Оформлення та надання Свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, стосовно переобладнання КТЗ для роботи на газових моторних паливах


Оцінювання спроможності суб’єктів господарювання виконувати переобладнання КТЗ для роботи на газових моторних паливах відповідно до встановлених вимог та з наданням за позитивними результатами оцінювання Свідоцтва про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху (далі – Свідоцтво) з терміном дії до двох років з обов’язковими додатками до нього.

Стислий опис процедури надання послуги:

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.98 № 1388 та постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 № 607 Свідоцтва, зокрема, стосовно переобладнання КТЗ для роботи на газових моторних паливах оформлюються ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

Суб’єкт господарювання надає на кожний переобладнаний КТЗ заповнений примірник оригіналу Свідоцтва за формою А.1 СТП 10-0305 разом із витягом - завіреною ним копією сторінки обов’язкового додатка, яка відповідає конструкції переобладнаного КТЗ, або заповнений примірник оригіналу Свідоцтва за формою А.2 СТП 10-0305 на доповнення до наявного у власника транспортного засобу оригіналу документа про погодження, яким погоджено можливість переобладнання цього КТЗ.

Свідоцтво є однією з підстав для реєстрації КТЗ уповноваженими органами МВС.

Процедура:

 • подання заявки на отримання Свідоцтва;
 • прийняття заявки на отримання Свідоцтва, її попередній розгляд та реєстрація;
 • аналізування заявки та додаткових відомостей, доданих до неї, складання результатів аналізування заявки та укладання господарського договору на виконання робіт щодо надання Свідоцтва;
 • проведення інспектування процесу переобладнання КТЗ органом з інспектування ДП "ДержавтотрансНДІпроект" атестат про акредитацію №70025, тип А за ДСТУ ЕN ISO/IEC 17020 і сертифікат №170001 QМ15 за ISO 9001;
 • перевіряння конструкції та технічного стану КТЗ з газобалонним обладнанням органом з інспектування ДП "ДержавтотрансНДІпроект" атестат про акредитацію №70025, тип А за ДСТУ ЕN ISO/IEC 17020 і сертифікат №170001 QМ15 за ISO 9001;
 • аналізування одержаних результатів щодо можливості надання Свідоцтва;
 • укладання договору щодо забезпечення Замовником відповідності застосування Свідоцтва (за позитивних результатів аналізування);
 • оформлення і затвердження Свідоцтва та обов`язкових додатків до нього;
 • оформлення примірників Свідоцтва та видача (надсилання) їх суб’єкту господарювання.

Перелік основних нормативних правових документів, які є основою для проведення робіт:

Перелік документів та обладнання, необхідних для отримання Свідоцтва:

Форми документів, необхідних у процесі проведення робіт:

Вартість робіт:

Вартість (з ПДВ) 29128,00 грн. (вартість не враховує витрати на відрядження, які розраховуються окремо).

Вартість (з ПДВ) 90,00 грн. одного номерного примірника свідоцтва на захищеному бланку (вартість враховує витрати на роботи щодо спостереження за процесом переобладнання КТЗ).

УВАГА!

З метою забезпечення суб’єктом господарювання виконання вимог законодавства, безпечності переобладнання КТЗ за вимогами Свідоцтва та контролю за використанням примірників Свідоцтва ДП «ДержавтотрансНДІпроект» здійснюватиме моніторинг за процесом переобладнання КТЗ та дотриманням суб’єктом господарювання вимог щодо забезпечення ним відповідності застосування Свідоцтва, а також вживатиме інших заходів, зокрема:

 • аналізування заявки суб’єкта господарювання на отримання примірників Свідоцтва;
 • контролювання за своєчасним звітуванням суб’єкта господарювання перед ДП «ДержавтотрансНДІпроект» за кожен виданий примірник Свідоцтва не довше 10 (десяти) робочих днів після видачі;
 • здійснення вибіркового відеоспостереження за процесом переобладнання КТЗ;
 • контролювання відповідності застосування суб’єктом господарювання Свідоцтва;
 • аналізування результатів робіт щодо забезпечення суб’єктом господарювання відповідності застосування Свідоцтва;
 • застосування, за наявних підстав, процедури призупинення та поновлення дії чи скасування Свідоцтва тощо.

Примірники Свідоцтва надають суб’єкту господарювання за умови укладання договору щодо забезпечення ним відповідності застосування Свідоцтва

Форма зазначеного договору для ознайомлення

Звітування суб’єктів господарювання за використані примірники Свідоцтва

Суб’єкт господарювання звітує перед ДП «ДержавтотрансНДІпроект» за кожен виданий примірник Свідоцтва (не довше 10 (десяти) робочих днів після видачі) шляхом надання його електронної копії із заповненою заявою про відповідність конструкції переобладнаного КТЗ та складу встановленого комплекту ГБО вимогам Свідоцтва та обов`язкового додатку до нього (або вимогам документа про погодження, наявного у власника переобладнаного КТЗ) за формою А.1 або А.2 СТП 10-0305. Копія може бути надана у вигляді електронної бази даних з можливістю передачі в хмарні сервіси. На кожній копії Свідоцтва суб’єкт господарювання зазначає інформацію про початок процесу переобладнання у форматі ЧЧ.ММ/ГГ:ХХ (число.місяць/години:хвилини).

Заповніть поля форми та додайте електронну копію заповненого Свідоцтва за посиланням


Додаткова інформація:

Перелік суб’єктів господарювання, які одержали в ДП «ДержавтотрансНДІпроект» «Свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху» стосовно переобладнання КТЗ для роботи на газових моторних паливах та отримали номерні примірники свідоцтв на захищених бланках.

Контакти:

тел. (044) 456-56-30, кабінет 1205 (12-й поверх)
E-mail: gas@insat.org.ua


На головну сторінку


Оновлено 27.03.2024