ВІДДІЛ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ


Відділ законодавчого забезпечення виконання міжнародних договорів у сфері транспорту (ВЗВД) як структурний підрозділ входить до складу Центру наукових досліджень комплексних транспортних проблем.

ВЗВД зосереджений на виконанні таких завдань:

  • Проведення досліджень норм acquis communautaire ЄС та міжнародних договорів у сфері автомобільного транспорту, його інфраструктури та КТЗ, підготовка пропозицій і рекомендацій щодо можливості та доцільності їх впровадження в Україні, а також щодо приєднання України до відповідних міжнародних договорів.
  • Участь в адаптації національного законодавства до acquis communautaire ЄС щодо автомобільного транспорту, його інфраструктури та КТЗ, обґрунтування шляхів інтеграції транспортної системи України до Транс’європейської транспортної системи.
  • Науково-методичне забезпечення впровадження норм acquis communautaire ЄС та міжнародних договорів України у сфері автомобільного транспорту, його інфраструктури та КТЗ з метою виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії ї їхніми державами-членами, з іншої сторони, та виконання Україною зобов’язань за міжнародними договорами у вище визначеній сфері.
  • Участь у розробленні та науковому обґрунтуванні проєктів нормативно-правових актів, нормативних і програмних документів, концепцій, стратегій, планів заходів, які стосуються автомобільного транспорту, його інфраструктури та КТЗ, з урахуванням норм acquis communautaire ЄС та міжнародних договорів України.

Контактна інформація:

Завідувач відділу: Дегтяр Зоя Олексіївна
тел: (044) 201-08-86
E-mail: zdegtyar@insat.org.ua


На головну сторінку


Оновлено 28.03.2023