ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР КТЗ (VIN)


Зміст і структуру ідентифікаційного номера КТЗ (далі – VIN) визначає ДСТУ ISO 3779:2012 «Колісні транспортні засоби. Номер ідентифікаційний транспортного засобу (VIN). Зміст і структура».

Відповідно до ДСТУ ISO 3779 VIN складається із таких трьох структурних частин:

  • Перша частина - міжнародний ідентифікаційний код виробника (WMI), складається із трьох символів (арабських цифр та/або великих латинських літер), попередньо присвоєних виробникам КТЗ національною організацією згідно з ДСТУ ISO 3780 для їх ідентифікації;
    Для ідентифікації виробника КТЗ, що випускає менше ніж 500 одиниць КТЗ на рік, третій позиції коду WMI повинно бути присвоєно арабську цифру 9. У такому випадку додатково присвоюють символи дванадцятій, тринадцятій та чотирнадцятій позиціям VIN (символи третьої, четвертої та п’ятої позицій VIS), забезпечуючи ідентифікацію відповідного виробника КТЗ.
  • Друга частина - описова частина ідентифікаційного номера КТЗ (VDS), складається із шести символів (арабських цифр та/або великих латинських літер за вибором виробника КТЗ) та містить інформацію про основні характеристики КТЗ;
    Якщо виробник КТЗ не використовує одну або більше позицій символів, їх потрібно замінити великими літерами чи арабськими цифрами (символами-заповнювачами) на вибір виробника КТЗ.
  • Третя частина - розпізнавальна частина ідентифікаційного номера КТЗ (VІS), складається із восьми символів, із яких чотири останні цифрові, встановлені виробником КТЗ щоб відрізнити один КТЗ від іншого.
    Якщо виробник КТЗ вирішив позначити рік КТЗ та/або зазначити підприємство-складальника у цій структурній частині VIN, першим символом рекомендовано позначати код року випуску, а другим – підприємство-складальника.

Структура VIN


Символи, які використовуються для позначення року випуску КТЗ

  Рік     Код     Рік     Код     Рік     Код     Рік     Код  
  2011     B     2016     G     2021     M     2026     T  
  2012     C     2017     H     2022     N     2027     V  
  2013     D     2018     J     2023     P     2028     W  
  2014     E     2019     K     2024     R     2029     X  
  2015     F     2020     L     2025     S     2030     Y  

На головну сторінку


Оновлено 01.05.2021