НОВИНИ
20.02.2017
15–16 лютого 2017 року відбулося семінарське заняття з підвищення кваліфікації посадових осіб.
Детальніше...

17.02.2017
Погоджено навчальну програму для посадових осіб і працівників з питань охорони праці для суб’єктів господарювання.
Детальніше...

29.12.2016
СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ: УРОЧИСТОСТІ ТА ПРИВІТАННЯ З НАГОДИ НОВОГО РОКУ І РІЗДВА ХРИСТОВОГО
Детальніше...

27.12.2016
ВІДБУЛИСЯ ТРАДИЦІЙНІ ТРЕНУВАННЯ З ЦИВІЛЬ- НОГО ЗАХИСТУ ДП ДЕРЖ- АВТОТРАНСНДІПРОЕКТ
Детальніше...

05.12.2016
ПРОЕКТ TWINNING: У СТІНАХ ДП ДЕРЖАВТО- ТРАНСНДІПРОЕКТ ВІДБУЛАСЯ НИЗКА МІЖ- НАРОДНИХ КРУГЛИХ СТОЛІВ ТА СЕМІНАРІВ
Детальніше...

25.11.2016
18 листопада 2016 року Міністерством інфраструктури України прийнято наказ № 408
Детальніше...

Архів новин ...
ДП "ДержавтотрансНДІпроект" атестовано як наукова установа категорії "Б", свідоцтво №01982
Сертифікація. Підтвердження відповідності колісних транспортних засобів здійснюється за вимогами "Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання", затвердженого наказом Мінінфраструктури України від 17.08.2012 № 521, зареєстрованого Мін'юстом України 14.09.2012 за №1586/21898, який розроблено у відповідності з Женевською Угодою 1958 року. Випробування. Випробувальний центр колісних транспортних засобів ДП "ДержавтотрансНДІпроект", акредитований згідно з ДСТУ ISO/IEC 17025 виконує функції Технічної служби України за Женевською угодою 1958 року, здійснює випробовування КТЗ усіх категорій, їх складових, традиційних та альтернативних моторних палив, КТЗ і двигунів за екологічними нормами «Євро»
Переобладнання. Видача висновків щодо погодження можливості переобладнання КТЗ їх складових частин відповідно до Закону України «Про дорожній рух», які подаються до реєстраційних підрозділів МВС для перереєстрації переобладнаних КТЗ».
Норми витрат палива. Розроблення тимчасових індивідуальних та постійних базових лінійних норм витрат палива колісними транспортними засобами, експертиза та реєстрація норм витрат палива на роботу спеціального обладнання
ЄКМТ та МСТО. Перевірка транспортних засобів для участі у міжнародному русі за вимогами Резолюцій ЄКМТ і Віденської угоди 1997 року, та оформлення відповідних сертифікатів – ЄКМТ і МСТО. Картки для цифрових тахографів. ДП "ДержавтотрансНДІпроект" здійснює оформлення, видання та забезпечення обігу карток для цифрових тахографів протягом іх життєвого циклу.
Реєстр оплати і готовності карток.
Організація перевезень. Обстеження підприємств, організацій, лабораторій з метою: сертифікації послуг, визначення в якості Органу класифікації (комфортність автобусів), робочого органу конкурсного комітету, надання інших послуг перевізникам.
Обстеження пасажиропотоків, розробка паспортів автобусних маршрутів.
Обов`язковий техконтроль. Перевірка технічного стану транспортних засобів під час обов’язкового технічного контролю.
Проектні роботи. Розроблення проектної документації щодо будівництва та реконструкції об’єктів інфраструктури автотранспорту, промислових, житлових та громадських споруд, зовнішніх мереж, типові проекти та їх паспорти.
Документи та VIN-номери. Присвоєння виробникам колісних транспортних засобів (КТЗ) міжнародного ідентифікаційного коду (WMI) виробника КТЗ та символів (VIS), що входять в структуру ідентифікаційного номеру (VIN) КТЗ.
Підвищення кваліфікації. В нашому інституті щомісячно проводяться семінари з ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ, ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА З НАДАННЯМ ПОСЛУГ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ за такими напрямками:
Аварійні картки. Розроблення письмових Інструкцій водієві на випадок аварії (Аварійних карток) при перевезенні небезпечних вантажів автомобільним транспортом відповідно до Європейської угоди ДОПНВ/ADR.

ПОДАТИ ПРОПОЗИЦІЮ
НАГОРОДИ ТА ПОДЯКИ
Нагороди та подяки ДП "ДержавтотрансНДІпроект"
ПРОЕКТИ
Проект Стратегічного плану розвитку автомобільного транспорту на період до 2020 року (Презентація)

Частина 1 проекту Стратегічного плану розвитку автомобільного транспорту на період до 2020 року

Частина 2 проекту Стратегічного плану розвитку автомобільного транспорту на період до 2020 року

ТЕХНІЧНІ КОМІТЕТИ
ТК 80 "Дорожний транспорт"

Поточна інформація перших редакцій проектів національних стандартів ДСТУ EN 50498 та ДСТУ EN ISO 6682, детальніше...

Проект стандарту ДСТУ 2935: "Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення"

Поточна інформація, детальніше...

ПК-05 "Транспорт та зв`язок"
Поточна інформація, детальніше...

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ
ДП ДЕРЖАВТОТРАНС- НДІПРОЕКТ набирає слухачів на курси ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ 2017 року
Детальніше...

Науково-методичний семінар - "Підтвердження відповідності КТЗ за вимогами Порядку затвердження конструкції КТЗ, їх частин та обладнання"
Детальніше...

Запрошуємо фахівців економічного профілю на щомісячні науково - методичні семінари з метою підвищення кваліфікації з питань державного регулювання тарифів на послуги пасажирських автомобільних перевізників та застосування мето- дичних підходів до розрахунку тарифів згідно з чинними нормативними актами.
Детальніше...

Впродовж 2014 року, починаючи з червня, в інституті відбудуться одно- денні науково - методичні семінари на тему: «Питання нормативно-правових актів України, acquis communautaire ЄС стосо- вно дистрибуції, торгівлі в автомобільному секторі ЄС, технічного регулювання послуг з технічного обслуговування (ТО) і ремонтування колісних транспортних засобів (КТЗ) та надання інформаційного забезпечення від вироб- ника КТЗ». Запрошуємо на семінар менеджерів виробників, імпортерів КТЗ, авторизованих і неавто- ризованих ремонтників. Учасникам у разі потреби буде надаватися посвід- чення про участь у зазначеному семінарі. Дата проведення семінарів буде повідомлятися завчасно телефоном та e-mail відповідно до поданої заявки.
Детальніше...

З 02 по 06 грудня включно відбудуться одноденні науково - методичні семінари «Підвищення рів- ня спеціальних знань виконавців обов’язкового технічного контролю коліс- них транспортних засобів». Запрошуємо на семінар персонал пунктів техніч- ного контролю. Учасникам буде надаватися Посвідчення про підвищен- ня рівня спеціальних знань (кваліфікації) з питань обов’язкового технічного контролю колісних транс- портних засобів.
Детальніше...

Хмара посилань

Для отображения Облака ссылок
необходим
Adobe Flash Player 9
или выше.