ПУБЛІКАЦІЇ2019 рік

Автори

Назва публікації

Назва видання

Баранов Г.Л.,

Мнацаканян М.С,

Данилова Т.Г.

Формування концепції інформаційної технології управління міської інтелектуальної транспортної системи

Науково-виробничий журнал Автошляховик України № 1 «Автомобільний транспорт» (257) 2019 р. с. 12-19

УДК 004.896:656.11

Кузьмич В.П

Тема: Безпека перевезень: науково- методичний семінар ;

Нове семінарське заняття:
Отримати знання на навчальному семінарі-зручна можливість для оперативного підвищення кваліфікації працівників, зокрема тих, хто виконує обов'язковий технічний контроль колісних транспортних засобів відповідно до законодавства

Перевізник» №1, 2019 (сторінка 28)

Кузьмич В.П

Тема: З питань обов’язкового технічного контролю

Перевізник» №3, 2019 (сторінка 15)

Зелінський Є.М.,

Лапшин Ю.А.,

Лич В.О.

Доповідь «Безпечність конструкції автобусів»

Семінар з підвищення кваліфікації працівників залучених для виконання робіт із добровільної сертифікації автобусів (Наказ ДП «ДержавтотрансНДІпроект» від 25.01.2019 №04/А

Горпинюк А.В.,

Тарабан С.М.

Коськовецький В.М.

Шатран А.О.

Безпека пішоходів під час їх руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості

Інформаційно-аналітичний вісник “Перевізник UA”, № 2/2019, с.17-19

Ковальов С.О.

Розроблення універсальної електронної системи управління газовими ДВЗ з примусовим запалюванням, переобладнаними на базі тракторних дизелів

Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» 21-22 лют. 2019 р., м. Київ / МОН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний науковий центр «ІМЕСГ» НААН. – К.: Видавничий центр НУБіП

Редзюк А.М.,

Ковальов С.О.,

Патлатюк К.А.

Розроблення газового ДВЗ з примусовим запалюванням для роботи на зрідженому нафтовому газі на базі транспортного дизеля

Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» 21-22 лют. 2019 р., м. Київ / МОН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний науковий центр «ІМЕСГ» НААН. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2019. – 384 с. (с.166-167)

Клименко О.А.,

Устименко В.С.,

Колобов К.С.,

Ричок С.О.,

Гора М.Д.,

Науменко Н.О.

Аналіз результатів досліджень викидів забруднювальних речовин легковими автомобілями, що були в користуванні, та імпортовані в Україну з США

Науково-виробничий журнал «Автошляховик України» (Автомобільний транс-порт) № 1 (257), 2019. – 48 с. (с. 2-11).

Попелиш Д. М.,

Селюк Ю. М.,

Томчук С. М.,

Невідемська Н. М.

До стійкості автоцистерни у гальмівному режимі

Науково-виробничий журнал Автошляховик України № 1 «Автомобільний транспорт» (257) 2019 р. с. 27-32 УДК 629.3.017:629.356 DOI: 10.33868/0365-8392-2019-1-257-27-32

Трохимченко В. М.

Вплив режимів руху автотранспортних засобів на показники їх техніко-експлуатаційних властивостей

Ювілейна LXXV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Том 2 – К.: НТУ, 2019. – 600 с.

Редзюк А.М.,

Ковальов С.О.,

Патлатюк К.А.

Розроблення газових ДВЗ з примусовим запалюванням на базі дизелів автобусів «БОГДАН» для роботи на зрідженому нафтовому газі

Тези доповідей Ювілейної LXXV наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К., НТУ,2019.– 600 с. (с. 42-43)

Ковальов С.О.

Розроблення систем управління газовими ДВЗ з примусовим запалюванням, переобладнаних на базі штатних дизелів КТЗ

Тези доповідей Ювілейної LXXV наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К., НТУ,2019.– 600 с. (с. 42)

Alexey Klimenko,

Nikolas Hill,

Elisabeth Windisch

Approaches to regulation of CO2 emission and energy consumption indicators of new light duty vehicles in Ukraine.

Вісник Національного транспортного універститету. Серія "Технічні науки". Науково-технічний збірник – К., 2019. – Випуск №1(43). С. 66-75.

