ЧИННІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ


ЗАКОНИ УКРАЇНИ:
 • Конституція України від 28.06.96. № 254к/96-ВР.
 • Закон України "Про транспорт" від 10.11.94 р. №232/94-ВР.
 • Закон України “Про автомобільний транспорт” від 05.04.01р. № 2344–III.
 • Закон України "Про дорожній рух".
 • Закон України "Про стандартизацію" від 05.06.2014 № 1315-VII
 • Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 № 1023-12.
 • Закон України "Про наукову та науково-технічну експертизу" від 10 лютого 1995 року № 51/95-ВР.
 • Закон України "Про наукову та науково-технічну діяльність" від 13 грудня 1991 року № 1977-ХІІ.
 • Закон України "Про судову експертизу" від 25.02.94. № 4038-ХІІ.
 • Закон України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" від 17.05.2001. № 2407.
 • Закон України "Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів" від 02.03.2000 р. № 1511-ІІІ.
 • Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів" від 06.04. 2000 р. № 1644-ІІІ.
 • Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12.07.2001 № 2658-14.
 • Закон України “Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” від 01.07.04 року № 1961-IV.
 • Закон України "Про приєднання України до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року" від 10.02.2000 р. № 1448-ІІІ.
 • Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
 • Український правопис, схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 437 (з активним змістом).
 • Про затвердження Порядку обігу карток, що використовуються в цифрових контрольних пристроях (тахографах)» від 14 червня 2013 р. за № 964/23496

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 • Указ Президента України від 28 лютого 2006 року № 159/2006 "Про затвердження Угоди про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів"

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДЕКРЕТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 • Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" від 10.05.1993 р. № 46-93.

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ


На головну сторінкуОновлено 01.05.2021