Сертифікація послуг пасажирського автомобільного транспорту


Добровільна сертифікація послуг пасажирського автомобільного транспорту

УВАГА: після 01.01.2018р. інформацію щодо чинності всіх виданих ОС ДТЗ ДП "ДержавтотрансНДІпроект" сертифікатів відповідності послуг пасажирського автомобільного транспорту можна буде перевірити тільки в ОС ДТЗ ДП "ДержавтотрансНДІпроект".


1. Шаблони документів які необхідні у процесі надання послуги (заповнюються перевізником):

2. Стислий опис суті (процесу) надання послуги:

Об'єктами добровільної сертифікації послуг пасажирського автомобільного транспорту є послуги з перевезень пасажирів автобусами.

3. Вимоги до підприємства-перевізника, для отримання сертифіката відповідності послуг пасажирського автомобільного транспорту(ППАТ):

3.1.1. Закону України “Про автомобільний транспорт” від 05.04.2001 № 2344–III. Ознайомитись.

3.1.2. Закон України “Про дорожній рух” від 30.06.1993 № 3353—XII. Ознайомитись.

3.1.3. Закон України “Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” від 01.07.2004 № 1961-IV. Ознайомитись.

3.1.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176 “Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту”. Ознайомитись.

3.1.5. Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”. Ознайомитись.

3.1.6. Постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1001 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом» Ознайомитись.

3.1.7. Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів, затверджене наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 07.06.2010 № 340, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 14.09.2010 за № 811/18106. Ознайомитись.

3.1.8. Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2013 № 65/80, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.02.2013 за № 308/22840. Ознайомитись.

3.1.9. Порядок проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів, затверджений наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.08.2008 N 975, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2008 року за № 776/15467. Ознайомитись.

3.1.10. Порядок перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, затверджений наказом Міністерства транспорту та зв'язку України 05.08.2008 № 974, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 вересня 2008 року за № 794/15485. Ознайомитись.

3.1.11. ДСТУ 3649:2010 Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання.
(за потребою придбавається перевізником, довідки щодо придбання ДСТУ за телефоном 8044-201-08-39)

3.2. Мінімальний оціночний перелік вимог до перевізника для прийняття органом сертифікації рішення про початок процедури сертифікації, наведений в таблиці 1:

Таблиця 1 - Вимоги до підприємства-перевізника*)


Ч.ч. Вимога Критерій
1 2 3
1 Наявність автобусів, які є власністю, співвласністю перевізника, взяті у лізинг (кредит) для відповідного виду перевезень, використовуються на інших законних підставах та мають відповідні реєстраційні або інші документи, що підтверджують право користування чи розпорядження такими автотранспортними засобами Сумарна пасажиромісткість автобусів повинна складати не менше 300 місць для сидіння пасажирів
2 Мінімально необхідна кількість водіїв автобусів для виконання перевезень передбачених договором з організатором перевезень Відповідно до вимог „Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів”
3 Наявність власної або орендованої території для зберігання автобусів під охороною Площа території для зберігання автобусів повинна забезпечувати стоянку для всіх зареєстрованих на підприємстві автобусів (на термін не менший, ніж термін дії сертифіката, з моменту надання заявки на сертифікацію послуг)
3.1**) За наявності у перевізника будь-якої іншої власної або орендованої території для зберігання автобусів під охороною, на якій розташовані філії (представництва), що зареєстровані відповідно до чинного законодавства та мають адреси, відмінні від юридичної адреси перевізника в сертифікаті відповідності, після юридичної адреси, вказуються адреси філій (представництв) перевізника Наявність зареєстро¬ваних за адресами розташування філій (представництв) перевізника необхідної кількості автобусів для обслуговування відповідних маршру¬тів (мінімальна кількість - один зареєстрований автобус)
4 Здійснення контролю технічного стану автобусів перед виїздом на маршрут За наявності не менш як трьох працівників, які здійснюють щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів, за умови, що вони перебувають у штаті підприємства.
5 Здійснення контролю стану здоров’я водіїв (періодичний, поглиблений та перед виїздом на маршрут) За наявності не менш як двох працівників, які провадять щоденний огляд стану здоров'я водіїв за умови, що вони перебувають у штаті підприємства
6 Наявність відповідальних осіб, які за нака¬зом підприємства-перевізника відповідають за безпеку перевезень Відповідно до вимог Законів України “Про автомобільний транспорт” та “Про дорожній рух”
7 Наявність посадових осіб, що закріплені наказом перевізника, як відповідальні за зберігання, облік і видачу водіям квитків, квитково-облікової документації, а також звітування щодо їх використання Відповідно до вимог Закону України “Про автомобільний транспорт”
8 Інформація щодо відсутності або наявності у перевізника впродовж останнього календарного року певної кількості відповідних дорожньо-транспортних пригод та (або) порушень правил дорожнього руху:
8.1 Відношення кількості дорожньо-транспортних пригод з вини водія перевізника, в яких є постраждалі, протягом одного року до кількості автобусів Не більше 0,1
8.2 Відношення кількості порушень, передбачених статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, до кількості водіїв Не більше 0,05
9 Виконання умов договору з перевезення пасажирів щодо запланованого рівня регулярності Регулярність виконання рейсів - не нижче 95%

*) Враховуються мінімальні вимоги транспортного законодавства України щодо створення автотранспортного підприємства, порядку реєстрації транспортних засобів, безпеки перевезень пасажирів та вимоги п. 4.4.3 ISO/IEC 17065.

**) За умови виконання вимог п. 3.1 таблиці 1, в сертифікаті відповідності, після юридичної адреси, вказуються адреси філій (представництв) перевізника.