Агеєв В.Б.,

Симоненко Р.В.,

Колінченко Ю.П.

Впровадження та використання смарт-тахографів

Перевізник – 2019 – №6 – с.24 – 25.

Говорун А.Г.,

Симоненко Р.В.,

Шиманський С.І..

Вплив використання суміші стисненого природного газу та біогазу на екологічні та економічні показники двигуна автомобіля.

ІІ міжнародна науково-практична конференція «Автомобільний транспорт та інфраструктура», НУБіП – 2019, с. 101 – 104.

Трохимченко В.М.

Вплив режимів руху автотранспортних засобів на показники їх техніко-експлуатаційних властивостей

Тези доповідей Ювілейної LXXV наукової конференції професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К., НТУ,2019.– 600 с. (с. 56)

Тарабан С.М.

Шатран А.О.

Варюхно С.Г.

В Україні пройшов Тиждень безпеки дорожнього руху під гаслом «Лідерство в галузі безпеки дорожнього руху»

Інформаційно-аналітичний вісник “Перевізник UA”, № 5/2019, с.19

Лесик О.С.,

Бурлакова Г.Ю.

Інтерпретативний моніторинг індикаторів якості транспортного обслуговування населення

«Університетська наука – 2019: тези доп. Міжнародна науково-технічна конференція (Маріуполь, 16-17 травня 2019 р.): в 4 т. Т.3:факультети: транспортних технологій, економічний/ ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь: ПДТУ, 2019 – 187 с., с.55-56

Бурлакова Г.Ю.,

Данилова Т.Г.,

ТЕНДЕНЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОБУСІВ В РОБОТУ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

УДК 656:33(06)

Університетська наука - 2019 : тези доп. Міжнар.науково-техн. конф. (Маріуполь, 16-17 травня 2019 р): в 4 т.

Т. 3: факультети: транспортних технологій, економічний /ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь: ПДТУ, 2019. – С.53-55.

Данилова Т.Г.,

Аксьонова О.М.,

Солодчук Н.А.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

УДК 62:669:621.3(06)

Університетська наука - 2019 : тези доп. Міжнар.науково-техн. конф. (Маріуполь, 16-17 травня 2019 р) : в 4 т.

Т. 1: факультети: металургійний, енергетичний / ДВНЗ «ПДТУ». – Маріуполь: ПДТУ, 2019. – С.274-277.

Данилова Т.Г.,

Аксьонова О.М.,

Застосування нейромережевих моделей для просторового аналізу екологічного навантаження транспортної мережі


2018 рік

Автори

Назва публікації

Назва видання

Мнацаканян М.В.,

Данилова Т.Г.,

Назаренко М.Б.,

Кузьмич В.П.

ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ НА БАЗІ МЕТОДІВ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

«Автошляховик України» НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЖУРНАЛ №1 (253)’ 2018 Р., С.25-29

Данилова Т.Г.,

Кузьмич В.П.

Шляхи підвищення ефективності навчання з охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління мінінфраструктури

ПЕРЕВІЗНИК UA | 3/2018. с. 16-17

Ковальов С.О.

Переобладнання тракторних дизелів у газові ДВЗ з іскровим запалюванням на прикладі конвертування дизеля Д-120 самохідного шасі СШ-2540

Збірник тез доповідей V Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» 22-23 лютого м. Київ / МОН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Національний науковий центр «ІМЕСГ» НААН. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2018. – 274 с. (с.129-131)

Данилова Т.Г.

Доповідь Т. Данилової «Оцінка ризиків як інструмент вдосконалення роботи з охорони праці»

Семінар-Нарада «Навчання з охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України» 15.03.2018

Редзюк А.М.,

Агєєв В.Б.,

Устименко.В.С.,

Волков О.Ф.,

Колобов К.С.,

Ричок С.О. та інші

Вибір міжкалібрувального інтервалу

Автошляховик України, № 1, березень 2018, с. 2-7.

Духота О.І.,

Корнієнко А.О.,

Харченко В.В.,

Науменко Н.О.

Дослідження впливу геометрії контакту елементів трибопари на фретинг-корозійне зношування

Науково-технічний журнал «Проблеми тертя та зношування» (фахове видання) К.: НАУ, 2018. - вип.1(78). – С. 56-67.

