СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ


ДП "ДержавтотрансНДІпроект" орган з сертифікації систем управління якістю.

Стислий опис суті (процесу) надання послуги:

Сертифікацію систем управління якістю (далі – СУЯ) здійснюють відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1.

Сертифікацію СУЯ здійснюють для:

 • підтвердження відповідності СУЯ вимогам ДСТУ EN ISO 9001 або іншого застосовного стандарту на СУЯ та іншим вимогам сертифікації;
 • забезпечення упевненості зацікавлених сторін у тому, що клієнт здатний постійно постачати продукцію, на яку поширюється СУЯ, що задовольняє вимоги замовника та застосовні законодавчі й регламентувальні вимоги.

Вартість робіт з сертифікації СУЯ визначають залежно від трудомісткості робіт та вартості одного людино-дня, чинного в ДП "ДержавтотрансНДІпроект" (визначає планово-економічний відділ).

Порядок проведення сертифікації СУЯ, зокрема інформацію щодо процесу аудиту наведено тут

За позитивних результатів проведених робіт клієнту видають сертифікат на СУЯ, який реєструють в Системі сертифікації ДП "ДержавтотрансНДІпроект". Строк дії сертифіката – три роки.

Інформацію щодо можливих відмов у видачі сертифіката на СУЯ наведено тут

ДП "ДержавтотрансНДІпроект", на прохання сертифікованого клієнта, може надати йому письмовий дозвіл щодо використання свого знака сертифікації СУЯ., який слугує засобом ідентифікації наданих послуг з сертифікації СУЯ. Цей знак застосовують на груповій упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках та ярмарках тощо. Права та зобов'язання сертифікованого клієнта щодо використання ним знака сертифікації СУЯ обумовлюють у відповідній угоді.

Протягом строку дії сертифіката на СУЯ здійснюють наглядання за сертифікованою СУЯ, яке передбачає проведення наглядових аудитів СУЯ щонайменше один раз на рік, за винятком року ресертифікації.

Наглядання здійснюють для:

 • підтверджування неперервної відповідності СУЯ вимогам ДСТУ ISO 9001 або іншого застосовного стандарту на СУЯ та іншим вимогам сертифікації;
 • перевіряння того, чи підтримують результативно функціювання СУЯ;
 • перевіряння дотримання сертифікованим клієнтом умов угоди на право застосування знака сертифікації СУЯ (якщо застосовне);
 • сприяння поліпшуванню СУЯ.

Порядок проведення наглядання за сертифікованою СУЯ наведено тут

Залежно від результатів проведеного наглядового аудиту СУЯ:

 • дію сертифіката на СУЯ підтверджують;
 • дію сертифіката на СУЯ призупиняють (після усунення причин, що призвели до призупинення, дію сертифіката на СУЯ відновлюють);
 • сертифікат на СУЯ анулюють;
 • сферу сертифікації СУЯ скорочують.

Інформацію щодо процесів призупинювання, відновлювання, скасування сертифікації скорочування сфери сертифікації наведено тут

В період дії сертифіката на СУЯ сфера сертифікації СУЯ може бути розширена. Інформацію щодо процесу розширювання наведено тут

Повторну сертифікацію (ресертифікацію) СУЯ провадять за новою заявкою сертифікованого клієнта, яка, зазвичай, має бути подана не пізніше, ніж за три місяці до закінчення терміну дії чинного сертифіката на СУЯ.

Обсяг та процедури ресертифікації СУЯ визначають з урахуванням результатів наглядання за сертифікованою СУЯ протягом сертифікаційного циклу.

Детальну інформацію щодо процедури сертифікації СУЯ, а також інформацію щодо виданих сертифікатів на СУЯ та статусу наданої сертифікації можна отримати на запит за наведеними нижче контактними реквізитами.

Перелік нормативних документів, які є основою надання послуг:

 • ДСТУ ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT)
 • ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю. Вимоги
 • ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 (EN ISO/IEC 17021-1:2015, IDT; ISO/IEC 17021-1:2015, IDT) Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, які провадять аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги

Шаблони документів, необхідні у процесі надання послуг:

Контакти:

Науково-методичний відділ управління якістю та сертифікації систем управління
Кімната №1310 (13-й поверх)
Керівник відділу - Безродний Михайло Юхимович
тел: (044) 201-08-01
E-mail: mbezrodny@insat.org.ua


На головну сторінку


Оновлено 27.06.2024