НОВИНИ


Оголошення
про проведення конкурсу

назва підприємства:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ» (ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДІПРОЕКТ»)

місцезнаходження: просп. Берестейський, 57, м. Київ, 03113,
офіційний веб-сайт: http://www.insat.org.ua
номери телефонів: тел./факс (044) 456–3030
адреса електронної пошти: info@insat.org.ua

Оголошує конкурс на заміщення вакантних наукових посад:
1. Учений секретар.
Вимоги до кандидата на вакантну наукову посаду: додаються.

2. Завідувач науково-методичного відділу перевезень небезпечних вантажів та перевірки знань персоналу науково-методичного навчального центру.
Вимоги до кандидата на вакантну наукову посаду: додаються.

3. Завідувач сектору нормування витрат енергоносіїв та екологічної експертизи транспортних засобів науково-виробничої лабораторії енергетики та екології транспорту науково-дослідного центру – технічної служби з випробувань транспортних засобів.
Вимоги до кандидата на вакантну наукову посаду: додаються.

4. Старший науковий співробітник сектору випробовування транспортних засобів, двигунів і моторних палив науково-виробничої лабораторії енергетики та екології транспорту науково-дослідного центру – технічної служби з випробувань транспортних засобів.
Вимоги до кандидата на вакантну наукову посаду: додаються.

5. Науковий співробітник сектору випробовування транспортних засобів, двигунів і моторних палив науково-виробничої лабораторії енергетики та екології транспорту науково-дослідного центру – технічної служби з випробувань транспортних засобів.
Вимоги до кандидата на вакантну наукову посаду: додаються.

Перелік необхідних документів, що подаються для участі у конкурсі1:
- письмова заява на ім'я керівника про участь у конкурсі, написана власноруч (форма додається);
- письмова згода на обробку персональних даних (форма додається);
- копія документа, що посвідчує особу;
- заповнений особовий листок з обліку кадрів (особова картка встановленого зразка);
- автобіографія;
- копія трудової книжки (за наявності);
- копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
- копії документів про вищу освіту (з додатками), підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання (за наявності);
- перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі - наукові праці), зокрема опублікованих: у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності; у наукових виданнях інших держав; у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах. (Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти).

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.

З кандидатами, допущеними до участі у конкурсі, може проводитися співбесіда в режимі відеоконференції.

Строк прийняття заяв та документів: до 10.03.2024.
Адреса прийняття документів: просп. Берестейський, 57, м. Київ, 03113

Уповноважена особа для надання роз'яснень щодо проведення конкурсу:
- в.о. ученого секретаря Тарабан Сергій Миколайович, тел. 044-201-08-60, e-mail - staraban@insat.org.ua;
- Начальник УП Чернуха Віра Максимівна, тел. 201-08-10, e-mail - vchernukha@insat.org.ua.

Посадові оклади;
-учений секретар: 19 000,00 грн.
- завідувач науково-методичного відділу перевезень небезпечних вантажів та перевірки знань персоналу науково-методичного навчального центру: 19 900,00 грн.
-завідувач сектору нормування витрат енергоносіїв та екологічної експертизи транспортних засобів науково-виробничої лабораторії енергетики та екології транспорту науково-дослідного центру – технічної служби з випробувань транспортних засобів: 16 000,00 грн.
-старший науковий співробітник сектору випробовування транспортних засобів, двигунів і моторних палив науково-виробничої лабораторії енергетики та екології транспорту науково-дослідного центру – технічної служби з випробувань транспортних засобів: 15 000,00 грн.
-науковий співробітник сектору випробовування транспортних засобів, двигунів і моторних палив науково-виробничої лабораторії енергетики та екології транспорту науково-дослідного центру – технічної служби з випробувань транспортних засобів: 14 800 грн.

Примітка:
зазначені розміри посадових окладів на час завершення конкурсу можуть бути збільшені у зв’язку з можливим переглядом тарифних ставок та окладів працівників ДП «ДержавтотрансНДІпроект» на 2024 р.

З працівником, прийнятим за зазначеною вакантною посадою, буде укладено: безстроковий трудовий договір.

Датою оголошення конкурсу є дата оприлюднення оголошення.

Дата оприлюднення: 07.02.2024.

1 Кандидати, які є працівниками ДП «ДержавтотрансНДІпроект» подають лише заяву про участь у конкурсі. У разі подання документів на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи подаються у сканованому вигляді (формат PDF, кожен документ окремим файлом).

На головну сторінку

Оновлено 07.02.2024.