Устименко В.С.,

Дегтяр З.О.,

Симоненко Р.В.

Назаренко М.Б.,

Полуденна Н.М.,

Колінченко Ю.П.,

Чередниченко С.В.

Запобігання невідповідностям під час замовлення карток для цифрових тахографів

Перевізник UA. – 2018. – № 2. С.18-19

Радько О.В.,

Науменко Н.О.

Стандартизація продукції та послуг: практикум

К.: Національний авіаційний університет (НАУ), 2018. – 56 с.

Новікова А.М.,

Ященко Т.М.,

Ковальчук Н.М.,

Леонов М.А.

ФІНАНСУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ПОСЛУГ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ – РІВНЯННЯ НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РІВЕНЬ ЯКОСТІ

Науково-виробничий журнал «Автошляховик України» № 2 (254) 2018 Р.

Агеєв В.Б

Горпинюк А.В.

Хабутдінов А.Р

Коськовецький В.М.

Застосування математичного моделювання SafeFITS у системі управління безпекою дорожнього руху

Науково-виробничий журнал Автошляховик України №2, 2018, с. 7-14

Кузьмич В.П.

Данилова Т.Г.

Шляхи підвищення ефективності навчання з охорони праці на підприємствах установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінінфраструктури

Перевізник 3/2018 с.16-17

Данилова Т.Г.,

Лесик О.С.

ДО ПИТАННЯ ПРО РИЗИКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З КОМБІНОВАНИМИ ЕНЕРГОУСТАНОВКАМИ [ГІБРИДІВ] І ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

УДК 62:621:004:656(06) Университетская наука - 2018 :Междунар. научно-техн. конф. : тез.докл. : в 3 т. Т. 2 : факультеты: машиностроения и сварки, информационных технологий, транспортных технологий / ГВУЗ «ПГТУ». - Мариуполь : ПГТУ, 2018.- С.344-346

Кузьмич В.П.

Навчання виконавців обов’язкового технічного контролю колісних транспортних засобів в ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

Перевізник UA 1 6/2018 звіт

Редзюк А.М.,

Ковальов С.О.,

Плис С.В.,

Патлатюк К.А.

Розроблення систем управління газовими ДВЗ з примусовим запалюванням на базі конвертованого дизеля Д-120 самохідного шасі СШ-2540

LXXIV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К., НТУ, 2018. – 564 с. (с. 46 – 47)

Ковальов С.О

Розроблення системи управління транспортними газовими ДВЗ з примусовим запалюванням, конвертованими на базі штатних дизелів для роботи на зрідженому нафтовому газі

Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя; Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, Україна, 23–25 травня 2018 року: матеріали конференції. Київ, НУБіП, 2018. Т.5. 275 с

Колобов К.С.

Дослідження впливу несправностей систем та механізмів дизеля на його екологічні, енергетичні показники та температуру відпрацьованих газів

Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки», Том 29 (68) Ч.3 No 1 2018, - 222 с., с. 103.

Колобов К.С.

Програмований технологічний процес експрес-діагностування дизеля

Наукове видання «LXXIII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей» – К.: НТУ, 2018. – 564 с., с. 47

Тарабан С.М.

Метод формування раціональної мережі моніторингу динамічних параметрів транспортних потоків на вулично-дорожній мережі міста

Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні напрями розвитку регіональних транспортних та логістичних систем» (22-23 травня 2018 р., м. Харків), збірник тез доповідей, м. Харків, 2018. – с. 209-212.

Науменко Н.О.,

Радько О.В.,

Скуратовський А.К.

Методика визначення оптимальних режимів поверхневого зміцнення різального інструменту

XIV міжнародна науково-практична конференція cтудентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” (23-25 квітня 2018 р.) – К.: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2018. С. 146

Кіндрачук М.В.,

Науменко Н.О. та інші

Дослідження впливу технологічних параметрів формування дискретно-текстурованих мастилоємних поверхонь на фретингостійкість трибосистем

Проблеми тертя та зношування. – К.: НАУ, 2018.- вип.2(79). – С. 4-16.

Безродний М.Ю.

