Поширені запитанняНа підставі яких правових документів і хто повинен проходити навчання з пожежного-технічного мінімуму?
Навчання заходам пожежної безпеки – це підвищення рівня обізнаності співробітників, які безпосередньо зайняті у сфері пожежної безпеки та опосередковано мають дотримуватися відповідних заходів.
Навчання з питань пожежної безпеки здійснюється враховуючи вимоги таких нормативно-правових документів:
  • Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI;
  • постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях" від 26.06.2013 № 444 ;
  • наказу Міністерства внутрішніх справ України "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні" від 30.12.2014 № 1417;
Спеціальне навчання, або пожежно-технічний мінімум проходять особи, яких приймають на роботу з підвищеною пожежною небезпекою:
  • електрогазозварювальники;
  • особи, які мають брати безпосередню участь у виробничому процесі в приміщеннях категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою А, Б і В;
  • особи, які мають виконувати роботи на устаткуванні, обладнанні, апаратах, де перебувають в обігу легкозаймисті та горючі рідини, горючі гази, речовини та матеріали, здатні вибухати або горіти в результаті взаємодії з водою, киснем повітря та один з одним;
  • працівники складського господарства, де зберігаються пожежонебезпечні матеріали і речовини;
  • електрики, які працюють з електроустановками у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах;
  • інші категорії працівників, діяльність яких потребує більш глибоких знань з питань пожежної безпеки та навичок на випадок виникнення пожежі.

Порядок організації та проведення протипожежних інструктажів, навчання та перевірки знань з пожежно-технічного мінімуму встановлювався "Типовим положенням про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України", затвердженим наказом МНС України від 29.09.2003 № 368. Наведене положення втратило чинність згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України "Про визнання таким, що втратив чинність наказ МНС України від 29.09.2003 № 368" від 29.09.2014 № 1005.
Станом на сьогодні документу на заміну Типового положення не розроблено.
Оскільки, нормативного документу немає, а чітких вимог не встановлено якимось іншим документом, то цим Положенням можна користуватися як рекомендацією, для розробки індивідуальних протипожежних інструктажів, навчання та перевірки знань з пожежно-технічного мінімуму.

Чим користуватися при скасуванні "Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів" ?


Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади» від 10.03.2017 № 166-р "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів", затверджені наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 № 132 (далі – Правила № 132), втратили чинність як нормативно-правові акти з охорони праці (позначення НПАОП). Через відсутність нової редакції відмінені Правила перетворилися на кодекс усталеної практики, тобто нормативний документ, що містить рекомендації щодо практик чи процедур проектування, виготовлення, монтажу, технічного обслуговування або експлуатації обладнання, конструкцій чи виробів (ст. 1 Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII).
Кодекси усталеної практики застосовують на добровільній основі, крім випадків, коли обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами (ч. 2 ст. 23 Закону про стандартизацію). Оскільки у багатьох чинних НПАОП є посилання на дотримання вимог відмінених Правил, то роботодавці зобов’язані виконувати вимоги Правил, але в частині того, що не суперечить чинним нормативним документам. Наприклад, відповідно до п.11 підрозділу 4 розділу ІІ Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15) під час роботи на вантажопідіймальних кранах необхідно дотримуватись вимог Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Держгірпромнагляд від 18.06.2007 № 132 . Тобто, під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт дотримання Правил № 132 є обов’язковим, відповідно й повинно бути навчання за цими Правилами № 132.
Окрім того, існує низка державних стандартів, пов’язаних з організацією безпечної експлуатації вантажопідіймальних механізмів та пристроїв, наприклад, ДСТУ EN 14439:2014 «Вантажопідіймальні крани. Баштові крани. Вимоги щодо безпеки»; ДСТУ EN 13000:2014 «Крани самохідні. Вимоги щодо безпеки»; ДСТУ EN 13155:2014 «Вантажопідіймальні крани. Вимоги щодо безпеки. Пристрої вантажозахоплювальні знімні», вимоги яких можуть враховуватися під час проведення навчання. ДСТУ EN як і Правила № 132 відносяться до нормативних документів - кодексу усталеної практики.


З метою виконання водієм своїх зобов’язань держави-члени Європейського Співтовариства повинні видати водію сертифікат про професійну компетентність (КОД - 95), що засвідчує його початкову кваліфікацію або періодичну підготовку.
На даний час, де можливе отримання водіями сертифікату про професійну компетентність в Україні, відповідно до положень Директиви 2003/59/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 15.07.2003?Який вид діяльності у сфері перевезень ліцензується?
Відповідно до нової редакції Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»:
• пункт 24 частини першої статті 7 ліцензуванню підлягає перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним та повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.
До якого органу ліцензування звернутися для отримання ліцензії?
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.2016 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» органами ліцензування визначено:
• Укртрансбезпека (на автомобільному, залізничному, морському та річковому транспорті)
Хто здійснює сертифікацію продукцію у сфері автомобільного транспорту?
• ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» «ДержавтотрансНДІпроект» (03113 м. Київ, пр. Перемоги, 57)

Відділ:


На головну сторінку


Оновлено 01.05.2021