ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПУ КТЗ


1. Затвердження типу КТЗ

1.1. Заявником на проведення робіт із затвердження типу є виробник продукції.

 • Іноземний виробник діє через уповноважену ним особу – резидента України (представника виробника).
 • Заява на затвердження типу КТЗ подається на кожний окремий тип КТЗ.
 • Заява на затвердження типу обладнання одного найменування, яке виготовляє один виробник і яке має окремі затвердження, подають на декілька типів обладнання.
 • У додатку до заяви зазначають відомості про кожний тип обладнання та відповідні окремі затвердження.

1.2. Для проведення робіт із затвердження типу заявник має надати:

 • заяву на проведення робіт із затвердження типу за формою «Заява Ф 18-0401-А». Заява складається українською мовою на паперовому носії;
 • два примірники інформаційного документа для затвердження типу на паперовому носії, складеного відповідно до вимог додатка 3 Порядку. Інформаційний документ для затвердження типу повинен бути ідентифікований (ідентифікаційний номер присвоює виробник);
 • інформаційну підшивку та комплект окремих затверджень та/або протоколів випробувань на паперовому або електронному носії. До інформаційного пакету документів повинен входити базовий документ та всі розширення до нього;
 • два примірники зразків печаток чи штампів, опис елементів захисту від підроблення (за наявності), які виробник має намір застосовувати при оформленні сертифікатів відповідності на КТЗ чи обладнання, назви посад і зразки підписів осіб, уповноважених підписувати сертифікати відповідності (на паперовому носії). У разі зміни таких осіб виробник протягом 10 (десяти) робочих днів надає до ДП "ДержавтотрансНДІпроект" нові назви посад і зразки підписів цих осіб;
 • офіційний перелік обладнання, каталоги тощо (у разі подання заяви на затвердження типу обладнання) на паперовому або електронному носії;
 • сертифікати на систему управління якістю (за наявності) стосовно кожного заводу-виробника продукції, що зазначені в інформаційному документі для затвердження типу (за наявності), на паперовому носії;
 • копію технічних умов на паперовому носії (для суб`єктів господарювання, що поставили КТЗ або обладнання на виробництво в Україні);
 • настанову щодо експлуатування чи користування КТЗ на паперовому або електронному носії;
 • інші документи: конструкторську та/або технологічну документацію, інформацію щодо застосування нових технологій, інформацію щодо виробництва продукції (у т.ч. атестат(и) акредитації заводської випробувальної лабораторії) тощо (за наявності), на паперовому або електронному носії, текстові частини яких складено українською чи російською мовами або мовою держави, резидентом якої є виробник, з дублюванням англійською мовою.

1.3. У разі необхідності внесення змін до сертифіката типу (поширення його дії) заявник надає заяву та інформаційний пакет документів стосовно внесених змін.

1.4. Вартість робіт (з врахування ПДВ) в залежності від категорії КТЗ. Завантажити вартість робіт.

2. Затвердження типу частин та обладнання КТЗ

2.1. Затвердження типу частин та обладнання КТЗ здійснюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України № 738 від 09.06.2011 «Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання» та «Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання», затвердженого наказом Мінінфраструктури України № 521 від 17.08.2012 та зареєстрованого Мін’юстом України 14.09.2012 за № 1586/21898, надалі Порядок.

Дія Порядку поширюється на наступні частини та обладнання:

Частини та обладнання
1 Прилади зовнішні світлові та лампи до них
2 Ремені безпеки
3 Дизелі, газодизелі до КТЗ кат. M, N
4 Двигуни з примусовим запалюванням до КТЗ кат. М, N M1, M2 (повною масою до 3,5 т), N1
5 Попереджувальні трикутники
6 Звукові сигнальні прилади
7 Пневматичні шини КТЗ категорій M, N, O, L1 - L5
8 Відновлені шини КТЗ категорій M, N, O
9 Відновлені шини КТЗ категорій M, N, O
10 Дзеркала заднього виду
11 Каталітичні нейтралізатори відпрацьованих газів (до КТЗ кат. M1, M2 повною масою до 3,5 т),N1
12 Глушники (до КТЗ категорій M1, M2 повною масою до 3500 кг), N1, L
13 Накладки гальмівні, колодки з накладками гальмівними до КТЗ категорій M, N, O
14 Камери гальмівні в т.ч енергоакумулятори, циліндри гальмівні пневматичних приводів КТЗ категорій M, N, O
15 Циліндри, супорти та шланги гідроприводу гальм КТЗ категорій M, N, О, L
16 Газобалонне обладнання КТЗ категорій M, N
17 Сидіння пасажирські КТЗ категорій M2, M3
18 Тягово- і сідельно-зчіпне обладнання до КТЗ категорій M,N,O
19 Розподілювачі системи запалювання, котушки запалювання, комутатори транзисторні
20 Ресори підвіски листові КТЗ категорій M, N, O
21 Колеса для пневматичних шин (сталеві та з легких сплавів) КТЗ категорій M, N, O
22 Свічки запалювання
23 Амортизатори підвісок (у тому числі амортизаційні стійки та вставні елементи до них (картриджі))до КТЗ категорій M, N, O
24 Елементи підвіски і рульового привода (рульові тяги, наконечники рульових тяг, штанги реактивні, важелі підвіски, шарніри кульові важелів (кульові опори) та шарніри гумово-металеві (сайлентблоки) КТЗ категорій M, N, O
25 Автомобільні крісла для транспортування дітей
26 Диски та барабани гальмівні до КТЗ категорій M, N, O

2.2. Згідно з вищезгаданим Порядком для проведення робіт із затвердження типу частин та обладнання КТЗ Заявник повинен подати:

 • Письмову заяву за формою Ф 18-0401-А. Заява складається українською мовою на паперовому носії
  Заявником є виробник продукції. Іноземний виробник дії через уповноважену особу-резидента України (представника виробника).
  Заява подається окремо на одне найменування частин та обладнання згідно наведеним вище у таблиці переліком, яке виготовляє один виробник;
 • Два завірені печаткою заявника примірники інформаційного пакету документів на паперовому носії. Інформаційний пакет повинен бути ідентифікований (ідентифікаційний номер присвоює виробник);
 • Інформаційний пакет повинен вміщувати в себе інформацію щодо переліку заявленої продукції (типи, типорозміри, артикули, тощо), каталогів та виробництв. Крім того на продукцію на яку поширюються Правила ЄЕК ООН в інформаційному пакеті повинна бути інформація щодо переліку типів затвердженої продукції згідно з відповідними Правилами ЄЕК ООН з позначеннями номерів цих затверджень. Також до інформаційних пакетів додають сертифікати на систему управління якості (ISO9001, IATF 16949) (за наявності) на зазначені виробництва, протоколи випробувань, каталоги, повідомлення (окремі затвердження) згідно Правил ЄЕК ООН, технічні умови, технічні описи, креслення (за необхідності), тощо (додаткову інформацію можна надавати в електронному вигляді);
 • Зразки продукції для ідентифікації;
 • Зразки печаток чи штампів, опис елементів захисту від підроблення (за наявності), які виробник має намір застосувати, а також назви посад, зразки підписів осіб, яким виробник надає повноваження підписувати сертифікати відповідності на кожну партію продукції.

2.3. Виробник на підставі сертифіката типу оформлює на кожну партію обладнання сертифікат відповідності за формою, наведеною в додатку 9 Порядку.

2.4. У разі необхідності внесення змін до сертифіката типу (поширення його дії) заявник надає заяву за формою «Заява Ф 18-0401-А» та інформаційний пакет документів стосовно внесених змін.

2.5. Вартість окремих видів робіт щодо затвердження типу, поширення сертифіката типу та ідентифікації продукції (без врахування ПДВ). Завантажити вартість робіт.


На головну сторінку


Оновлено 29.05.2023