3.3. Наявність у підприємства-перевізника власної або орендованої виробничої бази (споруд, обладнання, засобів вимірювальної техніки, земельної ділянки), при наявності фахівців відповідної кваліфікації, що дають можливість проводити на ній такі види робіт, передбачені чинним законодавством, як:

 • забезпечення умов праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами законодавства;
 • забезпечення проведення стажування та інструктажу водіїв;
 • забезпечення підвищення кваліфікації та професійного рівня водіїв і посадових осіб, які відповідають за безпеку дорожнього руху, експлуатацію та технічний стан ДТЗ;
 • забезпечення своєчасного і в повному обсязі проведення робіт з ТО і ремонту ДТЗ згідно з нормативами, які встановили виробники відповідних ДТЗ;
 • виконання підприємством-перевізником вимог щодо обов’язкового страхування на автомобільному транспорті;
 • проведення своєчасної повірки засобів вимірювальної техніки (динамометричного ключа, манометра для перевірки тиску в шинах, лінійки для вимірювання розвалу-сходження коліс, газоаналізатора, димоміра, тощо), а також своєчасної атестації випробувального обладнання (вимірювальних стендів, тощо) згідно із затвердженим в установленому порядку переліком у разі їхньої наявності;
 • забезпечення водіїв відповідною документацією на перевезення пасажирів.

Заявник може отримати СВ на послуги також у разі його спроможності надання іншим перевізникам, що не мають власної матеріально–технічної бази або фахівців відповідної кваліфікації, послуг щодо виконання наведених вище робіт із зазначенням у СВ на послуги – спроможне підприємство надавати такі послуги іншим підприємствам-перевізникам.

Заявник може отримати СВ на послуги також у разі його спроможності надання іншим перевізникам, що не мають власної матеріально–технічної бази або фахівців відповідної кваліфікації, послуг щодо виконання наведених вище робіт із зазначенням у СВ на послуги – спроможне підприємство надавати такі послуги іншим підприємствам-перевізникам.

4. Порядок сертифікації ППАТ у загальному випадку містить:

 • подання заявки на проведення сертифікації ППАТ та документів до неї;
 • прийняття заявки на проведення сертифікації ППАТ, її попередню експертизу та реєстрацію;
 • укладання договору на проведення робіт із сертифікації ППАТ;
 • розгляд заявки на проведення сертифікації ППАТ та прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми сертифікації;
 • проведення робіт за визначеною схемою сертифікації ППАТ;
 • аналізування одержаних результатів;
 • прийняття рішення про можливість (неможливість) видачі сертифіката відповідності на ППАТ;
 • підготовку сертифікату відповідності (далі - СВ) та занесення сертифікованих ППАТ до реєстру системи добровільної сертифікаціїї ППАТ ДП ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ» (за позитивних результатів проведених робіт);
 • підготовку і укладання угоди щодо застосування сертифіката відповідності та видачу СВ;
 • розробляння програми ТН за сертифікованими ППАТ;
 • ТН за сертифікованими ППАТ;
 • інформування результатів щодо робіт із сертифікації ППАТ.

4.1. Мета проведення робіт з технічного нагляду (далі - ТН):

 • забезпечення постійної відповідності сертифікованих ППАТ вимогам нормативно–правових актів і нормативних документів щодо безпеки перевезення пасажирів;
 • підтримання впевненості усіх зацікавлених сторін у тому, що сертифіковані послуги продовжують відповідати зазначеним вимогам;
 • попередження виникнення умов, що можуть призвести до надання послуг, що не відповідають вимогам щодо безпеки перевезення пасажирів;
 • визначення причин невідповідності послуг, виявлених під час проведення ТН;
 • оцінення стану виконання підприємством–перевізником умов угоди щодо застосування сертифіката відповідності, зокрема, правильності використання сертифіката відповідності і товарного знака ДП "ДержавтотрансНДІпроект"
 • оцінення стану виконання підприємством–перевізником коригувальних заходів та їхньої результативності;
 • з’ясування причин скарг і рекламацій, що надійшли на сертифіковані послуги;
 • обліку сертифікованих послуг.

4.2. Особливості проведення робіт з ТН за сертифікованими ППАТ:

ТН за сертифікованими ППАТ здійснюють протягом терміну дії СВ у відповідності до вимог угоди щодо застосування сертифіката відповідності за програмою ТН, узгодженими з замовником сертифікованих ППАТ.

У кожному конкретному випадку ТН за сертифікованими послугами проводять з урахуванням особливостей надання ППАТ конкретним підприємством–перевізником.

У період дії сертифіката відповідності СВ плановий ТН за сертифікованими послугами здійснюють згідно з програмою ТН, в середньому один раз протягом терміну дії СВ.

Під час ТН проводиться:

 • контроль технологічних процесів надання сертифікованих ППАТ;
 • аналізування змін в документації підприємства–перевізника, яка стосується надання сертифікованих послуг;
 • аналізування змін у формі власності, структурі, керівництві підприємства-перевізника;
 • аналізування скарг і рекламацій на сертифіковані послуги;
 • контроль виконання умов угоди щодо застосування сертифіката відповідності, використання СВ і товарного знака ДП "ДержавтотрансНДІпроект".

Позапланові роботи з ТН можуть бути проведені у таких випадках:

 • до ОС ДТЗ надійшли скарги від споживачів щодо якості сертифікованих послуг;
 • від органів державного нагляду отримані повідомлення про невідповідність сертифікованих послуг;
 • суттєво змінена організаційна структура підприємства–перевізника;
 • ОС ДТЗ отримав інформацію про зміни у процесі (умовах) надання сертифікованих послуг, які можуть вплинути на показники, підтверджені під час сертифікації цих послуг.

5.Структурні підрозділи які надають послугу:


На головну сторінку


Оновлено 01.05.2021