Технологічне проектування по об’єктах


Стислий опис суті (процесу) надання послуги:

Галузі проектування:

  • Паливно-енергетичний комплекс;
  • Автомобільний транспорт.

Перелік основних нормативних документів, які є основою надання послуги:

  • ДБН Б.1-2-95 “Склад, зміст, порядок розробки, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України”.
  • СНИП 2.11.04-85* “Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов”.
  • ДБН 360-92 “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”.

Структурні підрозділи, які надають послугу:

Шаблони документів, необхідних у процесі надання послуги:

  • завдання на проектування;
  • опитувальні листи;
  • технічні умови.

На головну сторінку


Оновлено 01.05.2021