НОВИНИ
06.10.2017
Підвищення кваліфікації та ділових якостей відповідального за забезпечення єдності вимірювань та метрологічну діяльність ДП ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ
Детальніше...

31.08.2017
До уваги міжнародних автомобільних перевізників України, змінились умови розподілу дозволів ЄКМТ на 2018 рік
Завантажити перелік...

23.08.2017
Привітання до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України.
Детальніше...

11.07.2017
Відбувся Перший міжнародний конгрес з реформування системи управління безпекою дорожнього руху в Україні
Детальніше...

16.06.2017
Можлива продаж застарілої техніки на виконання Постанови КМУ від 08.11.2007 № 1314
Детальніше...

22.05.2017
Відбулося розширене засідання науково-технічної ради ДП ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ- ПРОЕКТ з нагоди дня науки
Детальніше...

Архів новин ...
ДП "ДержавтотрансНДІпроект" атестовано як наукова установа категорії "Б", свідоцтво №01982
Сертифікація. Підтвердження відповідності колісних транспортних засобів здійснюється за вимогами "Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання", затвердженого наказом Мінінфраструктури України від 17.08.2012 № 521, зареєстрованого Мін'юстом України 14.09.2012 за №1586/21898, який розроблено у відповідності з Женевською Угодою 1958 року. Випробовування електромобілів (еКТЗ) з визначенням безпечності конструкції та технічного стану, витрат електроенергії та запасу ходу відповідно до Правил ЄЕК ООН. Затвердження типу еКТЗ. Економічне обґрунтування застосування еКТЗ.
Альтернативні джерела енергії та охорона довкілля.
Переобладнання. Видача висновків щодо погодження можливості переобладнання КТЗ їх складових частин відповідно до Закону України «Про дорожній рух», які подаються до реєстраційних підрозділів МВС для перереєстрації переобладнаних КТЗ».
Випробування. Випробувальний центр колісних транспортних засобів ДП "ДержавтотрансНДІпроект", акредитований згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025 виконує функції Технічної служби України за Женевською угодою 1958 року, здійснює випробовування КТЗ усіх категорій, їх складових, традиційних та альтернативних моторних палив, КТЗ і двигунів за екологічними нормами «Євро»
ЄКМТ та МСТО. Перевірка транспортних засобів для участі у міжнародному русі за вимогами Резолюцій ЄКМТ і Віденської угоди 1997 року, та оформлення відповідних сертифікатів – ЄКМТ і МСТО. Норми витрат палива. Розроблення тимчасових індивідуальних та постійних базових лінійних норм витрат палива колісними транспортними засобами, експертиза та реєстрація норм витрат палива на роботу спеціального обладнання
Організація перевезень. Обстеження підприємств, організацій, лабораторій з метою: сертифікації послуг, визначення в якості Органу класифікації (комфортність автобусів), робочого органу конкурсного комітету, надання інших послуг перевізникам.
Обстеження пасажиропотоків, розробка паспортів автобусних маршрутів.
Картки для цифрових тахографів. ДП "ДержавтотрансНДІпроект" здійснює оформлення, видання та забезпечення обігу карток для цифрових тахографів протягом іх життєвого циклу.
Реєстр оплати і готовності карток.
Проектні роботи. Розроблення проектної документації щодо будівництва та реконструкції об’єктів інфраструктури автотранспорту, промислових, житлових та громадських споруд, зовнішніх мереж, типові проекти та їх паспорти.
Обов`язковий техконтроль. Перевірка технічного стану транспортних засобів під час обов’язкового технічного контролю.
Підвищення професійної компетентності керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки, розробка документації з охороні праці та пожежної безпеки. Побудова системи управління охороною праці на підприємстві. Аудит охорони праці.
Документи та VIN-номери. Присвоєння виробникам колісних транспортних засобів (КТЗ) міжнародного ідентифікаційного коду (WMI) виробника КТЗ та символів (VIS), що входять в структуру ідентифікаційного номеру (VIN) КТЗ.

ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ
НАГОРОДИ ТА ПОДЯКИ
Нагороди та подяки ДП "ДержавтотрансНДІпроект"
ПРОЕКТИ
Стратегічний план розвитку автомобільного транспорту на період до 2020 року (Презентація)

Частина 1 Частина 1 Стратегічного плану розвитку автомобільного транспорту на період до 2020 року

Частина 2 Частина 2 Стратегічного плану розвитку автомобільного транспорту на період до 2020 року

Науково-технічний центр дослідження електро- мобілів та альтернативних джерел енергії
ТЕХНІЧНІ КОМІТЕТИ
ТК 80 "Дорожний транспорт"

Поточна інформація перших редакцій проектів національних стандартів ДСТУ EN 50498 та ДСТУ EN ISO 6682, детальніше...

Проект стандарту ДСТУ 2935: "Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення"

Поточна інформація, детальніше...

ПК-05 "Транспорт та зв`язок"
Поточна інформація, детальніше...

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ
ДП ДЕРЖАВТОТРАНС- НДІПРОЕКТ набирає слухачів на курси ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ 2017 року
Детальніше...

Науково-методичний семінар - "Підтвердження відповідності КТЗ за вимогами Порядку затвердження конструкції КТЗ, їх частин та обладнання"
Детальніше...

Запрошуємо фахівців економічного профілю на щомісячні науково - методичні семінари з метою підвищення кваліфікації з питань державного регулювання тарифів на послуги пасажирських автомобільних перевізників та застосування мето- дичних підходів до розрахунку тарифів згідно з чинними нормативними актами.
Детальніше...

Впродовж 2014 року, починаючи з червня, в інституті відбудуться одно- денні науково - методичні семінари на тему: «Питання нормативно-правових актів України, acquis communautaire ЄС стосо- вно дистрибуції, торгівлі в автомобільному секторі ЄС, технічного регулювання послуг з технічного обслуговування (ТО) і ремонтування колісних транспортних засобів (КТЗ) та надання інформаційного забезпечення від вироб- ника КТЗ». Запрошуємо на семінар менеджерів виробників, імпортерів КТЗ, авторизованих і неавто- ризованих ремонтників. Учасникам у разі потреби буде надаватися посвід- чення про участь у зазначеному семінарі. Дата проведення семінарів буде повідомлятися завчасно телефоном та e-mail відповідно до поданої заявки.
Детальніше...

З 02 по 06 грудня включно відбудуться одноденні науково - методичні семінари «Підвищення рів- ня спеціальних знань виконавців обов’язкового технічного контролю коліс- них транспортних засобів». Запрошуємо на семінар персонал пунктів техніч- ного контролю. Учасникам буде надаватися Посвідчення про підвищен- ня рівня спеціальних знань (кваліфікації) з питань обов’язкового технічного контролю колісних транс- портних засобів.
Детальніше...

Хмара посилань

Для отображения Облака ссылок
необходим
Adobe Flash Player 9
или выше.