НАШІ ВИДАННЯ


ДП «ДержавтотрансНДІпроект» є співзасновником і видавцем фахового науково-виробничого журналу «Автошляховик України». На сторінках журналу друкуються матеріали про сучасні технології, наукові дослідження, правові й нормативні документи у сфері автотранспорту та дорожнього будівництва, матеріали про проєктування, будівництво автомобільних доріг, спецтехніку тощо. Журнал “Автошляховик України” – фаховий (публікації у ньому враховуються при захисті наукових робіт), містить два великих розділи: “Автомобільний транспорт” і “Автомобільні дороги”.

Детальніше за посиланням

Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті (третя редакція), 2012 .

Вартість: 90 грн

Доповнена та перероблена редакція. У цьому нормативному документі наведені базові лінійні норми витрат палива для рухомого складу автомобільного транспорту, на виконання транспортної роботи та на роботу спеціального обладнання, встановленого на автомобілях, система коефіцієнтів коригування нормативних витрат палива залежно від умов експлуатації, норми витрат мастильних матеріалів і порядок їхнього застосування. Видання призначене для підприємств, організацій та установ (юридичних осіб) різних форм власності, що діють на території України.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69 «Автомобільний транспорт» (третє видання), 2019 .

Вартість: 100 грн

До третього видання Випуску 69 увійшли характеристики професій керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників, зокрема професій, що зайняті у сфері надання послуг автомобільного транспорту та технічного сервісу колісних транспортних засобів. Кваліфікаційні характеристики професій працівників є обов’язковими для використання у процесах встановлення кваліфікаційних розрядів (категорій) та під час тарифікації робіт суб’єктами господарювання всіх галузей економіки, в яких виконують зазначені у цьому Випуску види робіт, залучають працівників визначених професій.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69 «Автомобільний транспорт» (друга редакція), 2013 .

Вартість: 50 грн

До видання увійшли кваліфікаційні характеристики професій керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників, а також працівників найпростіших професій у сфері надання послуг автомобільного транспорту. Кваліфікаційні характеристики професій працівників є обов’язковими для встановлення кваліфікаційних розрядів (категорій) і під час тарифікації робіт на підприємствах і в установах усіх галузей економіки, де мають місце зазначені в довіднику професії та види робіт.

Обов’язковий технічний контроль колісних транспортних засобів. Довідник, 2013 .

Вартість: 90 грн

У книзі наведено законодавчі акти, нормативно-правові документи, витяги з нормативно-технічних документів (стандартів), які стосуються обов’язкового технічного контролю колісних транспортних засобів, з окремих питань їхнього технічного обслуговування, ремонтування, а також відповідні коментарі. Видання містить предметний покажчик, перелік інформаційних джерел. Книга може бути використана всіма, хто ідентифікує та перевіряє колісні транспортні засоби, виконавцями технічного обслуговування, навчальними закладами, фахівцями з безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки, судовими експертами тощо.

Правила експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі: Науково-виробничий коментар-довідник, 2009 .

Вартість: 50 грн

Це виробниче видання коментаря-довідника є методичним посібником, що полегшує розуміння Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі. Довідник розроблено з урахуванням вимог національних стандартів України, європейських та американських стандартів, технічних умов, інструкцій виробників акумуляторних батарей. Видання може бути використане організаціями, які виготовляють, продають, експлуатують чи ремонтують акумуляторні батареї і колісні транспортні засоби, органами державного контролю, судовими експертами, навчальними закладами тощо.

Збірник ексклюзивних інформаційно-аналітичних матеріалів з ефективності перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, 2008 .

Вартість: 25 грн

До збірника увійшли опрацьовані багаторічною практикою авторські розробки та аналітичні матеріали з економічних питань перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні. У виданні вперше підібрано, систематизовано й у концентрованому вигляді подано матеріал, який є обов’язковим мінімумом знань міжнародного автомобільного перевізника. Збірник призначений для керівників і фахівців суб’єктів підприємницької діяльності зі провадження міжнародних вантажних автомобільних перевезень,транспортно-експедиторського обслуговування, науковців, викладачів і студентів.

Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів та спеціальних машин, виконаних на колісних шасі: Довідник, 2008 .

Вартість: 40 грн

Довідник містить чинні Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, встановлені для пневматичних шин категорій транспортних засобів M, MG, N, NG, M/N, O, T та ін. Введено методику коригування норм, якщо умови експлуатації інші, ніж нормальні. Книга може бути використана підприємствами та організаціями, які виготовляють, продають, експлуатують чи ремонтують пневматичні шини, органами контролю, а також навчальними закладами, фахівцями у сфері довкілля, утилізації та переробки відходів.

Експлуатаційні норми середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів та спеціальних машин, виконаних на колісних шасі: Довідник (Додаток 1), 2008 .

Вартість: 10 грн

У додатку викладено зміни та доповнення до Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів та спеціальних машин, виконаних на колісних шасі.

Експлуатаційні норми середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів та спеціальних машин, виконаних на колісних шасі: Довідник, 2008 .

Вартість: 25 грн

Довідник містить чинні Експлуатаційні норми середнього ресурсу акумуляторних свинцевих батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, встановлені для обслуговуваних, малообслуговуваних і необслуговуваних акумуляторних батарей категорій транспортних засобів M, MG, N, NG, M/N, O, T та ін. Для нових конструкцій акумуляторних батарей запроваджено механізм розроблення тимчасових норм. Видання може бути використане підприємствами та організаціями, які виготовляють, продають, експлуатують чи ремонтують пневматичні шини, органами контролю, а також навчальними закладами, фахівцями у сфері довкілля тощо.

Перевірка технічного стану колісних транспортних засобів: Норми міжнародних договорів України та права Європейського Союзу, 2008 .

Вартість: 80 грн

У книзі наведено правові норми міжнародних договорів України та законодавства ЄС, подано офіційні та неофіційні переклади. Видання містить тлумачний розділ основних термінів та визначень, предметний покажчик, перелік літератури та інтернет-ресурсів, що робить його зручним для пошуку довідкової інформації. Книга буде цікавою для суб’єктів господарювання, які ідентифікують та перевіряють колісні транспортні засоби, органів з оцінки відповідності, навчальних закладів, фахівців із безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки, перекладачам правової і технічної літератури українською мовою тощо.

Порядок перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, 2008 .

Вартість: 15 грн

Порядок розроблено відповідно до статті 23 Закону України «Про автомобільний транспорт» з метою систематичної перевірки автомобільними перевізниками колісних транспортних засобів, які допущено до руху дорогами.

Монографія «Автомобільний транспорт України: стан, проблеми, перспективи розвитку», 2005 .

Вартість: 30 грн

Україні. Проведено аналіз впливу ринкових трансформацій, визначено місце автомобільного транспорту в економіці держави. Досліджено проблеми реалізації транзитного потенціалу й розвитку мережі міжнародних транспортних коридорів. Проаналізовано стан автомобільної промисловості України, тенденції розвитку світового автомобільного парку тощо. Видання може бути корисним широкому колу фахівців, науковим співробітникам, викладачам і студентам.

Міжнародні організації, конвенції та багатосторонні угоди в галузі транспорту. Т. 1. Автомобільний транспорт: Довідник, 2005 .

Вартість: 20 грн

за умови придбання 5-10 примірників – 18 грн,

понад 10 примірників – 16 грн

У довіднику подано аналіз діяльності міжнародних транспортних організацій, перспективи участі в них України. Викладено суть міжнародних конвенцій та багатосторонніх угод у галузі автомобільного, авіаційного, морського й залізничного транспорту, стан приєднання до них країн світу та України. Довідник розрахований на фахівців у галузі транспорту, експедиторів, студентів, аспірантів, викладачів транспортних вишів, наукових співробітників, а також спеціалістів із міжнародного права.

Для придбання літератури заповніть форму і відправте її на будь-яку адресу: vshekera@insat.org.ua, fn@insat.org.ua,

а також звертайтеся за телефонами: 044-201-08-09, 067-52-52-619

03113, Київ - 113, пр. Берестейський, 57, ДП “ДержавтотрансНДІпроект”