Нормативна база


Послуги з навчання.
Охорона праці.


Пропонуємо навчання з питань охорони праці посадових осіб, фахівців та членів комісій з перевірки знань підприємств, організацій, установ. Наш комплексний підхід і сучасні методики дозволяють враховувати специфіку підприємств замовника і тим самим забезпечувати найбільш ефективне навчання з мінімально можливим відривом від виробництва.
Навчання проводиться кваліфікованими викладачами з великим досвідом. Для зручності Замовників, навчання та перевірка знань з питань охорони праці можуть проводитись як в ДП «ДержавтотрансНДІпроект», так із виїздом на територію замовника.
По закінченні навчання та перевірки знань видається посвідчення встановленого зразка терміном дії на 3 роки.


Навчання проводиться згідно вимог статті 18 Закону України «Про охорону праці» та «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 30.01.2017 № 140, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.02.2017 за № 234/30102), наказу Міністерства Інфраструктури України № 477 від 29.12.2016 року «Про організацію навчання і перевірку знань з охорони праці».


ВПК надає наступні послуги:
Навчання посадових осіб, фахівців і робітників з питань охорони праці та нормативно-правових актів. Атестація керівників за наступними напрямками:
 • Правилами охорони праці на автомобільному транспорті;
 • Атестація робочих місць за умов праці;
 • Навчання посадових осіб та спеціалістів з загальних питань охорони праці;
 • Правилами будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;
 • Правилами будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води;
 • Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників;
 • Правилами будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів;
 • Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті;
 • Правилами безпеки при виробництві і споживанні продуктів розділення повітря;
 • Правилами технічної експлуатації і охорони праці на стаціонарних, контейнерних і пересувних автозаправних станціях;
 • Правилами будови і безпечної експлуатації компресорних установок, повітропроводів і газопроводів;
 • Правилами будови і безпечної експлуатації підйомників;
 • Правилами будови і безпечної експлуатації ліфтів;
 • Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів;
 • Правилами технічної і безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
 • Правилами безпечної експлуатації і обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій;
 • Правилами будови і безпечної експлуатації навантажувачів;
 • Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями;
 • Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин;
 • Правила охорони праці під час фарбувальних робіт;
 • Правила охорони праці під час зварювання металів;
 • НАПБА.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні;
 • НАПБ В.01.054-2015/510 Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України;

Фахівцями ВПК ДП «ДержавтотрансНДІпроект» розроблені:
Навчальна програма навчання посадових осіб і працівників з питань охорони праці тривалістю навчання 40 годин (погоджена МІУ 10.02.2017року);
білети для перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб (загальний курс) погоджені МІУ 23.02.2017року.
Категорія слухачів:
1. Керівники, заступники керівника за напрямками, головні інженери;
2. Керівники, фахівці, інженерно-технічні працівники, які здійснюють організацію, керівництво і проведення робіт на робочих місцях і у виробничих підрозділах, а також контроль і технічний нагляд за проведенням робіт;
3. Фахівці служб охорони праці, працівники, на яких покладено обов'язки організації роботи з охорони праці;
4. Члени комісій з охорони праці;
5. Члени комісій з перевірки знань вимог охорони праці;
6. Групи змішаного складу;
7. Представники профспілок, уповноважені найманими працівниками особи як члени постійно діючих комісій з перевірки знань з питань охорони праці.

Відділ:


На головну сторінку


Оновлено 01.05.2021