Законодавства та нормативна база


 1. Директиви 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради про внутрішні перевезення небезпечних вантажів;
 2. Закон України «Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)»;
 3. Закон України «Про приєднання України до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ)»;
 4. Закон України «Про приєднання України до Європейської угоди про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (ВОПНВ)»;
 5. Митна Конвенція, що стосується контейнерів (КТК, 1972 р.);
 6. Міжнародна Конвенція по безпеці контейнерів (КБК, 1972р.) з виправленнями 1981 і 1983 р.;
 7. Міжнародна Конвенція по запобіганню забруднення із суден, 1973/78 (International Convention for Prevention Pollution from Ships) (МАРПОЛ - 73/78). (Книга I - сучасний текст положень статей, протоколів і п'яти додатків МАРПОЛ 73/78, Книга II - тлумачення правил Додатків до Конвенції, керівництва і наставляння).
 8. Міжнародна Конвенція по підготовці і дипломированию моряків, 1978 р. (ПДМНВ - 78) зі змінами Конференцією 1995 р.;
 9. Міжнародна Конвенція по охороні людського життя на море, 1974 р. (Консолідований текст Конвенції СОЛАС - 74, 1993). З поправками за станом на 06 червня 1996 р.;
 10. Міжнародний Кодекс морського перевезення небезпечних вантажів (International Maritime Dangerous Good Code), 1990 р. з доповненням (Мк МПОГ). Правила морського перевезення небезпечних вантажів (Правила МОПОГ), 5-М, Том 1, Том 2, 3;
 11. Кодекс безпечної практики завантаження і розвантаження балкарів (Code of Safe Practice for Solid Balk Cargos);
 12. Закон України «Про дорожній рух»;
 13. Закон України «Про автомобільний транспорт»;
 14. Закон України «Про залізничний транспорт»;
 15. Кодекс торговельного мореплавства України.
 16. Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів»
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. № 1285 «про затвердження порядку проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів»;
 18. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 16.07.2008 № 866 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2008 р. за № 755/15446 «Про затвердження Положення про центр спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів»;
 19. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 16.07.2008 № 867 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2008 р. за № 756/15447 «Про затвердження Порядку визначення центру спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів»
 20. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 16.07.2008 № 868 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2008 р. за № 757/15448 «Про затвердження Положення про орган, уповноважений проводити перевірку знань працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів»
 21. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 16.07.2008 № 869 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 серпня 2008 р. за № 758/15449 «Про затвердження Порядку визначення органу, уповноваженого проводити перевірку знань працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів»
 22. Наказ Міністерства транспорту України від 16.10.2000 № 567 «Про затвердження Правил безпеки та порядку ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.11.2000 за № 857/5078;
 23. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 04 серпня 2018 року № 656 «Про затвердження Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 р. за № 1041/32493;
 24. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 21.03.2008 № 130 «Про убезпечення перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.04.2008 за № 309/15000;

На головну сторінку


Оновлено 01.05.2021