Оцінювання ефективності діяльності транспортного сектору економіки України; розроблення пропозицій до проектів концепцій, стратегій, програм та прогнозування перспектив розвитку транспорту


Стислий опис суті надання послуги:

Відділ здійснює дослідження та приймає участь у розробленні проектів стратегічних документів розвитку транспортної галузі України.

Приклади наших наукових досліджень:

  • забезпечення проведення первинної оцінки стану імплементації актів права ЄС станом на 2023 рік за напрямом діяльності відділу;
  • пропозиції до Національної Транспортної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р та пропозиції до Плану заходів щодо її виконання;
  • cтратегічний план розвитку автомобільного транспорту та дорожнього господарства на період до 2020 року, затверджений наказом Мінінфраструктури від 21.12.2015 № 548;
  • проект Плану імплементації Регламенту (ЄС) № 1370/2007 Європейського Парламенту і Ради від 23 жовтня 2007 року про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею і автомобільними шляхами, що скасовує Регламенти Ради (ЄЕС) №№ 1191/69 і 1107/70;
  • проект Програми створення та облаштування зон сервісного обслуговування осіб і транспортних засобів на під’їзних шляхах до пунктів пропуску через державний кордон.

Відділ відповідає за надання таких послуг:


На головну сторінку


Оновлено 28.12.2023