Розрахунок та обґрунтування часу сертифікаційного аудиту систем управління якістю

Журнал "Управління якістю", №4 (квітень, 2018), сторінки 41-49.
Видавник: ТОВ "ТЕХ МЕДІА ГРУП", Київ

Трохимченко В.М.

Сахно В.П.

ВПЛИВ РЕЖИМІВ РУХУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ПОКАЗНИКИ ЇХ ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА--2018» ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ Том 2 - факультеты: машиностроения и сварки, информационных технологий, транспортныхтехнологий г. Мариуполь, 23-24 мая 2018 г. 2 стор. стор. 342-343

Шиманський С.І.,

Говорун А.Г.,

Назаренко М.Б.,

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ ПРИСАДКИ ДО ШТАТНОГО ГАЗОВОГО ПАЛИВА

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАУКА--2018» ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ Том 2 - факультеты: машиностроения и сварки, информационных технологий, транспортныхтехнологий г. Мариуполь, 23-24 мая 2018 г. 2 стор. стор. 343-344

Зелінський Є.М.

Вимоги до безпечності конструкції автобусів

Всесвітня організація охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я України з питань безпеки дорожнього руху» Науково-практична конференція «Розвиток національної політики у сфері безпеки дорожнього руху»


2017 рік

Автори

Назва публікації

Назва видання

Редзюк А.М.,

Клименко О.А.,

Агеєв В.Б.,

Новікова А.М.,

Щодо Концепції Національної транспортної моделі України

«Автошляховик України»

Окремий випуск. 2017 р. С.4-10.

Редзюк А.М.,

Хабутдінов А.Р

Основні напрямки вдосконалення управління безпекою дорожнього руху

«Автошляховик України»

Окремий випуск. 2017 р. С.18-21.

Агарков О. В.,

Шевчук К. Я.,

Iванина Ю. І.

Європейська програма розробки допоміжних силових установок для автомобільного транспорту на базі твердооксидних паливних елементів

«Автошляховик України»

№ 3. 2017 р. С. 2-7

Редзюк А.М.,

Ковальов С.О.

Перспективи використання зрідженого природного газу як моторного палива для транспортних засобів

«Автошляховик України»

Окремий випуск. 2017 р. С.25-30.

Горпинюк А.В.

Кузьмич В.П.

Current state and near-term prospects for development of the transport logistics market in Ukraine

Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics с. 51-60

Редзюк А.М.,

Ковальов С.О.

Перспективи використання зрідженого природного газу як моторного палива для транспортних засобів.

«Автошляховик України»

Окремий випуск. 2017 р. с. 25-30

Симоненко Р.В.,

Клименко О.А.,

Шиманський С.І.,

Назаренко М.Б.,

Говорун А.Г.

Особливості показників автомобільного двигуна при роботі в несталих режимах на стисненому природному газі.

«Автошляховик України»

Окремий випуск. 2017 р. с. 41-44

Овчинніков Д.В.

Біоетанол як моторне паливо: переваги і недоліки

Вісник Національного транспортного університету. Серія: «Технічні науки» Науково-технічний збірник. К.: НТУ, 2017. – Вип. 1 (37), – С. 300-307.

Кисловський П. В.

Пуха В. М.,

Ященко В. М.

Перспективи використання гібрідних приводів на автомобілях

«Автошляховик України»

№3, 2017 р. С. 9-11

Велісєвич М.К.,

Поспішна О.В.,

Красновидов О.В.

Аспекти імплементації Європейського законодавства щодо громадських послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом

«Автошляховик України»

№ 4, 2017 р. С. 2 -8

Гладченко О.С.

Кузьмич В.П.

Програма курсу «Перевезення пасажирів. Супровід та допомога маломобільним пасажирам на транспорті»

«Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics ( [Sl], v. 2, n. 2, p. 67-75, dec. 2017. ISSN 2520-2979

Грищук О.К.,

Кравчук П.М.,

Оверченко Ю.М.

Щодо можливості переобладнання колісного транспортного засобу у електромобіль

Вісник Національного транспортного університету. Серія: «Технічні науки» Науково-технічний збірник. К.: НТУ, 2017. – Вип. 1 (37), – С. 74-79.

