ТЕХНІЧНИЙ ОГЛЯД КТЗ ЗА ВІДЕНСЬКОЮ УГОДОЮ 1997 РОКУ


Стислий опис суті (процесу) надання послуги:

Відповідно до Віденської угоди 1997 року та наказу Мінтрансзв’язку України від 09.01.2009 № 8 «Про заходи щодо забезпечення виконання Віденської Угоди 1997 року» Центр технічного ог ляду колісних транспортних засобів – ДП «ДержавтотрансНДІпроект» забезпечує видачу українським автомобільним перевізникам Міжнародних сертифікатів технічного огляду колісних транспортних засобів (МСТО) за їх заявами.

До переліку країн, в яких Віденська Угода 1997 року набрала чинності і які можуть вимагати наявності МСТО у перевізників-нерезидентів, входять: Королівство Нідерландів, Молдова, Республіка Албанія, Республіка Бєларусь, Республіка Болгарія, Республіка Естонія, Республіка Угорщина, Республіка Фінляндія, Російська Федерація, Румунія, Україна, Казахстан. Підписали Віденську угоду 1997 року, але поки що не ратифікували: Австрія, Бельгія, Кіпр, Республіка Чехія, Данія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ірландія, Італія, Португалія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Сполучене Королівство, Словаччина.

Вимоги Приписів №1 і №2, доданих до Віденської Угоди 1997 року, поширюються на вантажні автомобілі категорій N2, N3, автобуси категорій М2, М3, причепи О3, О4 повною масою понад 3500 кг і стосуються безпечності технічного стану колісних транспортних засобів (КТЗ), викидів забруднюючих речовин з відпрацьованими газами і шуму.

Для проведення перевірки КТЗ на відповідність вимогам Приписів, доданих до Віденської Угоди 1997 року, перевізники повинні надати КТЗ у одну із регіональних випробувальних лабораторій Атестаційної служби України. За позитивними результатами перевірки ДП «ДержавтотрансНДІпроект» оформлює МСТО, який за вибором заявника може бути виданий йому Центром технічного огляду чи випробувальною лабораторією, яка здійснювала перевірку, або направлений йому поштою.

Для КТЗ, які щорічно проходять перевірку на відповідність вимогам Європейської Конференції Міністрів транспорту (ЄКМТ), МСТО може бути оформлений на підставі чинного сертифіката придатності до експлуатації на термін його дії.

Термін дії МСТО – 1 рік з дати перевірки КТЗ, після закінчення цього терміну сертифікат може бути продовжений на підставі чергової перевірки шляхом внесення відповідного запису у той же бланк. Як альтернатива МСТО міжнародними перевізниками може бути застосований протокол обов’язкового технічного контролю КТЗ. Його видають акредитовані згідно із Законом України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" виконавці із зазначенням у протоколі слів такого змісту: «Міжнародний технічний огляд проведено».

  • Вартість послуги з первинного оформлення МСТО становить 570,00 грн. (з урахуванням ПДВ). МСТО для транспортних засобів, які мають чинний сертифікат придатності до експлуатації, коштує 396,00 грн.
  • Вартість внесення в МСТО інформації про чергове проходження міжнародного технічного огляду становить 288,00 грн. (з урахуванням ПДВ).
  • Вартість перевірки транспортного засобу за вимогами Віденської угоди 1997 року з метою отримання МСТО встановлює суб’єкт господарювання, який здійснює таку перевірку. Перевірка у випробувальних лабораторіях ДП «ДержавтотрансНДІпроект» одного вантажного автомобіля/сідельного тягача/автобуcа складає 1896,00 грн., одного причепа/напівпричепа – 1764,00 грн. (з урахуванням ПДВ).

ВАЖЛИВО: Оплата зараховується тільки від платника, зазначеного в платіжному документі. Оплати від будь-яких інших юридичних або фізичних осіб визнаються помилковими!

Перелік нормативно-правових актів, які є підставою для надання послуги:

  • Угода про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів, вчинена у Відні 13 листопада 1997 року, переглянути;
  • Указ Президента України від 28 лютого 2006 року № 159/2006 «Про затвердження Угоди про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів», переглянути;
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2007 № 1036 «Про деякі питання реформування системи державного технічного огляду колісних транспортних засобів», переглянути;
  • Тимчасовий порядок отримання Міжнародного сертифіката технічного огляду, затверджений наказом ДП "ДержавтотрансНДІпроект" від 10.12.2008 № 140, переглянути.

Функційні підрозділи, які надають послугу:

  • Перелік вимог до КТЗ – розділи 9, 10, 11 Резолюції ITF/IRU(2014);
  • Документи, які повинні знаходитися на борту вантажного автомобіля – Вступ до Резолюції ITF/IRU(2014);
  • Зразки сертифікатів: додатки 4, 5, 6 і Доповнення Резолюції ITF/IRU(2014).

Структурні підрозділи, які надають послугу:

Шаблони документів, необхідних у процесі надання послуги:


На головну сторінку


Оновлено 27.03.2024