Розроблення спеціальних розділів проектів


Стислий опис суті (процесу) надання послуги:

До інженерних мереж належать:

  • Оцінка впливу на оточуюче середовище;
  • Охорона праці;
  • Проектування організації будівництва.

Перелік основних нормативних документів, які є основою надання послуги:

  • ДБН А.2.2-1-2003 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.
  • ГОСТ 17.2.3.02-78 “Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями”.

Структурні підрозділи, які надають послугу:

Шаблони документів, необхідних у процесі надання послуги:

  • завдання на проектування;
  • опитувальні листи;
  • технічні умови.

На головну сторінку


Оновлено 01.05.2021