рекомендації з міждержавної стандартизації. Загальні вимоги до побудови, викладення, оформлення, змісту та позначень (ГОСТ 1.5-2001, IDT);
  • Методика визначення трудомісткості та вартості робіт з національної стандартизації, затверджена наказом Мінекономрозвитку від 05.10.2016 № 1685, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.10.2016 за № 1402/29532.

Структурний підрозділ, який надає послугу:


На головну сторінку


Оновлено 01.05.2021