ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ


Стислий опис суті (процесу) надання послуги:

Виконання наукових (науково-технічних) робіт – наукових досліджень та науково-технічних розробок, що проводяться з метою одержання наукового, науково-технічного результату;

Проведення наукових досліджень з питань забезпечення та підвищення безпеки перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом, професійної діяльності та майстерності водіїв, підтвердження професійної компетентності водіїв транспортних засобів для надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів, з питань розробляння, впровадження, підтримання та удосконалення систем управління безпекою дорожнього руху (відповідно до ДСТУ ISO 39001:2015), інші дослідження з питань безпеки на транспорті з урахуванням сучасних тенденцій, кращих міжнародних практик і досвіду;

Розробляння заходів, методів, методичних рекомендацій, пропозицій до проектів нових і внесення змін до чинних нормативно-правових актів і нормативних документів, що спрямовані на підвищення рівня безпеки та попередження катастроф, аварій, ДТП та інших подій на транспорті, а також на зниження тяжкості їх наслідків.

Процедура:

  • звернення замовника стосовно виконання науково-дослідної роботи з наданням необхідної вихідної інформації та документації;
  • перевірка повноти наданої замовником вихідної інформації та документації;
  • складання договору, технічного завдання, календарного плану, кошторису та інших необхідних документів на виконання науково-дослідної роботи;
  • виконання науково-дослідної роботи;
  • оформлення та надання звіту про науково-дослідну роботу.

Перелік нормативно-правових актів і нормативних документів, які є основою для надання послуги:

  • Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність»;
  • Закон України «Про дорожній рух»;
  • Закон «Про автомобільний транспорт»;
  • ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення;
  • ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання.

Структурний підрозділ, який надає послугу:

Відділ дослідження безпеки на транспорті, питань нормування, стандартизації та метрології.


На головну сторінку


Оновлено 01.05.2021