Нормативна база


Послуги з навчання.
Підвищення кваліфікації.


Згідно із Регламентом (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради (ЄС) від 21.10.2009р. про встановлення спільних правил стосовно умов, яких потрібно дотримуватись для заняття діяльністю оператора автомобільних перевезень і про припинення дії Директиви Ради 96/26/ЄС, вимог «Порядку підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту», затвердженим наказом Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 р. № 551, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 серпня 2013р. за № 1454/23986, статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт»: «Автомобільні перевізники з кількістю транспортних засобів 10 і більше зобов’язані організовувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту у термін 1 раз на 5 років, а з питань безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки у термін – 1 раз на 3 роки».Науково-методичний відділ підвищення кваліфікації персоналу транспортної галузі ДП «ДержавтотрансНДІпроект» проводить підвищення кваліфікації (професійної компетентності) керівників і спеціалістів автомобільного транспорту за затвердженими типовими навчальними програмами та навчально-тематичними планами, складеними за такими напрямками:


1. З питань надання послуг автомобільного транспорту:
- внутрішні перевезення пасажирів;
- міжнародні перевезення пасажирів;
- внутрішні перевезення вантажів;
- міжнародні перевезення вантажів;
- підвищення кваліфікації посадових осіб, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту;
- перевірка технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками (механік, контролер, слюсар).
- підвищення рівня спеціальних знань механіка зі встановлення, перевірки, огляду та ремонту цифрових контрольних пристроїв (тахографів).2. З питань безпеки:
- безпека перевезень;
- охорона праці;
- пожежна безпека.Підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів проводиться з метою розширення та поглиблення раніше здобутих знань, умінь та навичок, вивчення та дотримання ними вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері надання послуг з перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, з питань безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки, а також з метою забезпечення достатнього рівня кваліфікації керівників і спеціалістів для роботи на державному та міжнародному ринках, підвищення рівня безпеки та якості надання послуг автомобільного транспорту.
Під керівниками і спеціалістами розуміють працівників автомобільного транспорту, які згідно з «національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327, належать до категорій керівників, професіоналів і фахівців.


Після завершення навчання за умови успішного складання тесту слухач отримує свідоцтво про підвищення кваліфікації (професійної компетентності), що відповідає рівню підготовки.
Свідоцтво (СПК) видається за напрямами підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів:
- з питань надання послуг автомобільного транспорту - на строк п’ять років;
- з питань безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки - на строк три роки.


У разі продовження професійної діяльності особі необхідно згідно з вимогами статті 34 «Закону України «Про автомобільний транспорт» до закінчення строку дії попереднього СПК пройти підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів за відповідним напрямом та за умови позитивного результату проходження нею тестування отримати СПК на новий строк.

Відділ:


На головну сторінку


Оновлено 15.04.2024