Умови роботи та контактні дані під час дії воєнного стану

Реєстрація та затвердження Акту проведення замірів витрат палива спеціальними автомобілями


Стислий опис суті (процесу) надання послуги:

Розрахунки нормативних витрат палива в експлуатації виконуються з використанням ба-зової норми за формулами, наведеними в нормативному документі "Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті", затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. № 43 (зі змінами і доповненнями).

Для роботи спеціального обладнання, яке встановлюється на автомобілі, норми витрат палива для якого не увійшли до вказаного нижче нормативного документа, допускається за-стосувати технологічні норми, наведені в документації заводу-виробника обладнання, або розрахувати їх з використанням технічних даних, наведених в цій документації.

Можливість встановлення тимчасової норми витрати палива розглядає комісія, що ство-рюється на підприємстві. Результати розгляду оформлюються актом (за формою згідно з першим шаблоном).

Якщо в технічній документації заводу-виробника обладнання відсутні норми, або технічні дані, необхідні для їх розрахунку, комісією проводяться контрольні заміри витрати палива. Результати замірів оформлюються актом (за формою згідно з другим шаблоном). Один заві-рений примірник акту надсилається на розгляд у ДП “ДержавтотрансНДІпроект”, реєструєть-ся та повертається на підприємство.

Тимчасова індивідуальна норма витрати палива набуває чинності після її реєстрації та за-твердження наказом керівника підприємства.

Перелік основних нормативних документів, які є основою надання послуги:

"Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті", затверд-жені наказом Мінтрансу України від 10.02.1998 № 43, зі змінами і доповненнями, затверджени-ми наказом Мінтрансу України від 17.12.2002 № 893 та від 16.02.2004 № 99, наказом Мін-трансзв'язку України від 05.08.2008 № 973 і наказом Мінінфраструктури України від 24.01.2012 № 36.

Структурні підрозділи, які надають послугу:

Шаблони документів, необхідних у процесі надання послуги


На головну сторінку


Оновлено 01.05.2021