Послуги з навчання


Послуги з навчання.
Пожежна безпека.

ВПК ДП «ДержавтотрансНДІпроект» пропонує послуги щодо проведення навчання з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях. Надає методичну допомогу в питаннях організації учбового процесу, проводить навчання у власних аудиторіях з залученням своїх фахівців, організовує навчання персоналу на території замовника. ДП «ДержавтотрансНДІпроект» внесено до Переліку підприємств, установ та організацій України, які проводять навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки. Навчальні програми погоджені з Державною службою України з надзвичайних ситуацій (Лист ДСНС України від 23.05.2017р. № 26-7549/261, Лист ДСНС України від 29.05.2017р. № 26-7913/261).


Посадові особи підприємств, установ та організацій до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) зобов’язані проходити навчання з питань пожежної безпеки на підприємствах, що мають затверджені програми навчання з питань пожежної безпеки (п. 16 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою КМУ від 26.06.2013 № 444).


Відповідно до вимог «Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444, ВПК ДП «ДержавтотрансНДІпроект» організовує навчання з питання пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, а саме:

  • навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій (керівників, їх заступників, головних спеціалістів, відповідальних за пожежну безпеку) до обов’язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки (1 раз на 3 роки);
  • навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій (керівники структурних підрозділів, їх заступники, особи, що залучаються до проведення протипожежних інструктажів) до обов’язків яких належить виконання заходів пожежної безпеки (1 раз на 3 роки);
  • спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) працівників зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою (проведення газо- електрозварювальних робіт, роботи на устаткуванні, обладнанні, апаратах, де перебувають в обігу чи зберігаються легкозаймисті та горючі рідини, горючі гази, речовини та матеріали, працівниками складського господарства тощо) (1 раз на рік);
  • перевірка знань з питань пожежної безпеки працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою (1 раз на рік);
  • спеціальне навчання з членами ДПД (ДПК) (1 раз на рік).


Для проведення навчання на високому професійному рівні ДП «ДержавтотрансНДІпроект» має відповідну матеріально-технічну та навчально-методичну базу, яка повністю відповідає умовам реалізації навчальних програм. Наші курси включають в себе теорію і практичні заняття з використанням відеоматеріалів та наочних посібників.
Викладачі, які проводять навчання, мають спеціальну підготовку на територіальних курсах, у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.
До викладання у групах запрошуються представники департаменту державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту ДСНС України, Міністерства Інфраструктури України, які беруть активну участь у реформуванні системи пожежної, техногенної безпеки.
Після завершення навчання організовується перевірка знань у комісії, до складу якої залучаються представники ДСНС України. Результати перевірки знань оформлюються протоколом.
У разі успішного проходження слухачами перевірки знань видається посвідчення про проходження навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки за реєстраційним номером, затвердженим ДСНС України згідно наказу ДСНС України № 49 от 30.01.15р.


Навчання з пожежної безпеки є обов'язковим для наступних груп осіб:
1. Співробітники, які безпосередньо залучені до виробничого процесу в приміщеннях категорій за:

  • вибухопожежної та пожежної небезпеки А, Б і В;
  • категорія А (вибухопожежонебезпечні) - роботи з горючими газами, легко займистими рідинами з температурою спалаху не більше 28°С в такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні парогазоповітряні суміші;
  • категорія Б (вибухопожежонебезпечні) - роботи з речовинами та матеріалами, які можуть спалахувати і горіти при взаємодії з повітрям, водою або один з одним;
  • категорія В (пожежонебезпечна) - роботи з горючим пилом або волокнами, легко займистими рідинами з температурою спалаху більше 28 °С, горючими рідинами, які можуть спровокувати виникнення надлишкового тиску спалаху.


2. Співробітники, які працюють з механізмами, устаткуванням, пристроями, де задіяні легкозаймисті та горючі рідини, горючі гази, речовини і матеріали, здатні вибухати або горіти в результаті взаємодії з водою, киснем повітря і при поєднанні один з одним;
3. Співробітники, відповідальні за збереження небезпечних матеріалів і засобів;
4. Електрогазозварники і робочі, які працюють з електроустановками у вібухо- та пожежонебезпечних зонах;
5. Інші співробітники, діяльність яких вимагає специфічних знань з питань пожежної безпеки та навичок для запобігання виникнення пожежі.
Наведений перелік осіб, які вимагають спеціального навчання, не є вичерпним. Конкретний перелік співробітників, які в обов'язковому порядку повинні пройти курс спеціального навчання з пожежної безпеки, затверджується розпорядженням директора підприємства.


Проходження навчання з пожежної безпеки керівниками та працівниками є одним з обов'язкових вимог для всіх підприємств. Пройшовши навчання за нашими програмами в Ви отримаєте повний об'єм теоретичних і практичних знань та навичок захисту об'єктів і людей при пожежі.Відділ:


На головну сторінку


Оновлено 01.05.2021