Умови роботи та контактні дані під час дії воєнного стану

Реєстрація та затвердження Акту проведення замірів витрат палива спеціальними автомобілями


Стислий опис суті (процесу) надання послуги:

Розрахунки нормативних витрат палива в експлуатації виконуються з використанням базової норми за формулами, наведеними в «Методичних рекомендаціях з нормування витрат палива, електричної енергії, мастильних, інших експлуатаційних матеріалів автомобілями та технікою» (далі – «Методичні рекомендації»).

Для роботи спеціального обладнання, яке встановлюється на автомобілі, норми витрат палива для якого не увійшли до «Базових норм витрат», доповнення до «Методичних рекомендацій», допускається застосувати технологічні норми, наведені в документації заводу-виробника обладнання, або розрахувати їх з використанням технічних даних, наведених в цій документації.

Можливість встановлення тимчасової норми витрати палива розглядає комісія, що створюється суб’єктом. Результати розгляду оформлюються актом (за формою згідно з першим шаблоном).

Якщо в технічній документації заводу-виробника обладнання відсутні норми, або технічні дані, необхідні для їх розрахунку, комісією проводяться контрольні заміри витрати палива. Результати замірів оформляються актом (за формою згідно з другим шаблоном). Один завірений примірник акту надсилається на розгляд до ДП “ДержавтотрансНДІпроект”, реєструється та повертається суб’єкту.

Тимчасова індивідуальна норма витрати палива набуває чинності після її реєстрації та за-твердження наказом (розпорядженням) суб’єкта.

Перелік основних документів, які є основою надання послуги:

«Методичні рекомендації з нормування витрат палива, електричної енергії, мастильних, інших експлуатаційних матеріалів автомобілями та технікою»

«Базові норми витрат», доповнення до «Методичних рекомендацій»

• Договір приєднання (оферта) про надання послуг/виконання робіт, що визначає стандартні умови щодо надання послуг/виконання науково-технічних робіт з «Проведення експертизи та реєстрації акту заміру (розрахунку) з встановлення тимчасової індивідуальної норми витрати палива на роботу спеціального обладнання чи спеціального автомобіля»

Для замовників – державних установ, фінансування яких здійснюється за рахунок державного бюджету, виконання робіт (надання послуг) можливо і на підставі укладеного договору з ДП «ДержавтотрансНДІпроект» в паперовій формі з підписами уповноважених осіб, скріплених печаткою (у такому випадку, це не буде вважатися договором приєднання у розумінні статті 634 ЦКУ)

Структурні підрозділи, які надають послугу:

Шаблони документів, необхідних у процесі надання послуги


На головну сторінку


Оновлено 17.11.2023