Науменко Н.О.

Організаційні та методологічні аспекти сертифікації персоналу з неруйнівного контролю

Стандартизація, сертифікація, якість. – К.: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», 2017. –– Вип. 2(105), – С. 15-27.

Редзюк А.М.,

Агеєв В.Б.,

Новікова А.М.,

Клименко О.А.,

The concept and the development plan of national transport model of Ukraine

Journall off Susttaiinablle Devellopmentt off Transportt and Logiisttiics

ISSN 2520-2979 © Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics, 2 (1), 2017

с. 16-28

http://jsdtl.sciview.net

Карпенко О.

Ковальчук С.,

Кузьмич В.П.,

Горпинюк А.В.,

Шевчук О.

Современное состояние и перспективы развития рынка транспортной логистики в Украине.

Журнал устойчивого развития транспорта и логистики , [Sl], v. 2, n. 1, p. 51-60, май 2017.

ISSN 2520-2979.

Азин В.,

Байда Л.,

Гладченко О.,

Кузьмич В.

«Программа курса: Перевозка пассажиров. Поддержка и помощь пассажирам с ограниченной мобильностью в транспорте».

Журнал устойчивого развития транспорта и логистики , [Sl], v. 2, n. 2, p. 67-75, dec. 2017.

ISSN 2520-2979

Бурлакова Г.Ю.,

Данилова Т.Г.

УДК 656.025.2(1-21) Дослідження варіативності систем організації міських пасажирських перевезень

с.252-256

ISSN 2225-6733 Вісник Приазовського державного технічного університету: зб. наук. праць.

Вип. 35. – Маріуполь: ДВНЗ «Приазов. держ. техн. ун-т», 2017. – 278 с. – (Технічні

науки)

Хабутдінов А.Р.

Algorithmic method of driving for comprehensive improvement of productivity, safety and energy efficiency of the transport operations and the traffic

Znanstvena Misel Journal,№ 10/2017, p. 99-103,

ISSN 3124-1123

Новікова А.М.

Юрченко О.Г.

Рудюк М.В.

Економіко-математична модель Нового Шовкового шляху залізнично-поромного сполучення через Україну

«Автошляховик України»

№1-2, 2017 р. С. 77-83

Попелиш Д.М.,

Селюк Ю.М.,

Горпинюк Л.В.,

Жовтоног О.О.

До визначення причин ДТП на комерційному транспорті

«Автошляховик України»

№1-2, 2017 р. С. 22-25

Агарков О.В.,

Шевчук К.Я.,

Іваніна Ю.І.

Європейська програма розробки допоміжних силових установок для автомобільного транспорту на базі твердо- оксидних паливних елементів

«Автошляховик України»

№ 3. 2017 р. С. 2-7.

Кисловський П.В.,

Пуха В.М.,

Ященко В.М.

Перспективи використання гібридних приводів на автомобілях

«Автошляховик України»

№ 4. 2017 р. С. 9-10.


2016 рік

Автори

Назва публікації

Назва видання

Хабутдінов А.Р.

Основи алгоритмічного управління автомобілем і метод аналізу ризико – регулятивного водіння

Вісник НТУ. – №1 (34). 2016 р. с. 485–489.

Лесик О.С.,

Кузьмич В.П.,

Лотоцька В.

The role of legal regulation and place of international organisations in transport

companies’ development at foreign market

Journall off Susttaiinablle Devellopmentt off Transportt and Logiisttiics.ISSN 2520-2979 © Journal of Sustainable Development

of Transport and Logistics, 1(1), 2016 р. с. 49-55.

(http://jsdtl.sciview.net/index.php/jsdtl/article/view/15)


2015 рік

Автори

Назва публікації

Назва видання

В.А.Пінчук,

Ю.В.Риндін

«Мототрицикли, триколісні мопеди і сертифікація»

«Автошляховик України»,

№ 1-2, 2015, 4 сторінки

К.С.Жаров,

В.М.Пуха,

П.В.Кисловський

«Особливості конструкції транспортних засобів, пристосованих для перевезення інвалідів у кріслах колясках»

«Автошляховик України»

№1-2, 2015, стор.21-24

Хабутдінов А. Р.

