Про відділ
Науково-методичний відділ підвищення кваліфікації персоналу транспортної галузі (скорочена назва - ВПК) як структурний підрозділ створений наказом директора ДП «ДержавтотрансНДІпроект» від 02.09.2002 №125.
ВПК діє відповідно до вимог статті 12 рамкової директиви Ради ЄС від 12.06.1989р. № 89/391/ЄЕС «Про впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та здоров’я працівників під час роботи», статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт», наказу Міністерства інфраструктури України №551 «Порядок підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту» від 26.07.2013, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.08.2013р. №1454/23986.
ВПК надає послуги з підвищення кваліфікації(підвищення професійної компетенції) усіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які: надають послуги з перевезення пасажирів та/чи вантажів автомобільними транспортними засобами на договірних умовах за плату і відповідно до «Закону України «Про автомобільний транспорт» зобов’язані організовувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів.
В грудні 2015 році ВПК отримав декларацію на проведення навчання і перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, яка зареєстрована у територіальному органі Держгірпромнагляду 30.12.2015р. за №164-15-32-К. Наказом Міністерством Інфраструктури України №18/2984-16 від 10.03.2016р. ДП «ДержавтотрансНДІпроект» внесено до переліку навчальних центрів, які мають право проводити навчання з питань охорони праці посадових осіб та працівників усіх суб’єктів господарювання.


У травні 2017 року, після завершення узгоджувальних процедур з ДСНС, ДП «ДержавтотрансНДІпроект» внесено до переліку підприємств, установ та організацій України, які проводять навчання працівників з питань пожежної безпеки суб’єктів господарювання незалежно від форми власності і підпорядкування, з обсягом можливості навчання 600 осіб на рік. Навчання проводиться відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 26.06.2013 № 444, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014р. № 1417, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.03.2015р. № 252/26697.
Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 26.06.2013 № 444, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014р. № 1417, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.03.2015р. № 252/26697, спільно з ДСНС у травні 2017 року завершено узгоджувальні процедури та ДП «ДержавтотрансНДІпроект» внесено до переліку підприємств, установ та організацій України, які проводять навчання працівників з питань пожежної безпеки суб’єктів господарювання незалежно від форми власності і підпорядкування, з обсягом можливості навчання 600 осіб на рік.


Щорічно в ВПК навчаються, підвищують кваліфікацію і атестуються більш 500 робітників і фахівців різних підприємств і організацій Київського регіону та України.
Протягом останніх 5-ти років ВПК проведено 90 семінарів (2500 слухачів) для суб’єктів господарської діяльності з надання послуг пасажирського та вантажного автомобільного транспорту. З початку 2017 ріку проведено 8 семінарів, 254 слухача підвищили кваліфікацію, пройшли навчання з питань охорони праці 69 слухачів, з питань пожежної безпеки 40 слухачів.
Щорічно ВПК організує проведення науково-практичних семінарів. Наприклад, проведено 6 науково-практичних семінарів для суб’єктів господарської діяльності з надання послуг щодо переобладнання КТЗ для роботи на газових моторних паливах на тему: «Вимоги до безпеки конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, двигуни яких працюють на газовому моторному паливі, та методи контролю».


ВПК має потужну матеріально-технічну базу. До послуг слухачів і викладачів спеціалізовані навчальні класи, які оснащені новою технікою. У навчальному процесі активно використовується комп'ютерна та мультимедійна апаратура. Частина навчального матеріалу надається у вигляді відеофільмів, анімаційних фільмів і презентацій. Навчання та підвищення кваліфікації здійснюється як безпосередньо у ДП «ДержавтотрансНДІпроект», так і на підприємствах.
Навчальний процес забезпечують досвідчені висококваліфіковані викладачі та фахівці. Викладачі призначаються з осіб, які мають вищу освіту за фахом навчання, великий досвід виробничої та педагогічної роботи.
Фахівці ВПК беруть участь в підготовці та виданні методичних рекомендацій та наукових статей.
Колектив відділу постійно шукає нові форми і методи вдосконалення системи навчання та поліпшення якості та конкурентоспроможності навчених фахівців.


Наша команда має досвід роботи як з найбільшими підприємствами Києва, Київської області та інших міст України, так і з організаціями-представниками малого та середнього бізнесу, а також приватними особами.

Ми гарантуємо високу якість навчання Ради з Вами співпрацювати!

Відділ:


На головну сторінку


Оновлено 01.05.2021