TK 80 «Дорожній транспорт»


Функції, структуру та сферу діяльності технічного комітету стандартизації ТК 80 «Дорожній транспорт» (далі - ТК 80) визначено Положенням про технічний комітет стандартизації ТК 80 «Дорожній транспорт», затвердженого наказом ДП «УкрНДНЦ» від 27.10.2016 № 344.

Організаційне забезпечення діяльності ТК 80 покладається на його секретаріат. Здійснення функцій секретаріату ТК 80 покладено на державне підприємство «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» (ДП «ДержавтотрансНДІпроект»), яке підпорядковано Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України, та є юридичною особою, що знаходиться за адресою: проспект Берестейський, 57, м. Київ, 03113


До повноважень ТК 80 належить:

 • участь у роботі відповідних національних технічних комітетах стандартизації (далі - ТК) та міжнародних і регіональних організацій стандартизації;
 • розроблення і погодження проектів національних нормативних документів (НД) та змін до них;
 • участь у формуванні Програми робіт з національної стандартизації;
 • формування Програми роботи ТК 80 відповідно до ДСТУ 1.14:2015;
 • перевірка і перегляд національних НД, розробниками яких вони є;
 • погодження і надання пропозицій щодо скасування та відновлення дії національних НД та змін до них;
 • надання роз'яснень щодо положень національних НД, об'єкти стандартизації яких належать до сфери діяльності ТК 80;
 • надання повідомлень торговим партнерам України щодо проектів національних НД згідно з ДСТУ 1.13:2015.

ТК 80 організовує та здійснює такі роботи:

 • за дорученням Національного органу стандартизації готує пропозиції для голосування щодо проектів міжнародних і регіональних стандартів;
 • сприяє застосуванню національних стандартів інших країн як національних стандартів своєї держави;
 • розробляє національні і міждержавні стандарти, гармонізовані з міжнародними і регіональними;
 • визначає пріоритетність прямого впровадження в Україні міжнародних та регіональних стандартів;
 • співпрацює в суміжних сферах діяльності з:

ТК 16 «Крани, підйомні пристрої та відповідне обладнання» в частині погодження нормативних документів щодо застосування підіймальних споруд на шасі колісних транспортних засобів (КТЗ) на основі договору про творче співробітництво;

ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів» в частині дослідження впливу електромагнітних завад при експлуатації КТЗ на основі договору про творче співробітництво;

ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» у частині участі в роботі ТК 88 як індивідуальних членів щодо розгляду проектів НД паливо-мастильних матеріалів для автомобільної галузі;

ТК 46 «Шини та вироби шинної промисловості» в частині погодження нормативних документів на шини для КТЗ на основі договору про творче співробітництво;

ТК 88 «Розробка та постановка продукції на виробництво» у частині участі в роботі ТК 88 як індивідуального члена щодо розгляду проектів НД;

ТК 89 «Оцінка відповідності» у частині участі в роботі ТК 89 щодо розроблення процедур підтвердження відповідності;

ТК 93 «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів» у частині участі в роботі ТК 93 як індивідуального члена щодо розгляду проектів НД

ТК 127 «Двигуни внутрішнього згоряння» в частині погодження нормативних документів на двигуни внутрішнього згоряння для ДТЗ;

комітетом ISO/TC 22 «Дорожній транспорт» в якості спостерігача. Отримує для ознайомлення електронною поштою проекти міжнародних стандартів;

Всесвітнім форумом (WP.29) з узгодження правил у сфері транспортних засобів Комітету внутрішнього транспорту (КВТ) Європейської Економічної Комісії (ЄЕК) ООН (м. Женева) з повноваженнями стосовно Женевської угоди 1958 року (Правила ЄЕК ООН та їхнє визнання) в якості офіційного представника компетентного органу України, а також очолює комісію з прийняття Україною Правил ЄЕК ООН.

Експерти-представники компетентного органу України беруть участь у Робочих групах Всесвітнього форуму WP.29 КВТ ЄЕК ООН:

 • GRPE (проблеми енергії та забруднення довкілля);
 • GRE (проблеми освітлення та світлової сигналізації);
 • GRB (проблеми шумової емісії);
 • GRRF (проблеми гальмування і ходової частини);
 • GRSG (проблеми загальної безпеки);
 • GRSP (проблеми пасивної безпеки);

комітетом ЄЕК ООН «Віденської угоди 1997 року по узгодженню прийняття єдиних вимог стосовно періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів»;

європейським транспортним об'єднаним науковим комітетом Joint OECD & ECMT Transport Research Committee.


Поточна інформація, детальніше...

Керівний склад ТК 80:

Агеєв Володимир Борисович, голова ТК 80, начальник науково-дослідного центру – технічна служба з випробувань транспортних засобів, канд. техн. наук, академік Транспортної академії України, тел./ф. (044) 455-67-75, E-mail: vageev@insat.org.ua;

Жаров Костянтин Сергійович, заступник голови ТК 80, начальник центру оцінки відповідності КТЗ та наукових досліджень системи технічного регулювання, канд. техн. наук, тел./ф. (044) 201-08-91, E-mail: kzharov@insat.org.ua;

Закревський Олександр Іванович, відповідальний секретар ТК 80, старший науковий співробітник ДП «ДержавтотрансНДІпроект», тел. (098) 028-22-58, E-mail: ozakrevsky@insat.org.ua.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Адреса для листування: просп. Берестейський, 57, м. Київ, 03113
Тел. (044) 201-08-60.
E-mail: tk80@insat.org.uaНа головну сторінкуОновлено 26.12.2022