Основи алгоритмічного управління автомобілем: продуктивність – безпека – енергетична ефективність

Вісник НТУ. – №1 (31). –2015. – с. 519–524. ISSN:2308-6645.

Кравчук П.М.

Розрахункове визначення гальмівної ефективності

колісних транспортних засобів під час сертифікації

Авторефер. дис. канд. техн. наук / Кравчук П.М. – НТУ. – Київ,

2015. – 20 с.

С.М. Шарай,

Т.М.Ященко,

В.М. Ященко

„Транспорт України на шляху до Європейської інтеграції”

«Автошляховик України»

№ 4, 2015

Ф.М. Брегіда,

В.В. Мержиєвський,

Т.М. Ященко

„Нові професії для підтримки прогресу автомобільного транспорту”

«Автошляховик України»

№ 5, 2015

Ф.М. Брегіда,

В.В. Мержиєвський,

Т.М. Ященко

Нові професії для підтримки прогресу автомобільного транспорту

«Автошляховик України»

№ 5, 2015, ст. 2 - 4

Клименко О.А.,

Тарабан С.М.

Управління якістю атмосферного повітря за допомогою європейської системи THOR-AIR-PAS

«Автошляховик України»

№ 3 (245), червень 2015. с. 2–4

Тарабан С.М.

Електричне моделювання міських автотранспортних потоків

Сборник научных трудов "Вестник НТУ "ХПИ" : Нові рішення в сучасних технологіях, №46. Жовтень 2015. с.109-114.

Говорун А.Г.,

Павловський М.В.,

Бугрик О.В.

Про деякі особливості адаптації біодизельних палив для дизелів сучасних транспортних засобів, що перебувають в експлуатації.

Вісник Національного транспортного університету.- К.:НТУ, квітень 2015. – Вип. 32

Шевчук Г.Д.

Реалізація настанов ДСТУ ISO 10002:2007 щодо розгляду скарг замовників в органі з сертифікації

«Автошляховик України»

№ 3 (245), червень 2015 р., 3 стор.,

Куций В.П.

Поліпшення експлуатаційних показників транспортних засобів

в неусталених режимах оптимізацією способу регулювання дизелів

Авторефер. дис. канд. техн. наук / Куций В.П. – НТУ. – Київ, 2015. – 20 с.

Крайник Л.В.,

Редзюк А.М.

"Маршрутні таксі" в Україні та структурні зміни типажу парку автобусів

Вісник машинобудування та транспорту.- 2015.- №1.- С.27-32.

Ковбасенко С.В.,

Сімоненко В.В.,

Гутаревич С.Ю.

Результати розрахунків на математичній моделі руху автобуса під час роботи на традиційному нафтовому паливі та дизельному біопаливі

«Автошляховик України»

№ 1-2, 2015 р. С.3-5.

Рибальченко С.А.,

Голоцван О.В.,

Новікова А.М.

Правове врегулювання розміщення рекламоносіїв на автомобільних дорогах – один із напрямів підвищення безпеки дорожнього руху

«Автошляховик України»

№ 3, 2015 р. С. 47-48.

Агарков О.В.,

Шевчук К.Я

Перспективи використання твердооксидних паливних елементів в автомобільному транспорті

«Автошляховик України»

№ 4, 2015 р. С.23-25.

Новікова А.М.

Актуальні проблеми функціонування тарифної політики авіакомпанії

«Економіка. Фінанси. Право»

№ 3/1, 2015 р. с.13-14

Розенталь К.

Кауфман Г.

Дмитриченко М.Ф.,

Дмитрієв М.М.

Грищук О.

Новікова А.М.

Аналіз рамкових умов діяльності і взаємодії елементів трикутника знань в Україні/Внутрішня специфікація по проекту 543853-TEMPUS-1-2013-DE-TEMPUS-SMHES Fostering the knowledge Traingle in Belarus, Ukraine and Moldova (Підтримка трикутника знань у Білорусі, Україні та Молдові)

НТУ, Національний Східно-Український університет ім.. Даля, Ужгородський нац.. ун-т, Спілка ректорів України,

ДержавтотрансНДІпроект

2015 -95 стор.


На головну сторінкуОновлено 01.05.2021